24/05/18 3:55

Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Συζήτηση και τεχνικές λύσεις πάνω σε αυτοκίνητα του παρελθόντος που αγαπάμε

Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό baltsiotis » 04/11/08 10:49

Με αφρομή τη συζήτηση που διεξάγεται, αποφάσισα να ανεβάσω ότι μπορώ να βρώ σχετικά με το θέμα.
Ότι άλλο υπάρχει από ομοσπονδίες κλπ, όπως καταστατικά, εσωτερικές αποφάσεις και έχει σημασία θα ήταν καλό να ανέβει εδώ. Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο καθώς δεν έσω κάποια σχέση με τις παραπάνω. Θα παρακαλούσα το τόπικ να μείνει καθαρό από σχόλια κλπ εκτός αν αφορούν την εφαρμογή των ρυθμίσεων στην πράξη. Καταρχήν θα τα ανεβάσω χύμα, και βέβαια σταδιακά, και σε ένα μεταγενέστερο στάδιο θα ταξινομνηθούν.


Υ.Α. ΣΤ 1831 (Συγκοινωνιών) της 19/31.1.1978:
Περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως
των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων
και των υπ` αυτών ρυμολκουμένων.- (Β` 72).


`Εχοντας υπόψη: την παρ. 2 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, κυρωθέντος δια του Νόμου 614/1977, Αποφασίζουμε :Αρθρο ΜΟΝΟΝ


Καθορίζουμε ως κατωτέρω τον τρόπο και την διαδικασία χορηγήσεως
των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ` αυτών
ρυμουλκουμένων.

1. Γενικά.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Νομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου
Συγκοινωνιών χορηγούν στον δικαιούμενο αδείας κυκλοφορίας κάτοχο του
οχήματος την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες
αναγνωρίσεως, οι οποίες φέρουν τον αντίστοιχον αριθμό κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου οχήματος ή μεταβολής
καθ` οιονδήποτε τρόπο των στοιχείων του κυρίου ή κατόχον αυτού ή
αλλαγής των κυρίων χαρακτηριστικών τούτου, χορηγείται νέα άδεια
κυκλοφορίας, μετά την υποβολή των προβλεπομένων κατά περίπτωση
δικαιολογητικών άνευ αντικαταστάσεως των κρατικών πινακίδων αναγνωρί-
σεως του οχήματος.

2. Τρόπος και διαδικασία χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας
επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως.

Για τον τρόπο και την διαδικασία χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας
των επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσεως
εξακολουθεί να ισχύει ή υπ` αριθ. ΣΤ-26322/1977 (ΦΕΚ 1099/411.1977
τεύχος Β`) απόφαση και μετά την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας.

3. Τρόπος και διαδικασία χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας λοιπών
κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως,
αρμοδιότητος διαμερισμάτων Νομού Αττικής.

Οι εκδιδόμενες άδειες κυκλοφορίας των κυκλοφορούντων, στην
περιοχή των διαμερισμάτων της Νομαρχίας Αττικής ως άνω οχημάτων
(φορτηγών αυτοκινήτων και φορτηγών μοτοσυκλεττών ιδιωτικής και
δημοσίας χρήσεως, λεωφορείων Ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως και
επιβατικών δημοσίας χρήσεως) θα αποστέλλωνται στους ενδιαφερομένους
μερίμνη του λειτουργούντος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστού.

Για την κυκλοφορία των οχημάτων μέχρις εκδόσεως και αποστολής των
ως άνω αδειών κυκλοφορίας, θα χορηγούνται υπό των Δ/νσεων Συγκοινωνιών
των διαμερισμάτων Ν. Αττικής προσωρινές αδείες κυκλο- φορίας διαρκείας
τριών μηνών από της εκδόσεως αυτών.

α) Εκτελούμενες διαδικασίες από τις Δ/νσεις Συγκοινωνιών των
διαμερισμάτων Νομ. Αττικής.

(1) Για την έκδοση των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας των
καινουργών (αναρίθμων) ως ανωτέρω οχημάτων θα υποβάλλωνται τα
απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ως και η προβλεπομένη υπό
της υπ` αρίθμ. ΣΤ-27501/1973 (ΦΕΚ 1123/23.9.1973 τεύχος Β`) αποφάσεως
ύπενθυνη δήλωση.

Η δήλωση αυτή θα επέχη θέση πρακτικού επιθεωρήσεως και
απογραφικού δελτίου του οχήματος.

Επίσης απαιτείται η προσκόμιση του οχήματος για επιθεώρηση.

Φωτοαντίγραφο της δηλώσεως αποστέλλεται στον αρμόδιο Οικονομικό
`Εφορο για την επ` αυτής βεβαίωση και εν συνεχεία καταβολή των
αναλογούντων τελών, εισφορών κ.λπ. Μετά την καταβολή των προβλεπο-
μένων, τελών, εισφορών, φόρων κ.λπ., και την υποβολή του σχετικού
αποδεικτικού στην Υπηρεσία, χορηγείται φωτοαντίγραφο της ως άνω
δηλώσεως, επέχον θέσιν προσωρινής αδείας κυκλοφορίας, για την
προσωρινή κυκλοφορία του οχήματος επί τρίμηνο.

(2) Για την έκδοση των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας των
εναρίθμων οχημάτων στις περιπτώσεις μεταβιβάσεως ή μεταβολής καθ`
οιονδήποτε τρόπο των στοιχείων των κυρίων ή κατόχων αυτών ή αλλαγής
των κυρίων χαρακτηριστικών τούτων, θα υποβάλλωνται τα απαιτούμενα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά.

Επίσης απαιτείται η προσκόμιση του οχήματος για επιθεώρηση.

Υπό της Υπηρεσίας συντάσσονται τα καθιερωθέντα μηχανογραφιχής
μορφής απογραφικά δελτία, για κάθε όχημα σε πενταπλούν.

Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται φωτοαντίγραφο του απογραφικού
δελτίου, επέχοντος θέση προσωρινής αδείας κυκλοφορίας του οχήματος επί
τρίμηνο.

(3) Στο κάτω μέρος των χορηγουμένων φωτοαντιγράφων της δηλώσεως ή
του απογραφικού δελτίου, για την προσωρινή κυκλοφορία του οχήματος,
αναγρράφεται η ένδειξη :

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Η παρούσα ισχύει για την προσωρινή κυκλοφορία του οχήματος επί
% μηνο.


`Αθήναι,............... 197..

`Ο Προϊστάμενος

Φωτοαντίγραφα της ως άνω δηλώσεως ή του απογραφικού δελτίου του
οχήματος αποστέλλονται στις εξής υπηρεσιες:

(1) Στο Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού του Υπουργείου, την επομένη
από της χορηγήσεως της προσωρινής αδείας κυκλοφορίας.

(2) Στην ομάδα Οικονομική Εφορία ,εφ`όσον δεν απεστάλη κατά την
διαδικασίαν χορηγήσεως της προσωρινής αδείας κυκλοφορίας, στο τέλος
κάθε μήνα.

(3) Στην αρμόδια Στρατιωτική Υπηρεσία (Ε.Μ.Μ.) που υπάγεται το
όχημα.

(4) Στην Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών ,στο τέλος
κάθε μήνα.

Το πρωτότυπον παραμένει στην Υπηρεσία και τοποθετείται στον φάκελο
του οχήματος μετά των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

(β) Εκτελούμενες διαδικασίες από το Κέντρο Ηλεκτρονικού
Υπολογιστού.

Μετά την λήψη πατά του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστού του
προοριζομένου γι`αυτό απογραφικού δελτίου του οχήματος εκτυπούται υπό
τούτου η οριστική άδεια κυκλοφορίας αυτού.

Κάτω από τα αναγραφόμενα στοιχεία της εκτυπουμένης αδείας
κυκλοφορίας τίθεται η ημερομηνία εκτυπώσεώς της, η ένδειξη "Εκ του
Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστού" και η σφραγίδα της Υπηρεσίας.

Μετά την λήψη παρά του Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστού του
προοριζόμένου γι`αυτό απογραφικού δελτίου του οχήματος εκτυούται υπό
τούτου η οριστική άδεια κυκλοφορίας αυτού.

Κάτω από τα αναγραφόμενα στοιχεία της εκτυπουμένης αδείας
κηκλοφορίας τίθεται η ημερομηνία εκτυπώσεώς της ,η ένδειξη " Εκ του
Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστού" και η σφραγίδα της Υπηρεσίας.

Μετά από αυτά η άδεια κυκλοφορίας αποστέλλεται ταχυδρομικώς και επί
αποδείξει στην διεύθυνση του ιδιοκτήτου του οχήματος.

Εκ των αναγραφομένων επί του απογραφικού δελτίου των οχημάτων
παρατηρήσεων μεταφέρονται επί της αδείας κυκλοφορίας μόνον οι
κρινόμενες απαραίτητες προς αποφυγή καταστρατηγήσεως των διατάξεων περί
της κυκλοφορίας αυτών των μεταφερομένων δι`αυτών αγαθών και της
απαγορεύσεως της μεταβιβάσεως τούτων.

4. Τρόπος και διαδικασία χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας λοιπών
κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων ,ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως ,
αρμοδιότητος Νομαρχιακού επιπέδου Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών
πλην Διαμερισμάτων Νομ. Αττικής.

Οι άδειες κυκλοφορίας των κυκλοφορούντων στην χώρα ως άνω οχημάτων
(πλην των κυκλοφορούντων στην περιοχή διαμερισμάτων Ν. Αττικής)
χορηγούνται μετά την υποβολή των απαιτουμένων κατά περίπτωση
δικαιολογητικών και επιθεώρηση τούτων.

Κατά την χορήγηση των αδειών τούτων συντάσσονται τα καθιερωθέντα
μηχανογραφικής μορφής απογραφικά δελτία, για κάθε όχημα σε πενταπλούν.

Μετά την χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ,τα απογραφικά δελτία
αποστέλλονται στις εξής Υπηρεσίες:

α) Στο Κέντρο Ηλεκτρονικού Υπολογιστού του Υπουργείου ,ανά
δεκαπενθήμερο ,ταχυδρομούμενα περί την 1η και 6η ημέρα κάθε μήνα.

β) Στην αρμοδία Οικονομική Εφορία εφ`οσον δεν απεστάλη κατά την
διαδικασία χορηγήσεως της αδείας ,στο τέλος κάθε μήνα.

γ) Στην Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών στο τέλος
κάθε μήνα.

δ) Στην αρμοδία Στρατιωτική Υπηρεσία (Ε.Μ.Μ) που υπάγεται το όχημα.

Το πρωτότυπο παραμένει στην Υπηρεσία και τοποθετείται στον φάκελλο
του οχήματος μετά των υποβληθέντων δικαιολογητικών.

5. Τρόπος και διαδικασία χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας των
ρυμουλκούμενων οχημάτων ως ανεξαρτήτων μονάδων, θα συντάσσεται
ιδιαίτερο απογραφικό δελτίο ρυμουλκούμενου οχήματος.

Για την χορήγηση αδειών κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων ως
ανεξαρτήτων μονάδων ,θα συντάσσεται ιδιαίτερο απογραφικό δελτίο
ρυμουλκούμενου οχήματος.

Τα τοιαύτα απογραφικα δελτία θα εκδίδωνται ως και τα των φορτηγών
αυτοκινήτων ΔΧ.

Προς διάκριση της κατηγορίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων θεσπίζεται
το διακριτικό γράμμα Ρ.

Το διακριτικό τούτο γράμμα αναφέρεται μετά του αριθμού κυκλοφορίας
του οχήματος και θα προτάσσεται αυτού.

Για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας των ρυμουλκούμενων οχημάτων
υποβάλλονται τα απαιτούμενα για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας των
φορτηγών αυτοκινήτων δικαιολογητικά πλην τίτλου κτήσεως αυτών.

Αντί τίτλου κυριότητας θα υποβάλλεται, για μεν τα εισαγόμενα εκ του
εξωτερικού ρυμουλκούμενα ,βεβαίωση της αρμοδίας Τελωνειακής Υπηρεσίας
περί της εισαγωγής του οχήματος ,δια δε τα κατασκευαζόμενα στην Ελλάδα
τιμολόγια στα οποία αναγράφεται ο χαραγμένος επί του πλαισίου του
οχήματος αριθμός σειράς του κατασκευαστού.

Προ της χορηγήσεως της κατά τ`ανωτέρω αδείας κυκλοφορίας του
ρυμουλκούμενου οχήματος θα χαράσσεται ο αριθμός κυκλοφορίας αυτού σε
κατάλληλη θέση επί του πλαισίου.

Για την σύζευξη (σύνδεση) ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου ή ρυμουλκού
και ημιρυμουλκούμενου οχήματος και την κυκλοφορία του σχηματιζόμενου
συρμού απαιτείται να είναι εφοδιασμένα και τα δύο οχήματα με τις
αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση αυτή ο συρμός θα κυκλοφορή δια των προαναφερθεισών
αδειών κυκλοφορίας του ρυμουλκού και ρυμουλκούμενου οχήματος και δια
των κρατικών πινακίδων αναγνωρίσεως του ρυμουλκού ( ως αυτοκίνητον) και
της κρατικής πινακίδος του ρυμουλκούμενου.

"Σε περίπτωση που το ρυμουλκούμενο φέρει χαραγμένο αριθμό πλαισίου
από τον κατασκευαστή του, δεν απαιτείται η χάραξη του αριθμού
κυκλοφορίας."

***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε από την υπ`αριθμ. 15501/1210/1992
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β`293).

6. Τρόπος και διαδικασία χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων
ειδικών κατηγοριών (Δ.Σ.,Ξ.Α, Κ.Υ., Αναπήρων Πολέμου).

α) Αυτοκίνητα Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ) και Ξένων Αποστολών (ΞΑ.)

Για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων
των ανωτέρω αυτοκινήτων θα προσκομίζονται υπό των ενδιαφερομένων στις
αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Ειδική αίτηση (έντυπο) εις διπλούν παρεχομένη υπό της Δ/νσεως
Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, συμπληρούμενη και θεωρημένη υπό
της αυτής Δ/νσεως.

(2) Διπλότυπο καταβολής τέλους ταξινομήσεως (παράβολο) Δημοσίου
Ταμείου εκ δρχ. 20.

Η έντυπος αίτηση είναι χρώματος πρασίνου για τα αυτοκίνητα του
Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ.) και κιτρίνου δια τα αυτοκίνητα των Ξένων
Αποστολών (Ξ.Α.)

Η αίτηση συντάσσεται υπό της Δ/νσεως Εθιμοτυπίας του Υπουργείου
Εξωτερικών επ` αυτής δε αναγράφεται υπό της αυτής Υπηρεσίας ο
χορηγηθησόμενος αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

Το απογραφικό δελτίο και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
συντάσσονται βάσει της υποβαλλομένης αιτήσεως.

Μετά την χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας το αντίγραφο της
υποβαλλομένης υπό του ενδιαφερομένου αιτησεως στην οποία αναγράφεται η
λέξη "εχορηγήθη" και η ημερομηνία χορηγήσεως της αδείας κυκλοφορίας ,
επιστρέφεται στην Δ/νση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Αυτοκίνητα Κρατικών Υπηρεσιών (Κ.Υ.).

Για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων
αναγνωρίσεως των ανωτέρω αυτοκινήτων απαιτείται η αποστολή εγγράφου
της ενδιαφερομενης Κρατικής Υπηρεσίας ,για κάθε όχημα στο οποίο θα
αναφέρονται:

(1) Το εργοστάσιο κατασκευής ,οι αριθμοί πλαισίου και κινητήρος.

(2) Το είδος του οχήματος (φορτηγό ,επιβατηγό).

(3) Η εκδοθείσα κατά τας διατάξεις του ν.δ. 2396/19 Β` εγκριτική
απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.

Επίσης απαιτείται η προσκόμιση του οχήματος για επιθεώρηση.

Το απογραφικό δελτίο και η άδεια κυκλοφορίας συντάσσονται βάσει
του αποστελλομένου εγγράφου και του πρακτικού επιθεωρήσεως. Μετά την
χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας φωτοαντιγράφου αυτής ή αντίγραφο του
συντασσομένου απογραφικού δελτίου αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως ,στην Στατιστική Υπηρεσία του
Υπουργείου Συγκοινωνιών και στο τμήμα απογραφής αυτοκινήτων της
Κεντρικής Υπηρεσίας.

γ) Αυτοκίνητα Αναπήρων Πολέμου (Α.Π.).

Για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας και των Κρατικών πινακίδων
αναγνωρίσεως των ανωτέρω αυτοκινήτων απαιτείται η υποβολή των εξής
δικαιολογητικών.

(1) Αίτηση.

(2) Τίτλος κυριότητας του οχήματος.

(3) Διπλότυπο καταβολής τελών ταξινομήσεως και επιθεωρήσεως 310
δρχ.

(4) `Εγκριση της αρμοδίας Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσεως
Φορολογίας, για την ατελή εισαγωγή του οχήματος.

(5) `Εγκριση της αρμοδίας Υπηρεσίας της αυτής Γενικής Δ/νσεως
Φορολογίας για την απαλλαγή του αναπήρου της υποχρεώσεως καταβολής
τελών κυκλοφορίας του οχήματος.

(6) Εκλογικό βιβλιάριο ή βεβαίωση περί καταθέσεως δικαιολογητικών
για την έκδοση τούτου.

Οι ανωτέρω εγκρίσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία
Συγκοινωνιών.

Επίσης απαιτείται η προσκόμιση του οχήματος για επιθεώρηση.

Το απογραφικό δελτίο και η άδεια κυκλοφορίας συντάσσεται βάσει των
υποβαλλομένων δικαιολογητικών και του πρακτικού επιθεωρήσεως.

Μετά την χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας φωτοαντίγραφο αυτής ή
αντίγραφο του συντασσομένου απογραφικού δελτίου αποστέλλεται στην
αρμόδια Οικονομική Εφορία ,στην Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και στο τμήμα απογραφής αυτοκινήτων της Κεντρικής
Υπηρεσίας.

δ) Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα εντός κλειστών χώρων (ιδιωτικών).

"Επιτρέπεται η κυκλοφορία εντός κλειστών χώρων (ιδιωτικών)
επιχειρήσεων (μεταλλείων, λατομείων), αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, τα
οποία είναι στην κυριότητα ή έχουν αποκτηθεί κατά κατοχή και χρήση ή με
οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή (χρηματοδοτική μίσθωση), από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, δύνανται να αναθέτουν, δυνάμει συμβάσεως
μισθώσεως προβλεπομένη από κείμενες διατάξεις, το ανήκον σ` αυτά
μεταφορικό έργο, εντός κλειστών χώρων, σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, εντός κλειστών
χώρων εφοδιάζονται με ειδική άδεια κυκλοφορίας, η οποία χορηγείται από
την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών."

***Το εντός " " πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την
ΥΑ(ΜΕΤ) Α-68430/4776/2000 (Β 1624)

Τα αναγραφόμενα στοιχεία στις άδειες των κυκλοφορούντων εντός των
ως άνω χώρων αυτοκινήτων, καθορίζονται στην προβλεπομένη υπό του
άρθρου 83 παρ. 3 του Κ.Ο.Κ. απόφαση.

Για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας των ανωτέρω αυτοκινήτων,
απαιτείται η υποβολή στην αρμοδία Υπηρεσία Σνγκοινωνιών, υπευθύνου
δηλώσεως κατά τις διατάξεις του ν.δ. 105/1969, του Διευθυντού της
Επιχειρήσεως, στην οποία ανήκει το όχημα και στην οποία θα δηλούνται
τα εξής :

"Το κατωτέρω περιγραφόμενο όχημα κυκλοφορεί μόνον εντός του χώρου
της Επιχειρήσεώς μας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών αυτής.

Στοιχεία οχήματος : ....... ...... . ... . .

Εργοστάσιο κατασκευής :..............

`Αριθμός πλαισίου : ... ... . ....... . ... .

`Αριθμός κινητήρος :..................

`Ωφέλιμο φορτίο :......................

Απόβαρο :...........................

Διαστάσεις αμαξώματος................

`Αποστάσεις αξόνων : .................

Ισχύς Κινητήρος :......................

Θέσεις καθημένων και ορθίων επιβατών : ..

Μετά της δηλώσως υποβάλλεται και ο τίτλος κτήσεως του οχήματος
(Πίστ. Τελωνείου, συμβόλαιο, τιμολόγιο αγοράς).

Επίσης καταβάλλονται τα προβλεπόμενα για την ταξινόμηση και
χορήγηση των αδειών κνκλοφορίας τέτοιων αυτοκινήτων, τέλη ταξινομήσεως
χαρτόσημο αδείας και εισφορά υπέρ ΕΛΠΑ και ΤΣΑ.

Για την κυκλοφορία των εν λόγω αυτοκινήτων εντός των χώρων της
Επιχειρήσεως δεν χορηγούνται κρατικές πινακίδες αναγνωρίσεως, αλλά επί
της χορηγουμένης από κάθε Υπηρεσία Συγκοινωνιών, αδείας κυ- κλοφορίας
αναγράφεται ο αύξων αριθμός χορηγήσεως ταύτης, ο οποίος θεωρείται και
αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (1,2,3).

Του αριθμού δε αυτού θα προτάσσεται ο μηχανογραφικός κώδικας
αριθμός της Υπηρεσίας.

Υπό των Υπηρεσιών Συγκοινωνιών, που δεν διαθέτουν φωτοτυπικά
μηχανήματα, θα συντάσσεται ιδιαίτερο απογραφικό δελτίο του οχήματος.

Στο απογραφικό δελτίο θα αναγράφεται η ένδειξη "ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ".

Ως αριθμός κυκλοφορίας θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός χορηγήσεως
της αδείας από κάθε Υπηρεσία Συγκοινωνιών.

Στο απογραφικό δελτίο και στην άδεια κυκλοφορίας θα μεταφέρωνται
τα αναγραφόμενα στην υποβαλομένη δήλωση στοιχεία.

Φωτοαντίγραφο της εκδιδομένης αδείας Κυκλοφορίας ή αντίγραφο του
απογραφικού δελτίου, παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο προς χρηση της
Οικονομικής Εφορίας.

Μετά την προσκόμιση υπό του ενδιαφερομένου, σχετικής βεβαιώσεως
του Οικονομικού Εφόρου, περί καταβολής των τυχόν οφειλομένων τελών,
φόρων κ.λπ. επιβαρύνσεων ή απαλλαγής εκ της καταβολής τούτων, θα
χορηγείται ή άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Φωτοαντίγραφα της αδείας ταύτης ή αντίγραφο του απογραφικού
δελτίου αποστέλλεται στην Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και στό Κέντρο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστού του
Υπουργείου.

Η ανωτέρω διαδίκασία θα εφαρμόζεται και για τα αυτοκίνητα οχήματα
τα κυκλοφορούντα εντός κλειστών χώρων αεροδρομίων, λιμένων, μόνον που
στήν διεύθυνση υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντού της Επιχειρήσεως στην
οποία αναγράφεται ο χώρος στην οποία ανήκει το όχημα εντός του οποίου
θα κυκλοφορεί τούτο.

ε) Εξαιρέσεις

Ειδικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέττες που χρησιμοποιούνται μόνο για
αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας δύνανται να κυκλοφορούν, κατά τις
εκδηλώσεις τις οργανούμενες σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΚΟΚ, έπι οδών ή
άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων καθώς και κατά τις αναγκαίες προς
επισκευή και συντήρηση αυτών μετακινήσεις, βάσει πιστοποιητικού
καταχωρήσεως εκδιδομένου υπό της ΕΛΠΑ,

Τα ανωτέρω οχήματα οφείλουν να φέρουν κατά τις ανωτέρω εξόδους
των (για αγώνες, δοκιμές, μετακινήσεις) τις χαρακτηριστικές
αριθμημένες πινακίδες χορηγούμενες υπό της ΕΛΠΑ.

Δεν επιτρέπεται η δι` ιδίας δυνάμεως μετακίνηση των αγωνιστικών
αυτοκινήτων από και προς τον τόπο των αγώνων ή προς επισκευή και
συντήρηση αυτών.

Για τις ανωτέρω μετακινήσεις θα χρησιμοποιώνται φορτηγά ή
ρυμουλκούμενα.

Παλαιά αυτοκίνητα (αντίκες) όπως αυτά θα καθορίζονται υπό της
ΦΙΛΠΑ (Φίλοι Παλαιού Αυτοκινήτου) βάσει των διεθνών κανονισμών της
ΣΙΝΑ (FEΡΕRΑΤΙΟΝ IΜΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL DES VOITURES ANGIENS) δύνανται να
κυκλοφορούν κατα τις εκδηλώσεις τις οργανούμενες ή εγκεκριμένες υπό
της ανωτέρω οργανώσεως καθώς και κατά τις αναγκαίες προς επι- σκευή
και συντήρηση αυτών δοκιμές, βάσει πιστοποιητικού καταχωρήσεως
εκδιδομένου υπό της ΦΙΛ.Π.Α.

Τα ανωτέρω αυτοκίνητα οφείλουν να φέρουν κατά τις ανωτέρω
εξόδους των τις χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες της ΦΙΛ.Π.Α.

"Μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες) όπως αυτά θα
καταγράφονται απο την Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής (Ε.Ο.Ο.Ε.) με
βάσει τους διεθνείς κανονισμούς της FIA (Δ.Ο.Α.) και της FIVA και FIM
(Δ.Ο.Π.Α.) , δύναται να κυκλοφορούν , κατά τις εκδηλώσεις τις
οργανούμενες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας , επί
οδών ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων καθώς και κατά τις αναγκαίες
για επισκευή και συντήρηση αυτών μετακινήσεις, βάσει πιστοποιητικού
καταχωρήσεως που θα εκδίδεται απο την Ε.Ο.Ο.Ε.

Τα παραπάνω παλαιά οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος οφείλουν να φφουν
κατά τις προαναφερόμενες εξόδους των (για αγώνες, δοκιμές,
μετακινήσεις) τις χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες που χορηγούνται
από την Ε.Ο.Ο.Ε.".

***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την ΥΑ (ΜΕΤ) Β/Οικ13873/99
(Β 1336)----------------------------------------------------------Αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΣΠ/ΔΙΠΔ/Β/818/83075 (ΦΕΚ Β 1522/17.10.2006)

Καθορισμός νομικών προσώπων που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2557/1997 "Θεσμοί, μέτρα και δράσεις
πολιτιστικής ανάπτυξης" (Φ.Ε.Κ. Α΄ 271).

β) Της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 και της υποπερ. γγ΄ της περ. α΄ της
παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν.
2238/1994 (ΦΕΚ Α151), όπως οι διατάξεις αυτές τροποποιήθηκαν με τις παρ. 6,7
και 8 του άρθρου 3 και τις παρ. 1,2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ
Α΄ 285) αντίστοιχα.

γ) Του π.δ. 191/2003 "Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού" (ΦΕΚ Α΄ 146).

δ) Των άρθρων 48 και 90 του π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/Α/22.4.2005).

2. Την υπ` αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ/1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και
Υπουργού Οικονομίας και Οικο? νομικών "Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών" (ΦΕΚ 1432/Β΄/2005), όπως ισχύει μετά την
τροποποίηση της με την 5733/ΔΙΟΕ/ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ 204Β΄) απόφαση,
αποφασίζουμε:Αρθρο ΜΟΝΟ

Καθορίζονται τα κατωτέρω αναγραφόμενα Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία επιδιώκουν
πολιτιστικούς σκοπούς, σε εφαρμο? γή των διατάξεων που αναφέρονται στο
σκεπτικό της παρούσης, ως εξής:

1. Σωματείο με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΘΕΑΤΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ".

2. Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ "ΔΕΣΜΟΙ"".

3. Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ".

4. Αστική - Πολιτιστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία "ΚΕΝΤΡΟ
ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ "ΔΙΕΞΟΔΟΣ"".

5. Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ".

6. Σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Σ.Α.Ε.)".

7. Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία "ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ -
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ
ΖΗΜΑΛΗ".

8. Σωματείο με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
(Σ.Δ.Ι.Ο.)".

9. Πανελλήνια Ομοσπονδία (Ένωση) των Συλλόγων Σαρακατσαναίων με την επωνυμία
"ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Σεπεμβρίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α. ΜΠΕΖΑΣ Γ. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ

------------------------------------------------------------------


ΠΟΛ.1011/23-01-07: Σχετικά με τον καθορισμό νομικών προσώπων που επιδιώκουν
πολιτιστικούς σκοπούς Αρθρο μόνο

Κατόπιν των 1080690/1713/Α0012/11.09.2003, 1107289/1728/Α0012/ΠΟΛ. 1265/2001
και 1010634/146/Α0012/ΠΟΛ. 1023/1999 διαταγών μας, σχετικά με το ανωτέρω
θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, με τις υπ΄ αριθμ.
ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/61188/19.08.2004 (ΦΕΚ 1340 Β΄/31.08.2004),
ΥΠΠΟ/ΔΙΜ/45792/1608/03.06.2005 (ΦΕΚ 772 Β΄/08.06.2005),
ΥΠΠΟ/ΓΔΣΠ/ΔΙΠΔ/Β/818/83075/22.09.2006 (ΦΕΚ 1522 Β΄/17.10.2006),
ΥΠΠΟ/ΓΔΣΠ/ΔΙΠΔ/Β/1038/104696/15.11.2006 (ΦΕΚ 1802 Β΄/11.12.2006) και
ΥΠΠΟ/ΓΔΣΠ/ΔΙΠΔ/Β/1039/104699/15.11.2006 (ΦΕΚ 1823 Β΄/14.12.2006) κοινές
αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών & Πολιτισμού, καθορίζονται ως
νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν πολιτιστικούς σκοπούς τα ακόλουθα αναγραφόμενα
Ν.Π.Ι.Δ.: Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΟΡΟΔΡΑΜΑ", Αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία "ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ",
Σωματείο "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ - ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ",
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΡΑΜΑΤΟΣ " ΔΕΣΜΟΙ ", Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ", Αστική - Πολιτιστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΗΣ " ΔΙΕΞΟΔΟΣ "", Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία "ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ",
Σωματείο "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Σ.Α.Ε.)", Κοινωφελές Ίδρυμα "ΜΟΥΣΕΙΟ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΤΙΛΙΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ & ΜΑΡΙΑΣ ΖΗΜΑΛΗ", Σωματείο "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Δ.Ι.Ο.)", Πανελλήνια Ομοσπονδία (Ένωση) των Συλλόγων
Σαρακατσαναίων " ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ", Αστική μη
κερδοσκοπική εταιρεία "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "ΠΕΡΙΣΤΥΛΟΝ"", Σωματείο "ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ", Αστική
μη κερδοσκοπική εταιρεία "Τ-SHORT", Σωματείο "ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΗ ΕΝΩΣΗ ΞΑΝΘΗΣ",
Εταιρεία "ΚΟΙΡΑΝΙΑ - ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", Σωματείο
"ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ" και Σωματείο μη κερδοσκοπικό "ΟΦΕΛΤΗΣ - Ο ΦΙΛΟΣ
ΤΗΣ ΝΕΜΕΑΣ"

Σας παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας τα παραπάνω κατά την εφαρμογή των
διατάξεων των άρθρων 8 και 31 του Ν. 2238/1994.

-----------------------------------------------------

1.

ΑΠΟΦ 103//2000: Π.1161:Πιστοπ/κό αυθεντικότητας επιβατ.αυτοκ.-αρμόδ.φορέας (288578)


Αρθρο :0


ΥΠΟΙΚ 1031356/649/Α0012/ΠΟΛ.1161/18.5.2000
Αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικού
αυθεντικότητας επιβατικού αυτοκινήτου

Αρθρο :ΜΟΝΟΝ


Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. εε` της περ. β` της παρ. 1
του άρθρου 16 του Ν.2238/1994, όπως προστέθηκε με την παρ. 11 του
άρθρου 2 του Ν.2753/1999, η τεκμαρτή δαπάνη που υπολογίζεται με βάση
τους φορολογήσιμους ίππους μειώνεται κατά ποσοστό 60% για επιβατικό
αυτοκίνητο Ιδιωτικής Χρήσης, για το οποίο έχουν παρέλθει τριάντα (30)
έτη από το έτος κατασκευής του, εφόσον διαθέτει πιστοποιητικό
αυθεντικότητας, το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό Φορέα που έχει
αρμοδιότητα να εκδίδει αυτό το πιστοποιητικό.

2. Η Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής (ΕΟΟΕ) είναι στη χώρα μας το
μοναδικό Δευτεροβάθμιο Συλλογικό Οργανο στο χώρο των ιστορικών
οχημάτων και σύμφωνα με την υπ` αριθ. ΣΤ/1831/1978 απόφαση του
Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως συμπληρώθηκε με την υπ` αριθ.
Β/Οικ.13873/330/27.5.1999 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και
Επικοινωνιών, καταγράφει όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού
ενδιαφέροντος (αντίκες) με βάση τους Διεθνείς Κανονισμούς της Διεθνούς
Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (ΔΟΑ/FIA) ή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιών
Αυτοκινήτων (ΔΟΠΑ/FIVA) ή της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μοτοσικλέτας
(ΔΟΜ/FIM).

3. Η Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής επιμελείται το φάκελο κάθε
οχήματος, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, με την πρόσθετη
διαβεβαίωση ότι το όχημα εξακολουθεί να διατηρείται στην πρέπουσα
αρχική του κατάσταση για το ιστορικό, τεχνολογικό, εκπαιδευτικό και
συλλεκτικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει.

4. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων
Εποχής, με βάση τα στοιχεία που τηρεί, μπορεί να βεβαιώσει για την
αυθεντικότητα του οχήματος, δηλαδή εάν το όχημα διατηρείται στην
πρέπουσα αρχική του κατάσταση.

5. Συνεπώς, οι κάτοχοι μηχανοκίνητου οχήματος ιστορικού ενδιαφέροντος
(αντίκας), εφόσον από το έτος κατασκευής του έχει παρέλθει χρονικό
διάστημα πάνω από τριάντα (30) έτη, προκειμένου να τύχουν της μείωσης
της τεκμαρτής δαπάνης κατά ποσοστό 60%, οφείλουν να προσκομίζουν στην
αρμόδια ΔΟΥ, μαζί με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος,
πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η αυθεντικότητα του οχήματος
αυτού, το οποίο σύμφωνα με τα παραπάνω μπορεί να εκδίδει η Ελληνική
Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής.


--------------------------
Τελευταία επεξεργασία από baltsiotis και 04/11/08 11:22, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Άβαταρ μέλους
baltsiotis
4TF N2 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 739
Εγγραφή: 02/09/08 12:07
Last Visit: 17/05/18 0:00

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό yiannis2002 » 04/11/08 11:12

Yπάρχει διάταξη του 2001 που καταργεί την διαταξη του 99 που ορίζει τον ΕΟΟΕ κλπ κλπ κλπ...
http://bmw02.forumup.gr/
Δεν μετριέται με άλογα η τρέλα...
Άβαταρ μέλους
yiannis2002
4TF N3 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 2147
Εγγραφή: 22/10/06 10:46
Last Visit: 03/06/15 15:46
Τοποθεσία: Παραγκούπολη

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό baltsiotis » 04/11/08 11:31

ΟΔΓ_ΕΟΚ 0053/2000: Τέλος κύκλου ζωής οχημάτων (315515)
Αρθρο 0

STDM_CEL_20080306-20080402_1_00321.txt
02896B 0000402 5500
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ CELEX : 236993
TAG01 ΕΙΔΟΣ-ΕΤΟΣ : ΟΔΗΓΙΑ 0053/2000 (32000L0053)
TAG02 : ΚΩΔΙΚΟΣ CELEX : 300L0053
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ; Συμβούλιο
ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : οδηγία
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ (συνθηκη) : Ευρωπαϊκή Κοινότητα
ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ : ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34 έως 43 (ES, DA, DE, EL,
EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Ειδική έκδοση στη τσεχική γλώσσα Κεφάλαιο 15 τόμος 05 σ. 224 - 232
Ειδική έκδοση στην εσθονική γλώσσα Κεφάλαιο 15 τόμος 05 σ. 224 - 232
Ειδική έκδοση στην ουγγρική γλώσσα Κεφάλαιο 15 τόμος 05 σ. 224 - 232
Ειδική έκδοση στη λιθουανική γλώσσα Κεφάλαιο 15 τόμος 05 σ. 224 - 232
Ειδική έκδοση στη λεττονική γλώσσα Κεφάλαιο 15 τόμος 05 σ. 224 - 232
Ειδική έκδοση στη μαλτέζικη γλώσσα Κεφάλαιο 15 τόμος 05 σ. 224 - 232
Ειδική έκδοση στην πολωνική γλώσσα Κεφάλαιο 15 τόμος 05 σ. 224 - 232
Ειδική έκδοση στη σλοβακική γλώσσα Κεφάλαιο 15 τόμος 05 σ. 224 - 232
Ειδική έκδοση στη σλοβενική γλώσσα Κεφάλαιο 15 τόμος 05 σ. 224 - 232
ΤΙΤΛΟΣ : Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους -
Δηλώσεις της Επιτροπής

Αρθρο ΔΕΥΤΕΡΟ

Κωδικός κειμένου CELEX 32000L0053

Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 18ης Σεπτεμβρίου 2000
για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 175
παράγραφος 1,
την πρόταση της Επιτροπής(1),
τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(2),
Αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, υπό το
πρίσμα του κοινού σχεδίου που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στις 23 Μαΐου
2000(3),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Θα πρέπει να εναρμονισθούν τα διάφορα εθνικά μέτρα που αφορούν τα οχήματα
στο τέλος του κύκλου ζωής τους, προκειμένου, αφενός, να ελαχιστοποιηθεί η
επίπτωσή τους στο περιβάλλον, συνεισφέροντας κατ` αυτόν τον τρόπο στην
προστασία, διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και στη
διατήρηση της ενέργειας και, αφετέρου, να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και να αποφεύγονται στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην
Κοινότητα.
(2) Είναι απαραίτητο ένα ευρύ κοινοτικό πλαίσιο, προκειμένου να διασφαλιστεί
η συνεκτικότητα μεταξύ των εθνικών προσεγγίσεων για την επίτευξη των
προαναφερθέντων στόχων, ιδίως, έχοντας υπόψη τον σχεδιασμό των οχημάτων για
ανακύκλωση και ανάκτηση, τις απαιτήσεις για εγκαταστάσεις συλλογής και
επεξεργασίας και την επίτευξη των στόχων για την επαναχρησιμοποίηση,
ανακύκλωση και ανάκτηση, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της επικουρικότητας και
την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει".
(3) Κάθε χρόνο στην Κοινότητα τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους
παράγουν 8 με 9 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων, η διαχείριση των οποίων πρέπει
να γίνεται σωστά.
(4) Για λόγους πρόνοιας και πρόληψης, και σύμφωνα με την κοινοτική στρατηγική
για τη διαχείριση των αποβλήτων, η δημιουργία αποβλήτων πρέπει να αποφεύγεται
όσον το δυνατόν περισσότερο.
(5) Είναι επίσης θεμελιώδης αρχή ότι τα απόβλητα θα πρέπει να
επαναχρησιμοποιούνται και να ανακτώνται και θα πρέπει να προτιμάται η
επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση.
(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι
οικονομικοί παράγοντες δημιουργούν συστήματα συλλογής, επεξεργασίας και
ανάκτησης των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
(7) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι ο τελευταίος κάτοχος ή/και
ιδιοκτήτης μπορεί να παραδίδει το όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του σε
εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας χωρίς κανένα κόστος λόγω του ότι το
όχημα έχει μηδενική ή αρνητική αξία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν
ότι οι παραγωγοί αναλαμβάνουν όλες τις δαπάνες ή σημαντικό μέρος των δαπανών
για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Δεν θα πρέπει να κωλύεται η εύρυθμη
λειτουργία των δυνάμεων της αγοράς.
(8) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καλύπτει οχήματα και οχήματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, περιλαμβανομένων των κατασκευαστικών τους στοιχείων και
υλικών, καθώς και των εφεδρικών τεμαχίων και των ανταλλακτικών, με επιφύλαξη
όσον αφορά τα πρότυπα ασφαλείας, τις εκπομπές στον αέρα και τον έλεγχο του
θορύβου.
(9) Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει δανεισθεί, οσάκις
ενδείκνυται, την ορολογία που χρησιμοποιείται από ορισμένες υπάρχουσες
οδηγίες, και συγκεκριμένα την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 1967, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των
επικίνδυνων ουσιών(4), την οδηγία 70/156/ΕΚ του Συμβουλίου, της 6ης
Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που
αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους(5),
καθώς και την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί
των στερεών αποβλήτων(6).
(10) Τα οχήματα αντίκες, δηλαδή τα ιστορικά οχήματα ή τα οχήματα με
συλλεκτική αξία ή τα προοριζόμενα για τα μουσεία, τα οποία διατηρούνται με
άρτιο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο είτε έτοιμα προς χρήση είτε
αποσυναρμολογημένα, δεν υπάγονται στον ορισμό των αποβλήτων ο οποίος
περιέχεται στην οδηγία 75/442/ΕΟΚ και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.
(11) Είναι σημαντικό να εφαρμόζονται προληπτικά μέτρα ήδη από τη φάση της
αρχικής σύλληψης του οχήματος και εντεύθεν και να λαμβάνουν ιδίως τη μορφή
μείωσης και ελέγχου των επικίνδυνων ουσιών στα οχήματα, προκειμένου να
προλαμβάνεται η ελευθέρωσή τους στο περιβάλλον, να διευκολύνεται η ανακύκλωση
και να αποφεύγεται η διάθεση επικινδύνων αποβλήτων. Θα πρέπει να απαγορευτεί
η χρήση ιδίως μολύβδου, υδραργύρου, καδμίου και εξασθενούς χρωμίου. Τα εν
λόγω βαρέα μέταλλα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για ορισμένες εφαρμογές
σύμφωνα με τακτικά αναθεωρούμενο κατάλογο. Αυτό θα βοηθήσει να εξασφαλισθεί
ότι ορισμένα υλικά και συστατικά δεν καταλήγουν απόβλητα τεμαχισμού και δεν
αποτεφρώνονται ούτε αποτίθενται σε χωματερές.
(12) Η ανακύκλωση όλων των πλαστικών από τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής
τους, θα πρέπει συνεχώς να βελτιώνεται. Η Επιτροπή εξετάζει τώρα τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του PVC. Με βάση την εξέταση αυτή, η Επιτροπή θα
υποβάλει προτάσεις, όπως ενδείκνυται, σχετικά με τη χρήση του PVC,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης στα οχήματα.
(13) Οι απαιτήσεις για την αποσυναρμολόγηση, επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου της ζωής τους και των
εξαρτημάτων τους θα πρέπει να είναι εντεταγμένες στο σχεδιασμό και την
παραγωγή νέων οχημάτων.
(14) Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη αγορών για ανακυκλωμένα υλικά.
(15) Προκειμένου να διασφαλίζεται η απόρριψη των οχημάτων στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το περιβάλλον, θα πρέπει να
δημιουργηθούν κατάλληλα συστήματα συλλογής.
(16) Θα πρέπει να θεσπιστεί πιστοποιητικό καταστροφής, προκειμένου να
χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση για την αποταξινόμηση των οχημάτων στο τέλος
του κύκλου ζωής τους. Τα κράτη μέλη χωρίς σύστημα αποταξινόμησης θα πρέπει να
δημιουργήσουν ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο θα κοινοποιείται στην
αντίστοιχη αρμόδια αρχή πιστοποιητικό καταστροφής, όταν το όχημα στο τέλος
του κύκλου ζωής του μεταφέρεται σε εγκατάσταση επεξεργασίας.
(17) Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να επιτρέπουν, κατά
περίπτωση, την προσωρινή αποταξινόμηση των οχημάτων.
(18) Οι φορείς συλλογής και επεξεργασίας θα πρέπει να επιτρέπεται να
λειτουργούν μόνον εφόσον έχουν λάβει άδεια ή, σε περίπτωση που
χρησιμοποιείται μητρώο αντί άδειας, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.
(19) Οι δυνατότητες ανακύκλωσης και ανάκτησης των οχημάτων θα πρέπει να
ενθαρρυνθούν.
(20) Είναι σημαντικό να προβλεφθούν απαιτήσεις για τις εργασίες αποθήκευσης
και επεξεργασίας, προκειμένου να προλαμβάνονται αρνητικές επιπτώσεις εξαιτίας
αυτών στο περιβάλλον και να αποφεύγεται η δημιουργία στρεβλώσεων στο εμπόριο
και στον ανταγωνισμό.
(21) Προκειμένου να επιτευχθούν αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα και να δοθούν
στους φορείς, στους καταναλωτές και στις δημόσιες αρχές, οι απαραίτητες
μακροπρόθεσμες προοπτικές, θα πρέπει να διατυπωθούν ποσοτικοί στόχοι για την
επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτηση που πρέπει να επιτυγχάνονται από
τους οικονομικούς φορείς.
(22) Οι παραγωγοί θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα οχήματα σχεδιάζονται και
κατασκευάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπουν την επίτευξη των
ποσοτικών στόχων επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης. Προς το
σκοπό αυτό, η Επιτροπή θα ενθαρρύνει τη σύνταξη ευρωπαϊκών προτύπων και θα
λάβει τα άλλα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να τροποποιήσει την αντίστοιχη
ευρωπαϊκή νομοθεσία για την έγκριση τύπου των οχημάτων.
(23) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι, κατά την εφαρμογή των
διατάξεων της παρούσας οδηγίας, διατηρείται ο ανταγωνισμός, ιδίως όσον αφορά
την πρόσβαση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά συλλογής,
αποσυναρμολόγησης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης.
(24) Προκειμένου να διευκολύνονται η αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση, και
ιδίως η ανακύκλωση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, οι κατασκευαστές
οχημάτων θα πρέπει να παρέχουν στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας όλες τις
αναγκαίες για την αποσυναρμολόγηση πληροφορίες, ιδίως για επικίνδυνα υλικά.
(25) Θα πρέπει να προωθηθεί η κατάρτιση ευρωπαϊκών προτύπων, όπου αυτό
απαιτείται. Οι κατασκευαστές οχημάτων και οι παραγωγοί υλικών θα πρέπει να
χρησιμοποιούν πρότυπα κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα
υλικά, τα οποία θα συνταχθούν από την Επιτροπή με τη συνδρομή της οικείας
επιτροπής. Κατά τη σύνταξη των εν λόγω προτύπων, η επιτροπή θα λαμβάνει υπόψη
τις εργασίες που διεξάγονται στον τομέα αυτόν στα οικεία διεθνή φόρα, όπως
ενδείκνυται.
(26) Είναι απαραίτητο να υπάρξουν στοιχεία από το σύνολο της Κοινότητας για
τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, προκειμένου να παρακολουθείται η
εφαρμογή των στόχων της παρούσας οδηγίας.
(27) Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται επαρκώς, προκειμένου να
προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους και τις στάσεις τους. Προς το σκοπό αυτό, οι
αντίστοιχοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες.
(28) Τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να εφαρμόσουν ορισμένες διατάξεις
μέσω συμφωνιών με τον αντίστοιχο οικονομικό τομέα, εφόσον πληρούνται
ορισμένες προϋποθέσεις.
(29) Η προσαρμογή, στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, των απαιτήσεων για
τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και για τη χρησιμοποίηση επικίνδυνων ουσιών,
καθώς και η θέσπιση ελάχιστων κανόνων για το πιστοποιητικό καταστροφής, τη
μορφή των βάσεων δεδομένων και τα μέτρα εφαρμογής που απαιτούνται για τον
έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους ποσοτικούς στόχους, θα πρέπει να
πραγματοποιούνται από την Επιτροπή στο πλαίσιο διαδικασίας επιτροπής.
(30) Τα απαιτούμενα μέτρα για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να
θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(7).
(31) Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας
πριν από την ημερομηνία που καθορίζεται σ` αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι τα
εν λόγω μέτρα συνάδουν προς τη συνθήκη,
ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

¶ρθρο 1
Στόχοι
Η παρούσα οδηγία καθορίζει τα μέτρα τα οποία αποσκοπούν, ως πρώτη
προτεραιότητα, στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων από οχήματα και,
επιπροσθέτως, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους
στοιχείων, ώστε να μειώνεται η ποσότητα των προς τη διάθεση αποβλήτων, καθώς
και στη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στον κύκλο ζωής των οχημάτων και κυρίως των φορέων που
συμμετέχουν άμεσα στην επεξεργασία οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

¶ρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:
1. "όχημα", οποιοδήποτε όχημα χαρακτηρισμένο ως κατηγορία M1 ή N1, όπως
ορίζεται στο παράρτημα II Α της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, καθώς και τα τρίκυκλα
μηχανοκίνητα οχήματα, όπως ορίζονται στην οδηγία 92/61/ΕΟΚ, πλην των
τρικύκλων μοτοσικλετών·
2. "όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του", όχημα το οποίο αποτελεί απόβλητο κατά
την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ·
3. "παραγωγός", ο κατασκευαστής του οχήματος ή ο επαγγελματίας εισαγωγέας του
οχήματος σε κράτος μέλος·
4. "πρόληψη", μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της ποσότητας και της βλαπτικής
επίδρασης στο περιβάλλον των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των
υλικών τους και των ουσιών τους·
5. "επεξεργασία", οποιαδήποτε δραστηριότητα, αφότου το όχημα στο τέλος του
κύκλου ζωής του παραδοθεί σε εκγατάσταση για απορρύπανση, διάλυση, κοπή,
τεμαχισμό, ανάκτηση ή προετοιμασία προς διάθεση των καταλοίπων τεμαχισμού και
οιεσδήποτε άλλες εργασίες διεξάγονται για την ανάκτηση ή/και την διάθεση του
οχήματος στο τέλος του κύκλου ζωής του και των κατασκευαστικών του στοιχείων·
6. "επαναχρησιμοποίηση", οποιαδήποτε εργασία μέσω της οποίας κατασκευαστικά
στοιχεία των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους χρησιμοποιούνται για τον
ίδιο σκοπό για τον οποίο είχαν αρχικά σχεδιαστεί·
7. "ανακύκλωση", η επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων υλικών
για τον αρχικό σκοπό ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας. Ως
ανάκτηση ενέργειας νοείται η χρήση καυσίμου αποβλήτου ως μέσου παραγωγής
ενέργειας με άμεση αποτέφρωση, με ή χωρίς άλλα απόβλητα αλλά με ανάκτηση της
θερμότητας·
8. "ανάκτηση", οποιαδήποτε από τις εργασίες που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ Β
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ·
9. "διάθεση", οποιαδήποτε από τις εργασίες που προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙ Α
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ·
10. "οικονομικοί φορείς", οι παραγωγοί, διανομείς, συλλέκτες, ασφαλιστικές
εταιρείες που ασφαλίζουν μηχανοκίνητα οχήματα, υπεύθυνοι διάλυσης,
τεμαχισμού, ανάκτησης, ανακύκλωσης και άλλοι φορείς επεξεργασίας οχημάτων στο
τέλος του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών τους
στοιχείων και υλικών·
11. "επικίνδυνη ουσία", οποιαδήποτε ουσία, η οποία θεωρείται επικίνδυνη δυνάμει
της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ·
12. "τεμαχιστής", οποιοδήποτε μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την κοπή σε
κομμάτια ή τον θρυμματισμό οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, μεταξύ
άλλων και για τη λήψη παλιοσίδερων για άμεση επαναχρησιμοποίηση·
13. "πληροφορίες αποσυναρμολόγησης", κάθε πληροφορία που απαιτείται για την
επεξεργασία οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, κατά τρόπο άρτιο και
περιβαλλοντικά ορθό. Οι κατασκευαστές οχημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων
τις διαθέτουν στις εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε μορφή
έντυπων εγχειριδίων ή ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. CD-ROM, υπηρεσίες ανοικτής
επικοινωνίας).

¶ρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα οδηγία καλύπτει τα οχήματα και τα οχήματα στο τέλος του κύκλου
ζωής τους, περιλαμβανομένων των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των
υλικών. Με την επιφύλαξη του άρθρου 5 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, αυτό ισχύει
ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο το όχημα συντηρήθηκε ή επισκευάστηκε κατά
τη διάρκεια της χρησιμοποίησής του και του κατά πόσον είναι εξοπλισμένο με
κατασκευαστικά στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής ή με άλλα κατασκευαστικά
στοιχεία των οποίων η τοποθέτηση ως εφεδρικών τεμαχίων ή ανταλλακτικών
συμφωνεί με τις κατάλληλες κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.
2. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ισχύουσας κοινοτικής
νομοθεσίας και της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα
ασφάλειας, τις εκπομπές στον αέρα και τους ελέγχους θορύβου, καθώς και την
προστασία του εδάφους και του νερού.
3. Εφόσον ένας παραγωγός κατασκευάζει ή εισάγει μόνο οχήματα τα οποία
εξαιρούνται από την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 2
σημείο α) αυτής, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τον παραγωγό αυτό και τα
οχήματά του από το άρθρο 7 παράγραφος 4, και τα άρθρα 8 και 9 της παρούσας
οδηγίας.
4. Τα οχήματα ειδικής χρήσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο
α), δεύτερη περίπτωση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, εξαιρούνται από τις διατάξεις
του άρθρου 7 της παρούσας οδηγίας.
5. Για τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, ισχύουν μόνο το άρθρο 5 παράγραφος 1
και 2 και το άρθρο 6 της παρούσας οδηγίας.

¶ρθρο 4
Πρόληψη
1. Προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, τα κράτη
μέλη ενθαρρύνουν, ιδίως, τα εξής:
α) οι κατασκευαστές οχημάτων, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και
εξοπλισμού, να περιορίσουν τη χρήση επικινδύνων ουσιών στα οχήματα και να τη
μειώνουν στο μέτρο του δυνατού, ήδη από τη φάση της αρχικής σύλληψης του
οχήματος και εφεξής, ιδίως προκειμένου να προλαμβάνεται η ελευθέρωσή τους στο
περιβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να αποφεύγεται η ανάγκη
διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων·
β) κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή νέων οχημάτων, να λαμβάνονται πλήρως
υπόψη και να διευκολύνονται η διάλυση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανάκτηση,
και ιδίως η ανακύκλωση, οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των
κατασκευαστικών τους στοιχείων και των υλικών τους·
γ) οι κατασκευαστές οχημάτων, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και
εξοπλισμού, να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλ
16000B 0000038C 5500
ΚΕΙΜΕΝΟ : ωμένου υλικού σε οχήματα και άλλα προϊόντα, προκειμένου να
αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωμένα υλικά.
2. α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα υλικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία
των οχημάτων που διατίθενται στην αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2003, δεν
περιέχουν μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο ή εξασθενές χρώμιο, πλην εκείνων των
περιπτώσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, υπό τους όρους που
προσδιορίζονται σε αυτό.
β) Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11, η Επιτροπή, σε τακτική βάση και
σύμφωνα με την τεχνική και επιστημονική πρόοδο, τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ
προκειμένου:
i) να καθορίζει, όπου απαιτείται, μέγιστες τιμές συγκέντρωσης έως τις οποίες
η ύπαρξη των αναφερομένων στο στοιχείο α) ουσιών, σε συγκεκριμένα υλικά και
κατασκευαστικά στοιχεία, είναι ανεκτή,
ii) να εξαιρεί ορισμένα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία οχημάτων από τις
διατάξεις του στοιχείου α), εφόσον η χρήση των εν λόγω ουσιών είναι
αναπόφευκτη ανάγκη,
iii) να διαγράφει υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία οχημάτων από το παράρτημα
ΙΙ, εάν η χρήση των εν λόγω ουσιών μπορεί να αποφευχθεί,
iv) να καθορίζει εκείνα τα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία, τα οποία,
σύμφωνα με τα σημεία i) και ii), μπορούν να αφαιρούνται πριν από κάθε
περαιτέρω επεξεργασία· τα εν λόγω υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία
επισημαίνονται ή καθίστανται αναγνωρίσιμα με άλλα κατάλληλα μέσα.
γ) Η Επιτροπή τροποποιεί για πρώτη φορά το παράρτημα ΙΙ, το αργότερο στις 21
Οκτωβρίου 2001. Πάντως, καμία από τις απαριθμούμενες εξαιρέσεις δεν
διαγράφεται από το παράρτημα πριν από την 1η Ιανουαρίου 2003.

