Φορολογία

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (από 1/1/2016)

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ 1/11/2010

ΤΕΛΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2

0-90 γρ./χλμ. 0 ευρώ

91-100 γρ./χλμ. 0,90 ευρώ

101-120 γρ./χλμ. 0,98 ευρώ

121-140 γρ./χλμ 1,20 ευρώ

141-160 γρ./χλμ. 1,85 ευρώ

161-180 γρ./χλμ. 2,45 ευρώ

181-200 γρ./χλμ. 2,78 ευρώ

201-250 γρ./χλμ. 3,05 ευρώ

Άνω των 250 γρ./χλμ. 3,72 ευρώ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ 2000

Έως 300 κ.εκ. 22 ευρώ

301-785 κ.εκ. 55 ευρω

786-1071 κ.εκ. 120 ευρώ

1072-1357 κ.εκ. 135 ευρώ

1358-1548 κ.εκ. 225 ευρώ

1549-1738 κ.εκ. 250 ευρώ

1739-1928 κ.εκ. 280 ευρώ

1929-2357 κ.εκ. 615 ευρώ

2358-3000 κ.εκ. 820 ευρώ

3001-4000 κ.εκ. 1.025 ευρώ

4001 κ.εκ. και άνω 1.230 ευρώ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣΑΠΟ ΤΟ 2001-2005

Έως 300 κ.εκ. 22 ευρώ

301-785 κ.εκ. 55 ευρω

786-1071 κ.εκ. 120 ευρώ

1072-1357 κ.εκ. 135 ευρώ

1358-1548 κ.εκ. 240 ευρώ

1549-1738 κ.εκ. 265 ευρώ

1739-1928 κ.εκ. 300 ευρώ

1929-2357 κ.εκ. 630 ευρώ

2358-3000 κ.εκ. 840 ευρώ

3001-4000 κ.εκ. 1.050 ευρώ

4001 κ.εκ. και άνω 1.260 ευρώ

 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2006-2010

Έως 300 κ.εκ. 22 ευρώ

301-785 κ.εκ. 55 ευρω

786-1071 κ.εκ. 120 ευρώ

1072-1357 κ.εκ. 135 ευρώ

1358-1548 κ.εκ. 255 ευρώ

1549-1738 κ.εκ. 280 ευρώ

1739-1928 κ.εκ. 320 ευρώ

1929-2357 κ.εκ. 690 ευρώ

2358-3000 κ.εκ. 920 ευρώ

3001-4000 κ.εκ. 1.150 ευρώ

4001 κ.εκ. και άνω 1.380 ευρώ

Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα με κινητήρα έως 1.549 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31/10/2010 απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. 

 


ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Kυβικά Tεκμήριο

1.200 κ.εκ. 4.000 ευρώ

1.300 κ.εκ. 4.600 ευρώ

1.400 κ.εκ. 5.200 ευρώ

1.500 κ.εκ. 5.800 ευρώ

1.600 κ.εκ. 6.400 ευρώ

1.700 κ.εκ. 7.000 ευρώ

1.800 κ.εκ. 7.600 ευρώ

1.900 κ.εκ. 8.200 ευρώ

2.000 κ.εκ. 8.800 ευρώ

2.100 κ.εκ. 9.700 ευρώ

2.200 κ.εκ. 10.600 ευρώ

2.300 κ.εκ. 11.500 ευρώ

2.400 κ.εκ. 12.400 ευρώ

2.500 κ.εκ. 13.300 ευρώ

2.600 κ.εκ. 14.200 ευρώ

2.700 κ.εκ. 15.100 ευρώ

2.800 κ.εκ. 16.000 ευρώ

2.900 κ.εκ. 16.900 ευρώ

3.000 κ.εκ. 17.800 ευρώ

3.100 κ.εκ. 19.000 ευρώ

3.200 κ.εκ. 20.200 ευρώ

3.300 κ.εκ. 21.400 ευρώ

3.400 κ.εκ. 22.600 ευρώ

3.500 κ.εκ. 23.800 ευρώ

3.600 κ.εκ. 25.000 ευρώ

3.700 κ.εκ. 26.200 ευρώ

3.800 κ.εκ. 27.400 ευρώ

3.900 κ.εκ. 28.600 ευρώ

4.000 κ.εκ. 29.800 ευρώ

4.100 κ.εκ. 31.000 ευρώ

4.200 κ.εκ. 32.200 ευρώ

4.300 κ.εκ. 33.400 ευρώ

4.400 κ.εκ. 34.600 ευρώ

4.500 κ.εκ. 35.800 ευρώ

4.600 κ.εκ. 37.000 ευρώ

4.700 κ.εκ. 38.800 ευρώ

4.800 κ.εκ. 40.000 ευρώ

4.900 κ.εκ. 41.200 ευρώ

5.000 κ.εκ. 42.400 ευρώ

5.100 κ.εκ. 43.600 ευρώ

5.200 κ.εκ. 44.800 ευρώ

5.300 κ.εκ. 46.000 ευρώ

5.400 κ.εκ. 47.200 ευρώ

5.500 κ.εκ. 48.400 ευρώ

5.600 κ.εκ. 49.600 ευρώ

5.700 κ.εκ. 50.800 ευρώ

5.800 κ.εκ. 52.000 ευρώ

5.900 κ.εκ. 53.200 ευρώ

6.000 κ.εκ. 54.400 ευρώ

Tα προαναφερθέντα ύψη τεκμηρίων ισχύουν για αυτοκίνητα ηλικίας έως πέντε ετών. Για αυτοκίνητα ηλικίας 6-10 ετών υπάρχει μείωση 30%. Για αυτοκίνητα άνω των 10 ετών υπάρχει μείωση 50%.

 


ΑΠΟΣΥΡΣΗ: OI IΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Στη διαδικασία της απόσυρσης, που θα διαρκέσει έως τις 20 Δεκεμβρίου 2015, μπορούν να υπαχθούν οχήματα, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στη χώρα μας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2001. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας για το 2015 καθώς και ενδεχόμενες οφειλές προηγούμενων ετών. Αρμόδιος για τη βεβαίωση και την είσπραξη των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη του οχήματος. Αυτός χορηγεί βεβαίωση, στην οποία αναφέρεται ότι «για το αποσυρόμενο επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας... έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2015 και των προηγούμενων ετών». Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται μέσω εγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), το οποίο εποπτεύει η ΕΔΟΕ.

 

Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες

  1. Ο ιδιοκτήτης παραδίδει το αποσυρόμενο αυτοκίνητο σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημείο συλλογής οχημάτων τέλους ζωής και παίρνει τη σχετική βεβαίωση παραλαβής.
  2. Το προς καταστροφή όχημα θα πρέπει να διαθέτει όλα τα μηχανικά του μέρη και τα στοιχεία του αμαξώματος.
  3. Κατόπιν, εκδίδεται πιστοποιητικό καταστροφής, το οποίο και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη μέσα σε οκτώ ημέρες.
  4. Αντίγραφο του πιστοποιητικού διαβιβάζεται μαζί με τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφέρειας, προκειμένου να προχωρήσει η οριστική διαγραφή.
  5. Η παραπάνω υπηρεσία παραδίδει στον ιδιοκτήτη τη μηχανογραφημένη πράξη οριστικής διαγραφής, αφού με υπεύθυνη δήλωση διευκρινιστεί ότι η συγκεκριμένη διαγραφή πραγματοποιείται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα κίνητρα για την απόσυρση.
  6. Το πιστοποιητικό καταστροφής συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση της εγκατάστασης επεξεργασίας, σχετικά με τη μηχανική κατάσταση του αυτοκινήτου.
  7. Σε περίπτωση απώλειας άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδων, πριν ξεκινήσει η διαδικασία της απόσυρσης θα πρέπει ο ιδιοκτήτης του οχήματος να υποβάλει στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται και απαιτούνται.
  8. Προκειμένου για αυτοκίνητα των οποίων οι ιδιοκτήτες έχουν υποβάλει δήλωση ακινησίας για το αποσυρόμενο όχημα, δίδονται αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος και προσωρινή άδεια με την υποσημείωση «για την παράδοση του οχήματος σε σημείο συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής, χωρίς την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή».

