Σχετικά με την επιβολή προστίμου, όταν υπάρχουν καπνιστές μέσα σε αυτοκίνητο που επιβαίνουν και μικρά παιδιά

Συμφωνώ με το μέτρο αυτό
63% (629 ψήφοι)
Διαφωνώ
6% (60 ψήφοι)
Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη
31% (308 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 997