¶ρθρο 5
Συλλογή
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν
ότι:
- οι οικονομικοί φορείς δημιουργούν συστήματα για τη συλλογή όλων των
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά
εφικτό, των αποβλήτων που συνίστανται σε μεταχειρισμένα εξαρτήματα
αφαιρούμενα κατά την επισκευή των επιβατικών αυτοκινήτων,
- την επαρκή διάθεση εγκαταστάσεων συλλογής στην επικράτειά τους.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζουν
ότι όλα τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους μεταφέρονται σε
εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.
3. Τα κράτη μέλη δημιουργούν σύστημα, σύμφωνα με το οποίο η υποβολή
πιστοποιητικού καταστροφής αποτελεί προϋπόθεση για την αποταξινόμηση του
οχήματος στο τέλος του κύκλου ζωής του. Το πιστοποιητικό αυτό χορηγείται στον
κάτοχο ή/και ιδιοκτήτη, όταν το όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του
μεταφέρεται σε εγκατάσταση επεξεργασίας. Πιστοποιητικό καταστροφής μπορούν να
εκδίδουν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας οι οποίες έχουν λάβει άδεια σύμφωνα με
το άρθρο 6. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν σε παραγωγούς, εμπόρους και
συλλέκτες που ενεργούν για εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, να
εκδίδουν πιστοποιητικά καταστροφής, εφόσον εγγυώνται ότι το όχημα στο τέλος
του κύκλου ζωής του, μεταφέρεται σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας,
και εφόσον έχουν καταχωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές.
Η έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής από εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή εμπόρους
ή συλλέκτες που ενεργούν για εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, δεν
τους παρέχει το δικαίωμα απαίτησης χρηματικής αποζημίωσης, πλην των
περιπτώσεων όπου αυτό έχει ρυθμιστεί ρητώς από τα κράτη μέλη.
Τα κράτη μέλη που δεν διαθέτουν σύστημα αποταξινόμησης την ημερομηνία έναρξης
ισχύος της παρούσας οδηγίας, δημιουργούν ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο,
όταν ένα όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του μεταφέρεται σε εγκατάσταση
επεξεργασίας, διαβιβάζεται στην αρμόδια αρχή πιστοποιητικό καταστροφής, και
συμμορφώνονται, εν πάση περιπτώσει, με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.
Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση του παρόντος εδαφίου, ενημερώνουν την Επιτροπή
για τους σχετικούς λόγους.
4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι η
παράδοση του οχήματος σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση επεξεργασίας σύμφωνα με
την παράγραφο 3, δεν συνεπάγεται κόστος για τον τελευταίο κάτοχο ή/και
ιδιοκτήτη, ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι το όχημα έχει μηδενική ή αρνητική
αξία στην αγορά.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται ότι
οι παραγωγοί καλύπτουν το σύνολο ή σημαντικό μέρος του κόστους της εφαρμογής
του μέτρου αυτού ή/και παραλαμβάνουν τα οχήματα στο τέλος της ζωής τους, υπό
τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που προβλέπει το πρώτο εδάφιο.
Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν ότι, η παράδοση οχημάτων στο τέλος του
κύκλου ζωής τους δεν είναι εντελώς δωρεάν, εάν τα οχήματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους δεν περιέχουν τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία ενός
οχήματος, και ιδίως τον κινητήρα και το αμάξωμα, ή περιέχουν απόβλητα που
προστέθηκαν στο όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του.
Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, προκειμένου
να διασφαλίζει ότι δεν προκαλεί στρεβλώσεις της αγοράς και, εάν είναι
απαραίτητο, προτείνει στό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετική
τροποποίηση.
5. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι οι
αρμόδιες αρχές αναγνωρίζουν αμοιβαία και δέχονται τα πιστοποιητικά
καταστροφής που εκδίδονται σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3.
Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή, το αργότερο στις 21 Οκτωβρίου 2001, συντάσσει
τις βασικές απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής.

¶ρθρο 6
Επεξεργασία
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζουν ότι όλα
τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους αποθηκεύονται (έστω και προσωρινώς)
και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις που προβλέπονται
στο άρθρο 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ και σύμφωνα με τις ελάχιστες τεχνικές
απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας, με την
επιφύλαξη των εθνικών κανόνων για την υγεία και το περιβάλλον.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν
ότι κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας, λαμβάνει
άδεια ή καταγράφεται από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.
Η παρέκκλιση από την απαίτηση αδείας που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1
στοιχείο β) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, μπορεί να ισχύει για εργασίες ανάκτησης
που αφορούν απόβλητα από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, τα οποία
έχουν υποστεί επεξεργασία, σύμφωνα με το παράρτημα Ι σημείο 3 της παρούσας
οδηγίας, εφόσον έχει προηγηθεί της καταγραφής επιθεώρηση από τις αρμόδιες
αρχές. Κατά την επιθεώρηση αυτή εξακριβώνονται:
α) οι τύποι και οι ποσότητες των επεξεργαστέων αποβλήτων
β) οι τηρητέες γενικές τεχνικές απαιτήσεις
γ) οι ληπτέες προφυλάξεις ασφαλείας,
για την επίτευξη των στόχων του άρθρου 4 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ. Η επιθεώρηση
αυτή διενεργείται μία φορά κατ` έτος. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της
παρέκκλισης, διαβιβάζουν τα αποτελέσματα στην Επιτροπή.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν
ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας,
πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες υποχρεώσεις σύμφωνα με το παράρτημα Ι:
α) τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους απογυμνώνονται προτού επέλθει
περαιτέρω επεξεργασία, ή λαμβάνονται άλλα ισοδύναμα μέτρα, προκειμένου να
μειωθεί οποιαδήποτε επιβλαβής επίπτωση στο περιβάλλον. Κατασκευαστικά
στοιχεία ή υλικά που επισημαίνονται ή καθίστανται αναγνωρίσιμα με άλλο τρόπο,
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, αφαιρούνται πριν από περαιτέρω
επεξεργασία·
β) τα επικίνδυνα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία αφαιρούνται και
απομονώνονται κατά επιλεκτικό τρόπο, ώστε να μην μολύνουν στη συνέχεια τα
κατάλοιπα τεμαχισμού οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους·
γ) οι εργασίες απογύμνωσης και αποθήκευσης διεξάγονται κατά τρόπο ο οποίος
διασφαλίζει την καταλληλότητα των κατασκευαστικών στοιχείων του οχήματος για
επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση, και ιδίως για ανακύκλωση.
Οι εργασίες επεξεργασίας για την απορρύπανση των οχημάτων στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι, σημείο 3,
πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό.
4. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν
ότι η άδεια ή η καταγραφή που αναφέρεται στην παράγραφο 2, περιλαμβάνει όλες
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των
παραγράφων 1, 2 και 3.
5. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τις εγκαταστάσεις ή επιχειρήσεις οι οποίες
εκτελούν εργασίες επεξεργασίας, να υιοθετούν πιστοποιημένα συστήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης.

¶ρθρο 7
Επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ενθαρρύνουν την
επαναχρησιμοποίηση όσων κατασκευαστικών στοιχείων είναι κατάλληλα για
επαναχρησιμοποίηση, την ανάκτηση όσων κατασκευαστικών στοιχείων δεν μπορούν
να επαναχρησιμοποιηθούν, και την απόδοση προτεραιότητας στην ανακύκλωση όταν
είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων όσον αφορά την
ασφάλεια των οχημάτων και τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, και ιδιαίτερα
εκείνες που αφορούν τα καυσαέρια και τον θόρυβο.
2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν
την επίτευξη των ακόλουθων στόχων από τους οικονομικούς φορείς:
α) Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα οχήματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση αυξάνεται τουλάχιστον στο
85 % κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου,
η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 80 % κατά μέσο
βάρος ανά όχημα και ανά έτος.
Για τα οχήματα που έχουν παραχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980, τα κράτη
μέλη μπορούν να καθορίσουν χαμηλότερους στόχους, αλλά όχι χαμηλότερους από το
75 % για την επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση και όχι χαμηλότερους από το 70 %
για τη ν επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση
του παρόντος εδαφίου, ενημερώνουν την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για
τους σχετικούς λόγους·
β) το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα οχήματα στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, η επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση αυξάνεται τουλάχιστον στο
95 % κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός των ιδίων χρονικών ορίων,
η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85 % κατά
μέσο βάρος ανά όχημα και ανά έτος.
Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2005, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο επανεξετάζουν τους στόχους που αναφέρονται στο στοιχείο β), βάσει
εκθέσεως της Επιτροπής που συνοδεύεται από πρόταση. Στην έκθεσή της, η
Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της τις εξελίξεις όσον αφορά τη σύνθεση των υλικών
των οχημάτων, καθώς και τυχόν άλλες περιβαλλοντικές πτυχές συνδεόμενες με τα
οχήματα.
Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11, η Επιτροπή ορίζει τις αναγκαίες
λεπτομέρειες του ελέγχου της συμμόρφωσης των κρατών μελών με τους στόχους που
ορίζονται στην παρούσα παράγραφο. Εν προκειμένω, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη
όλους τους συναφείς παράγοντες, μεταξύ άλλων το κατά πόσον είναι διαθέσιμα
στοιχεία και το ζήτημα των εισαγωγών/εξαγωγών οχημάτων στο τέλος του κύκλου
ζωής τους. Η Επιτροπή λαμβάνει το μέτρο αυτό το αργότερο στις 21 Οκτωβρίου
2002.
3. Βάσει προτάσεως της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
καθορίζουν στόχους επαναχρησιμοποίησης και ανάκτησης, καθώς και
επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, για τα έτη πέραν του 2015.
4. Προκειμένου να προετοιμασθεί τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, η
Επιτροπή ενθαρρύνει την εκπόνηση ευρωπαϊκών προτύπων σχετικά με τη δυνατότητα
αποσυναρμολόγησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των οχημάτων. Μόλις υπάρξει
συμφωνία για τα πρότυπα, και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος του 2001 το
αργότερο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, βάσει πρότασης της
Επιτροπής, θα τροποποιήσουν την οδηγία 70/156/ΕΟΚ, ούτως ώστε τα οχήματα που
έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα προς την ανωτέρω οδηγία και διατίθενται
στην αγορά τρία έτη μετά την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, να μπορούν
να επαναχρησιμοποιηθούν ή/και να ανακυκλωθούν τουλάχιστον κατά 85 % κατά
βάρος ανά όχημα και να επαναχρησιμοποιηθούν και να ανακτηθούν τουλάχιστον
κατά 95 % κατά βάρος ανά όχημα.
5. Κατά την υποβολή της πρότασης τροποποίησης της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ σχετικά
με τη δυνατότητα αποσυναρμολόγησης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των οχημάτων, η
Επιτροπή λαμβάνει δεόντως υπόψη την ανάγκη να διασφαλισθεί ότι η
επαναχρησιμοποίηση των κατασκευαστικών στοιχείων δεν δημιουργεί κινδύνους για
την ασφάλεια και το περιβάλλον.

¶ρθρο 8
Πρότυπα κωδικοποίησης/πληροφορίες αποσυναρμολόγησης
1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν
ότι οι παραγωγοί, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού,
χρησιμοποιούν πρότυπα κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά στοιχεία και τα
υλικά, ιδίως για να διευκολύνουν την αναγνώριση των κατασκευαστικών στοιχείων
και υλικών τα οποία είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση και ανάκτηση.
2. Το αργότερο στις 21 Οκτωβρίου 2001, η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 11, ορίζει τα πρότυπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τις εργασίες που διεξάγονται εν προκειμένω
στα οικεία διεθνή φόρα στις οποίες και συμβάλλει, όπως αρμόζει.
3. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζουν
ότι οι παραγωγοί παρέχουν πληροφορίες αποσυναρμολόγησης για κάθε νέο τύπο
οχήματος που διατίθεται στην αγορά εντός έξι μηνών από τη διάθεσή του στην
αγορά. Οι εν λόγω πληροφορίες, στο βαθμό που απαιτείται από τις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας
οδηγίας, προσδιορίζουν τα διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία και υλικά του
οχήματος, καθώς και τα σημεία όπου ευρίσκονται όλες οι επικίνδυνες ουσίες στα
οχήματα, ώστε να επιτυγχάνονται ιδίως οι στόχοι του άρθρου 7.
4. Υπό την επιφύλαξη του εμπορικού και του βιομηχανικού απορρήτου, τα κράτη
μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί ότι οι
κατασκευαστές κατασκευαστικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στα οχήματα,
θέτουν στη διάθεση των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εφόσον το
ζητούν, τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την αποσυναρμολόγηση, την
αποθήκευση και τη διενέργεια δοκιμών των κατασκευαστικών στοιχείων που είναι
δυνατό να επαναχρησιμοποιηθούν.