 

Εξαιρέσεις από την απόσυρση

Από τη διαδικασία εξαιρούνται τα αυτοκίνητα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή κακόβουλες πράξεις.

 

Σχετικά με το νέο σας αυτοκίνητο

Για την παραλαβή νέου επιβατικού αυτοκινήτου έως 2.000 κ.εκ. ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου επιβατικού οχήματος ή το πρόσωπο προς το οποίο έχει γίνει σχετική εκχώρηση δικαιώματος απόσυρσης υποβάλλει στην αρμόδια τελωνειακή αρχή το παραστατικό, στο οποίο επισυνάπτονται η πράξη οριστικής διαγραφής καθώς και η βεβαίωση εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που η όλη διαδικασία δρομολογείται από τις εμπορικές επιχειρήσεις, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, πρέπει να κατατεθούν και τα εξής:

1. Αίτηση με την οποία ζητούν την παραλαβή του καινούργιου αυτοκινήτου, προκειμένου να το διαθέσουν στο δικαιούχο.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/86 του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος, για τη συμφωνία με την εμπορική επιχείρηση ως προς τη διαδικασία της απόσυρσης ή και του προσώπου προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή.

 

Διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία της απόσυρσης παρέχει με εγκύκλιο του το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να απλοποιήσει ακόμη περισσότερο τη διαδικασία. Σε αυτές, μεταξύ άλλων, αναφέρονται τα ακόλουθα:

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας, ως προϋπόθεση για την απόσυρση ενός οχήματος, αφορά μόνο τον τελευταίο ιδιοκτήτη του οχήματος. Ενδεχόμενες οφειλές από άλλους προηγούμενους κατόχους του σε παλαιότερα έτη δεν επηρεάζουν τη διαδικασία.

Τα αυτοκίνητα που τίθενται σε εκούσια ακινησία (κατάθεση των στοιχείων κυκλοφορίας στην αρμόδια ΔΟΥ), απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Όταν οι ιδιοκτήτες τους έχουν υποβάλλει δήλωση ακινησίας, δίδεται από την εφορία βεβαίωση με την ένδειξη «για παράδοση οχήματος σε εγκαταστάσεις της Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος (ΕΔΟΕ) ή σε σημείο συλλογής οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.

 

Επαγγελματικά οχήματα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τον τίτλο «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», προβλέπεται μείωση του ειδικού τέλους ταξινόμησης από 40% έως 60% στην αγορά νέων ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων μικτού βάρους έως 3,5 τόνων και μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά. Οι προϋποθέσεις για να συμβεί αυτό δε διαφέρουν από εκείνες των επιβατικών αυτοκινήτων: Πρέπει να έχει αποσυρθεί ομοειδές επαγγελματικό όχημα ή επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης για το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2001 και για το οποίο έχουν εξοφληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2015 και προηγούμενων ετών.

 

Το Ειδικό Τέλος Ταξινόμησης για την αγορά νέων ελφρών ΑΝΟΙΧΤΩΝ φορτηγών με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους διαμορφώνεται ως εξής:

Μέχρι 1.600 κ.εκ.: 2,8% από 7%

Από 1.601 έως 2.000 κ.εκ.: 3,5% από 7%

 

Στο ενδεχόμενο αγοράς νέου ΚΛΕΙΣΤΟΥ φορτηγού μικτού βάρους μέχρι 3,5 τόνων τα τέλη ταξινόμησης καθορίζονται ως εξής:

Μέχρι 900 κ.εκ.: 2,4% (από 6%)

901-1.400 κ.εκ.: 5,6% (από 14%)

1.401-1.600 κ.εκ.: 7,2% (από 18%)

1.601-1.800 κ.εκ.: 9% (από 18%)

1.801-2.000 κ.εκ.: 10,5% (από 21%)

 

 

 

Συνημμένα Αρχεία: