Που βρίσκομαι; Κεντρική Άρθρο RSS Feed
Μεγαλύτερη Γραμματοσειρά Μικρότερη Γραμματοσειρά

24.08.2007

Διπλοκάμπινα: η ισχύουσα νομοθεσία

Διπλοκάμπινα: η ισχύουσα νομοθεσία
Μπορεί κάποιος να αγοράσει ένα τετράθυρο pick up, μόνο αν δικαιολογήσει την επαγγελματική ή την αγροτική του χρήση. Θα πρέπει βέβαια να ξέρει πως, ενώ στην έγκριση τύπου του αυτοκινήτου αναγνωρίζεται η μεταφορά τεσσάρων επιβατών, στην άδεια αναγράφονται μόνο δύο. Για να μεταφέρει χωρίς πρόβλημα επιβάτες και στην πίσω σειρά καθισμάτων πρέπει να μεταβεί στην πλησιέστερη Υπηρεσία Μεταφορών και να λάβει την ανάλογη έγκριση, η οποία ορίζει ότι «ο τόπος εκτέλεσης του παραγωγικού έργου ή της εργασίας μιας επιχείρησης πρέπει να απέχει περισσότερο από 800 μέτρα από την πλησιέστερη στάση λεωφορείου. Αυτό πρέπει να επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο, με σημείωμα ελέγχου από την Υπηρεσία Μεταφορών της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης». Από εκεί και πέρα κάθε μετακίνηση από και προς οπουδήποτε είναι ελεύθερη, αφού η απελευθέρωση της αγοράς των διπλοκάμπινων έγινε ουσιαστικά για να χρησιμοποιούνται και ως επαγγελματικά και ως επιβατικά, προκειμένου οι αγρότες-επαγγελματίες να μην αναγκάζονται να κατέχουν και δεύτερο αυτοκίνητο (επιβατικό) για να εξυπηρετούνται.
 
Κριτήρια καθορισμού διπλοκάμπινων
Ο νέος τρόπος φορολόγησης που καθιερώθηκε με το νομοσχέδιο για την «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», καθορίζει νέα κριτήρια για το χαρακτηρισμό αυτοκινήτων ως «διπλοκάμπινων»: α) μήκος καρότσας μεγαλύτερο του 50% της απόστασης μεταξύ των δυο τροχών. β) ωφέλιμο φορτίο μεγαλύτερο αυτού των επιβατών. Τα παραπάνω μπορεί να έχουν διατυπωθεί ασαφώς στο νομοσχέδιο, αλλά ούτως ή άλλως όλα τα τετράθυρα ελαφρά φορτηγά συμπληρώνουν από κατασκευής τους αυτές τις προϋποθέσεις. Εφόσον πληρούν αυτά, τα «διπλοκάμπινα» θα φορολογούνται με τους χαμηλότερους συντελεστές που ισχύουν για τα φορτηγά, αλλιώς θα φορολογούνται με ειδική κλίμακα συντελεστών τέλους ταξινόμησης, οι οποίοι θα διαμορφώνονται βάσει ποσοστών επί των συντελεστών τέλους ταξινόμησης που ισχύουν για τα επιβατηγά αυτοκίνητα.
 
Πρέπει να ξέρετε
Τα όρια ταχύτητας των οχημάτων αυτού του είδους είναι αυτά που ισχύουν και για τα φορτηγά, ενώ τα πολυεστερικά καλύμματα καρότσας επιτρέπονται, αρκεί να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας (δηλαδή να μην ξεπερνούν σε διαστάσεις τα όριά της και προεξέχουν). Καλό επίσης θα είναι η κατασκευή να δηλωθεί στο Υπουργείο Μεταφορών και να αναγραφεί στην άδεια κυκλοφορίας. Τα διπλοκάμπινα μπορούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, αφού ακολουθηθούν οι διαδικασίες που ισχύουν και για τα επιβατικά αυτοκίνητα (ενημέρωση της ΕΛΠΑ και της ασφαλιστικής εταιρείας που καλύπτει το αυτοκίνητο). Η ύπαρξη κοτσαδόρου επιτρέπεται, αν αυτός αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας. Αντίθετα, οι μεταλλικές υπερκατασκευές που προσαρμόζονται στους προφυλακτήρες (bull-bars) εξακολουθούν να απαγορεύονται, αφού θεωρούνται (και είναι) ιδιαίτερα επικίνδυνες. Επιτρέπονται μόνο οι πλαστικές που κατασκευάζονται από τα ίδια τα εργοστάσια και διαθέτουν έγκριση τύπου.  

Τρόποι απόκτησης

Διπλοκάμπινα ελαφρά φορτηγά μπορούν να αποκτηθούν με όλες τις μεθόδους που καθορίζει η αγορά (μετρητοίς ή με χρηματοδότηση, financial leasing), με εξαίρεση τη μίσθωση μακράς διαρκείας, η οποία απαγορεύεται για κάθε είδους ελαφρό ή μεγάλο φορτηγό. Σε ό,τι αφορά στο financial leasing τα μισθώματα και τα έξοδα των αυτοκινήτων εκπίπτουν μέχρι ποσοστού 25%, αρκεί το σχετικό κονδύλι να μη ξεπερνά το 3% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων.

 
Τεχνικός έλεγχος
Πρώτος έλεγχος για φορτηγά μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνους, 4 χρόνια μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Επόμενοι έλεγχοι για τα φορτηγά που έχουν έδρα το νομό Αττικής κάθε τρία χρόνια, στην υπόλοιπη επικράτεια κάθε δύο. Για τα οχήματα με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται κάθε χρόνο. Το κόστος για φορτηγά μικρότερα των 3,5 τόνων είναι 35 ευρώ._Σπ.Χατ.
 
Views: 14920
Αξιολόγηση άρθρου:
0 / 5 (0 έγκυροι ψήφοι)

Φωτογραφίες

1...έως...2 από 2

Σχετικά άρθρα

Δεν βρέθηκαν σχετικά άρθρα.

Διαβάστε επίσης