¶ρθρο 9
Υποβολή εκθέσεων και πληροφόρηση
1. Κάθε τρία έτη, τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με
την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Η έκθεση καταρτίζεται βάσει
ερωτηματολογίου ή σχεδίου που καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 6 της οδηγίας 91/692/ΕΟΚ(8), προκειμένου να δημιουργηθούν βάσεις
δεδομένων για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και την επεξεργασία
τους. Η εν λόγω έκθεση περιέχει πληροφορίες συναφείς με ενδεχόμενες μεταβολές
της διάρθρωσης του εμπορίου αυτοκινήτων και των βιομηχανιών συλλογής,
αποσυναρμολόγησης, τεμαχισμού, ανάκτησης και ανακύκλωσης, που οδηγούν σε
ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ ή στο εσωτερικό των κρατών
μελών. Το ερωτηματολόγιο ή το σχέδιο διαβιβάζεται στα κράτη μέλη έξι μήνες
πριν από την έναρξη της περιόδου που καλύπτεται στην έκθεση. Η έκθεση
υποβάλλεται στην Επιτροπή εντός εννέα μηνών από το τέλος της τριετούς
περιόδου την οποία καλύπτει.
Η πρώτη έκθεση καλύπτει περίοδο τριών ετών από τις 21 Απριλίου 2001.
Με βάση τις προαναφερόμενες πληροφορίες, η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά
με τη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εντός εννέα μηνών από την παραλαβή των
εκθέσεων από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη απαιτούν σε κάθε περίπτωση από τους σχετικούς οικονομικούς
φορείς να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με:
- το σχεδιασμό των οχημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων τους
προκειμένου να μπορούν να ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν,
- την ορθή από περιβαλλοντική άποψη επεξεργασία των οχημάτων στο τέλος του
κύκλου ζωής τους, ειδικότερα όσον αφορά την αφαίρεση όλων των υγρών και την
αποσυναρμολόγηση,
- την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση τρόπων για την επαναχρησιμοποίηση, την
ανακύκλωση και την ανάκτηση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής των και
των κατασκευαστικών τους στοιχείων,
- την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά την ανάκτηση και ανακύκλωση προκειμένου
να μειωθούν
10019B 0000038C 5500
ΚΕΙΜΕΝΟ : τα προς διάθεση απόβλητα και να αυξηθούν τα ποσοστά ανάκτησης και
ανακύκλωσης.
Ο παραγωγός οφείλει να διαθέτει τις πληροφορίες αυτές στους μελλοντικούς
αγοραστές οχημάτων και να τις περιλαμβάνει στο διαφημιστικό υλικό για την
εμπορική προώθηση του νέου οχήματος.

¶ρθρο 10
Εφαρμογή
1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές
διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως
τις 21 Απριλίου 2002. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά κατά την επίσημη
δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη.
2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των κυριοτέρων
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την
παρούσα οδηγία.
3. Υπό την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνονται οι επιδιωκόμενοι από την παρούσα
οδηγία στόχοι, τα κράτη μέλη μπορούν να μεταφέρουν στην εθνική τους νομοθεσία
τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1, του άρθρου 5 παράγραφος 1, του
άρθρου 7 παράγραφος 1, του άρθρου 8 παράγραφοι 1 και 3 και του άρθρου 9
παράγραφος 2 και να διευκρινίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 5
παράγραφος 4, μέσω συμφωνιών μεταξύ των αρμοδίων αρχών και των ενδιαφερομένων
οικονομικών τομέων. Οι συμφωνίες αυτές πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
α) οι συμφωνίες είναι εκτελεστές·
β) οι συμφωνίες πρέπει να καθορίζουν στόχους με αντίστοιχες προθεσμίες·
γ) οι συμφωνίες δημοσιεύονται στην εθνική επίσημη εφημερίδα ή σε δημόσιο
έγγραφο εξίσου προσιτό στο κοινό, και διαβιβάζονται στην Επιτροπή·
δ) τα αποτελέσματα που προκύπτουν δυνάμει της συμφωνίας παρακολουθούνται
τακτικά, αναφέρονται στις αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή και καθίστανται
διαθέσιμα στο κοινό υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η συμφωνία·
ε) οι αρμόδιες αρχές μεριμνούν για την εξέταση της προόδου που επιτυγχάνεται
δυνάμει της συμφωνίας·
στ) σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τη συμφωνία, τα κράτη μέλη οφείλουν να
εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας μέσω νομοθετικών,
κανονιστικών ή διοικητικών μέτρων.

¶ρθρο 11
Διαδικασία επιτροπής
1. Η Επιτροπή, επικουρείται από την επιτροπή που έχει συσταθεί δυνάμει του
άρθρου 18 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, εφεξής αποκαλούμενη "επιτροπή".
2. Όταν γίνεται αναφορά στο παρόν άρθρο, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 και 7 της
απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8.
Η περίοδος που ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
ορίζεται σε τρεις μήνες.
3. Η Επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.
4. Η Επιτροπή, σύμφωνα με την διαδικασία, η οποία ορίζεται στο παρόν άρθρο,
θεσπίζει:
α) τις βασικές απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής, που αναφέρονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 5·
β) τις λεπτομέρειες εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 τρίτο
εδάφιο·
γ) τα έντυπα που σχετίζονται με το σύστημα βάσεως δεδομένων, το οποίο
αναφέρεται στο άρθρο 9·
δ) τις τροποποιήσεις που είναι αναγκαίες για την προσαρμογή των παραρτημάτων
της παρούσας οδηγίας στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.

¶ρθρο 12
Έναρξη ισχύος
1. Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
2. Το άρθρο 5 παράγραφος 4 εφαρμόζεται:
- από την 1η Ιουλίου 2002, για τα οχήματα που διατίθενται στην αγορά από την
ημερομηνία αυτή,
- από την 1η Ιανουαρίου 2007, για τα οχήματα που διατίθενται στην αγορά πριν
από την αναφερόμενη στην πρώτη περίπτωση ημερομηνία.
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν το άρθρο 5 παράγραφος 4 πριν από τις
ημερομηνίες που εκτίθενται στην παράγραφο 2.

¶ρθρο 13
Αποδέκτες
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2000.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Πρόεδρος
N. Fontaine

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
H. Vdrine

(1) ΕΕ C 337 της 7.11.1997, σ. 3, καιΕΕ C 156 της 3.6.1999, σ. 5.
(2) ΕΕ C 129 της 27.4.1998, σ. 44.
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 1999 (ΕΕ C 150 της
28.5.1999, σ. 420), κοινή θέση του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1999 (ΕΕ C 317
της 4.11.1999, σ. 19) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης
Φεβρουαρίου 2000 (δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). Απόφαση
του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 2000 και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
της 7ης Σεπτεμβρίου 2000.
(4) ΕΕ 196 της 16.8.1967, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 98/98/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 355 της 30.12.1998, σ. 1).
(5) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
οδηγία 98/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 11 της
16.1.1999, σ. 25).
(6) ΕΕ L 194 της 25.7.1975, σ. 39· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την
απόφαση 96/350/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 135 της 6.6.1996, σ. 32).
(7) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(8) ΕΕ L 377 της 31.12.1991, σ. 48.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6
παράγραφοι 1 και 3
1. Τοποθεσίες αποθήκευσης (περιλαμβανομένης προσωρινής αποθήκευσης) των
οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους πριν από την επεξεργασία τους:
- αδιαπέραστες επιφάνειες για κατάλληλους χώρους με πρόβλεψη εγκαταστάσεων
συλλογής διαρροών, δοχείων μετάγγισης και μέσων καθαρισμού-απολίπανσης,
- εξοπλισμός για την επεξεργασία υδάτων, περιλαμβανομένων των ομβρίων υδάτων,
σε συμμόρφωση με κανονισμούς που αφορούν την υγεία και το περιβάλλον.
2. Τοποθεσίες επεξεργασίας:
- αδιαπέραστες επιφάνειες για κατάλληλους χώρους, με πρόβλεψη εγκαταστάσεων
συλλογής διαρροών, δοχείων μετάγγισης και μέσων καθαρισμού-απολίπανσης,
- κατάλληλη αποθήκευση για εξαρτήματα τα οποία έχουν αποσυναρμολογηθεί,
περιλαμβανομένης της αδιαπέραστης αποθήκευσης για εξαρτήματα που έχουν
μολυνθεί από έλαια,
- κατάλληλα κιβώτια αποθήκευσης μπαταριών (με εξουδετέρωση ηλεκτρολυτών επί
τόπου ή αλλού), φίλτρων και πυκνωτών που περιέχουν PCB/PCT,
- κατάλληλα δοχεία για την ξεχωριστή αποθήκευση υγρών από οχήματα στο τέλος
του κύκλου ζωής τους: καυσίμων, ελαίου κινητήρας, ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων,
ελαίου διαφορικού, υδραυλικού ελαίου, υγρών ψύξεως, αντιψυκτικών, υγρών
φρένων, οξέων μπαταρίας, υγρών συστημάτων κλιματισμού και οποιουδήποτε άλλου
υγρού που υπάρχει σε όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του,
- εξοπλισμός για την επεξεργασία υδάτων, περιλαμβανομένων των ομβρίων υδάτων,
σε συμμόρφωση με κανονισμούς σχετικούς με την υγεία και το περιβάλλον,
- κατάλληλη αποθήκευση μεταχειρισμένων ελαστικών, περιλαμβανομένης της
πρόληψης κινδύνων πυρκαγιάς και υπερβολικού στοιβάγματος.
3. Δραστηριότητες επεξεργασίας για την απορρύπανση των οχημάτων στο τέλος του
κύκλου ζωής τους:
- αφαίρεση των συσσωρευτών και των δοχείων υγροποιημένου αερίου,
- αφαίρεση ή εξουδετέρωση των δυνάμει εκρηκτικών στοιχείων (π.χ. αερόσακων),
- αφαίρεση και ξεχωριστή συλλογή και αποθήκευση καυσίμων, ελαίων κινητήρος,
ελαίου διαφορικού, ελαίου κιβωτίου ταχυτήτων, υδραυλικού ελαίου, υγρών
ψύξεως, αντιψυκτικών, υγρών φρένων, υγρών συστημάτων κλιματισμού και κάθε
άλλου υγρού που περιέχεται σε οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, εκτός
εάν χρειάζονται για την επαναχρησιμοποίηση των συγκεκριμένων συστατικών
μερών,
- αφαίρεση, στο μέτρο του δυνατού, όλων των στοιχείων που έχουν αναγνωρισθεί
ως περιέχοντα υδράργυρο.
4. Δραστηριότητες επεξεργασίας για την προώθηση της ανακύκλωσης:
- αφαίρεση των καταλυτών,
- αφαίρεση του χαλκού, του αλουμινίου και του μαγνησίου που περιέχονται σε
στοιχεία μετάλλου, εάν τα εν λόγω μέταλλα δεν διαχωρίζονται κατά τη
διαδικασία τεμαχισμού καταλοίπων,
- αφαίρεση των ελαστικών και των μεγάλων πλαστικών κατασκευαστικών στοιχείων
(π.χ. προφυλακτήρες, ταμπλώ οργάνων, δοχεία υγρών, κ.λπ.), εφόσον τα
αντίστοιχα υλικά δεν διαχωρίζονται κατά τον τεμαχισμό κατά τρόπον ώστε να
μπορούν πράγματι να ανακυκλωθούν ως υλικά.
- αφαίρεση των υαλοπινάκων.
5. Οι δραστηριότητες αποθήκευσης πρέπει να διεξάγονται κατά τρόπον ώστε να
αποφεύγονται ζημίες σε κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν ρευστά ή σε
δυνάμενα να ανακτηθούν κατασκευαστικά στοιχεία και ανταλλακτικά.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II


Υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία που εξαιρούνται από το άρθρο 4 παράγραφος 2
στοιχείο α)
>ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ>
Στα πλαίσια της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο
β), η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση των ακόλουθων εφαρμογών:
- μόλυβδος ως κράμα αλουμινίου σε σώτρα, τμήματα του κινητήρα και μοχλούς
παραθύρων,
- μόλυβδος σε συσσωρευτές,
- μόλυβδος σε βαρίδια,
- ηλεκτρικά κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν μόλυβδο σε υάλινη ή
κεραμική μήτρα,
- κάδμιο σε συσσωρευτές, για ηλεκτρικά οχήματα,
κατά προτεραιότητα, προκειμένου να προσδιορίσει, το ταχύτερο δυνατόν αν το
παράρτημα ΙΙ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.Όσον αφορά τους συσσωρευτές
καδμίου για ηλεκτρικά οχήματα, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη της, στα πλαίσια της
διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο β), και στα
πλαίσια συνολικής περιβαλλοντικής αξιολόγησης, το αν υπάρχουν διαθέσιμα
υποκατάστατα, καθώς και το κατά πόσον είναι ανάγκη να εξακολουθήσουν να
υπάρχουν ηλεκτρικά οχήματα.


