Που βρίσκομαι; Κεντρική Άρθρο RSS Feed
Μεγαλύτερη Γραμματοσειρά Μικρότερη Γραμματοσειρά

15.10.2014

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2014

CarTax
Αλλαγές ως προς τον τρόπο υπολογισμού τους έχουν τα τεκμήρια διαβίωσης που θα ισχύσουν για τα αυτοκίνητα στη φορολογική δήλωση του 2013, η οποία περιλαμβάνει τα συνολικά εισοδήματα του καθενός μας για το 2012. Ο διαφορετικός τρόπος υπολογισμού τους έχει επιφέρει σημαντικές μειώσεις σε όλη την κλίμακα των κυβικών εκατοστών.  Πιο αναλυτικά, το τεκμήριο για τα αυτοκίνητα διαμορφώνεται πλέον ως κάτωθι:

Kυβικά Tεκμήριο 2013
1.200 4.000
1.300 4.600
1.400 5.200
1.500 5.800
1.600 6.400
1.700 7.000
1.800 7.600
1.900 8.200
2.000 8.800
2.100 9.700
2.200 10.600
2.300 11.500
2.400 12.400
2.500 13.300
2.600 14.200
2.700 15.100
2.800 16.000
2.900 16.900
3.000 17.800
3.100 19.000
3.200 20.200
3.300 21.400
3.400 22.600
3.500 23.800
3.600 25.000
3.700 26.200
3.800 27.400
3.900 28.600
4.000 29.800
4.100 31.000
4.200 32.200
4.300 33.400
4.400 34.600
4.500 35.800
4.600 37.000
4.700 38.800
4.800 40.000
4.900 41.200
5.000 42.400
5.100 43.600
5.200 44.800
5.300 46.000
5.400 47.200
5.500 48.400
5.600 49.600
5.700 50.800
5.800 52.000
5.900 53.200
6.000 54.400

Tα προαναφερθέντα ύψη τεκμηρίων ισχύουν για αυτοκίνητα ηλικίας έως πέντε ετών. Για αυτοκίνητα ηλικίας 6-10 ετών υπάρχει μείωση 30%. Για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών υπάρχει μείωση 50%.              
Views: 170344
Αξιολόγηση άρθρου:
0 / 5 (0 έγκυροι ψήφοι)

Σχετικά άρθρα

Δεν βρέθηκαν σχετικά άρθρα.

Διαβάστε επίσης