(ΑΛΑΚ – Έπαθλο Χωμάτινης Ατομικής χρονομέτρησης)

(ΑΛΑΚ – Έπαθλο Χωμάτινης Ατομικής χρονομέτρησης)