Δηλώσεις της Επιτροπής

Σχετικά με το άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο
Η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι το άρθρο 5 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο επιτρέπει
στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τα υφιστάμενα συστήματα συλλογής για τα
απόβλητα μεταχειρισμένα εξαρτήματα και δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να
δημιουργήσουν χωριστά συστήματα συλλογής που συνεπάγονται ιδιαίτερες
απαιτήσεις χρηματοδότησης (για τα απόβλητα μεταχειρισμένα εξαρτήματα).
Σχετικά με το άρθρο 5 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η αναφορά που γίνεται στην ταξινόμηση, στο άρθρο 5
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο, επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποφασίσουν εάν οι
παραγωγοί, οι έμποροι και οι συλλέκτες πρέπει να καταγράφονται όπως ορίζει η
οδηγία πλαίσιο περί αποβλήτων, ή σε νέο μητρώο το οποίο θα δημιουργηθεί
ειδικώς για το σκοπό αυτό.
Σχετικά με το άρθρο 7 παράγραφος 1
Η Επιτροπή δηλώνει ότι το άρθρο 7 παράγραφος 1 δεν καθιερώνει επιπλέον
απαιτήσεις, μέτρα ή κριτήρια για τους τεχνικούς ελέγχους.

---------------------------------------------------------
ΟΔΓ_ΕΟΚ 0046/2007: Πλαισίο για έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων & ρυμουλκουμένων τους (460588)
Αρθρο 0

20070905

Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των
μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων,
κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για
τα οχήματα αυτά (Οδηγία-πλαίσιο)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Αρθρο ΑΡΘΡΟ 1

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,.....................................

Άρθρο 32

Απόσυρση οχημάτων

1. Όταν κατασκευαστής στον οποίο έχει χορηγηθεί έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος
και ο οποίος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων κανονιστικής πράξης ή της οδηγίας
2001/95/ΕΚ, υποχρεούται να αποσύρει οχήματα που έχουν ήδη πωληθεί, λάβει
άδεια κυκλοφορίας ή τεθεί σε κυκλοφορία διότι ένα ή περισσότερα συστήματα,
κατασκευαστικά στοιχεία ή χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί
στο όχημα, ανεξαρτήτως του εάν έχουν εγκριθεί δεόντως σύμφωνα με την παρούσα
οδηγία, παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία
ή την προστασία του περιβάλλοντος, ενημερώνει αμέσως την εγκριτική αρχή που
χορήγησε την έγκριση οχήματος.

2. Ο κατασκευαστής προτείνει στην εγκριτική αρχή σειρά κατάλληλων
διορθωτικών μέτρων για την εξουδετέρωση του κινδύνου που μνημονεύεται στην
παράγραφο 1. Η εγκριτική αρχή κοινοποιεί αμελλητί τα προτεινόμενα μέτρα στις
αρχές των άλλων κρατών μελών.

Οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν την ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων στο έδαφός
τους.

3. Εάν τα μέτρα θεωρούνται ανεπαρκή από τις αρμόδιες αρχές ή δεν εφαρμοστούν
αρκετά σύντομα, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν αμελλητί την εγκριτική αρχή
που χορήγησε την έγκριση ΕΚ τύπου οχήματος.

Στη συνέχεια, η εγκριτική αρχή ενημερώνει τον κατασκευαστή. Εάν η εγκριτική
αρχή που χορήγησε την έγκριση ΕΚ τύπου δεν ικανοποιείται η ίδια με τα μέτρα
του κατασκευαστή, λαμβάνει κάθε απαιτούμενο προστατευτικό μέτρο,
συμπεριλαμβανομένης της ανάκλησης της έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος εάν ο
κατασκευαστής δεν προτείνει και δεν εφαρμόζει ουσιαστικά επανορθωτικά μέτρα.
Σε περίπτωση ανάκλησης της έγκρισης ΕΚ τύπου οχήματος, η ενδιαφερόμενη
εγκριτική αρχή ενημερώνει, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών, τον κατασκευαστή,
τις εγκριτικές αρχές των άλλων κρατών μελών και την Επιτροπή με συστημένη
επιστολή ή με ισοδύναμα ηλεκτρονικά μέσα.

4. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται επίσης στα εξαρτήματα που δεν υπόκεινται σε
καμία απαίτηση δυνάμει κανονιστικής πράξης.
Άβαταρ μέλους
baltsiotis
4TF N2 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 739
Εγγραφή: 02/09/08 12:07
Last Visit: 17/05/18 0:00

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό baltsiotis » 04/11/08 11:34

Μέγεθος Γραμμάτων
ΑΠΟΦ 100//2002: Π.1014:Δηλ.φορ.εισ.φυσ.προσ.2002-παραλαβή-κωδικογρ.-ΓΓΠΣ (307879)
Αρθρο 0

YΠOIK 1007005/141/A0012/ΠΟΛ. 1014/28.1.2002
Οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και
αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. των δηλώσεων φορολογίας
εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού
έτους 2002. Αρθρο ΜΟΝΟΝ


Σχετικά με το παραπάνω θέμα, ισχύουν οι οδηγίες που σας έχουν
παρασχεθεί με την 1019094/324/ΠΟΛ.1047/Α0012/21.2.2001 διαταγή μας,
καθώς και όσα αναφέρονται στο φυλλάδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους
2002.

Συμπληρωματικά σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

A. Μεταβολές στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
οικονομικού έτους 2002.

........

8. Στη συμπλήρωση των ενδείξεων του πίνακα 6 (Προσδιορισμός ετήσιας
τεκμαρτής δαπάνης) εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή σας στα εξής σημεία:

α) Στους κωδικούς αριθμούς 709-710 του πίνακα αυτού δεν γράφεται ποσό
τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης προκειμένου για ένα επιβατικό αυτοκίνητο
ιδιωτικής χρήσης μέχρι και 14 φορολογήσιμους ίππους που ανήκει στην
κυριότητα ή κατοχή πολυτέκνου με τρία τουλάχιστον τέκνα που τον
βαρύνουν ή της συζύγου του και των προσώπων που συνοικούν και τους
βαρύνουν.

β) Σε περίπτωση που στους κωδικούς αριθμούς 709-710 του ίδιου πίνακα
γράφεται ποσό ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση το επιβατικό
αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης, από την έβδομη στήλη του πίνακα της
σελίδας 51 του φυλλαδίου οδηγιών, προκειμένου για επιβατικό αυτοκίνητο
Ι.Χ. εποχής (αντίκα) που έχουν παρέλθει πάνω από 30 έτη από το έτος
κατασκευής του, για την απόδειξη της αυθεντικότητας πρέπει να
προσκομιστεί το οικείο πιστοποιητικό από τη ΦΙΛ.Π.Α. (Φίλοι του
Παλαιού Αυτοκινήτου) και όχι από την Ε.Ο.Ο.Ε. (Ελληνική Ομοσπονδία
Οχημάτων Εποχής), όπως αναφέρεται στο φυλλάδιο οδηγιών (σελ. 29) και
την 1031356/649/ΠΟΛ 1161/Α0012/18.5.2000 διαταγή μας, η οποία
ανακαλείται.------------------------------------------

ΥΑ Β/Ο//1999 (ΥΑ Β/Οικ 13873/330/99 ΦΕΚ Β 1336 1999): !+Τροπ.ΥΑ ΣΤ-1831/78 (274184)
Αρθρο 0

ΦΕΚ Β`1336 29.6.1999 Αριθ.Β/Οικ 13873/330/99
Συμπλήρωση διατάξεων της ΣΤ-1831/1978 (Β`72)
απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνίων "περί
καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των
αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και
των υπ` αυτών ρυμουλκουμένων".


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

`Εχοντας υπόψη :

1. Την παρ.2 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που
κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 , ( Α` 57).

2. Την ΣΤ/1831/1978 (Β` 72) απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών "περί
καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων οχημάτων κα των υπ`αυτών ρυμουλκουμένων".

3. Την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα στα Μηχανοκίνητα Οχήματα
Ιστορικού Ενδιαφέροντος να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις, που θα
διοργανώνονται απο την Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτή της απόφασης δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:Αρθρο ΜΟΝΟΝ


Στο τέλος της περίπτωσης Ε` της παραγράφου 6 και υπό τον τίτλο
"Εξαιρέσεις" προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

"Μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες) όπως αυτά θα
καταγράφονται απο την Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής (Ε.Ο.Ο.Ε.) με
βάσει τους διεθνείς κανονισμούς της FIA (Δ.Ο.Α.) και της FIVA και FIM
(Δ.Ο.Π.Α.) , δύναται να κυκλοφορούν , κατά τις εκδηλώσεις τις
οργανούμενες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας , επί
οδών ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων καθώς και κατά τις αναγκαίες
για επισκευή και συντήρηση αυτών μετακινήσεις, βάσει πιστοποιητικού
καταχωρήσεως που θα εκδίδεται απο την Ε.Ο.Ο.Ε.

Τα παραπάνω παλαιά οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος οφείλουν να φφουν
κατά τις προαναφερόμενες εξόδους των (για αγώνες, δοκιμές,
μετακινήσεις) τις χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες που χορηγούνται
από την Ε.Ο.Ο.Ε.".

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαίου 1999
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ


-------------------------------------------------

Μέγεθος Γραμμάτων
ΥΑ ΣΤ //1978 (ΥΑ ΣΤ 1831 ΦΕΚ Β 72 1978): Διαδικασία χορήγησης άδειας κυκλοφορίας οχημάτων (25862)
Αρθρο 0

Υ.Α. ΣΤ 1831 (Συγκοινωνιών) της 19/31.1.1978:
Περί καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως
των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων
και των υπ` αυτών ρυμολκουμένων.- (Β` 72).


`Εχοντας υπόψη: την παρ. 2 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, κυρωθέντος δια του Νόμου 614/1977, Αποφασίζουμε :Αρθρο ΜΟΝΟΝ


Καθορίζουμε ως κατωτέρω τον τρόπο και την διαδικασία χορηγήσεως
των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων και των υπ` αυτών
ρυμουλκουμένων.

1. Γενικά.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Νομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου
Συγκοινωνιών χορηγούν στον δικαιούμενο αδείας κυκλοφορίας κάτοχο του
οχήματος την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες
αναγνωρίσεως, οι οποίες φέρουν τον αντίστοιχον αριθμό κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου οχήματος ή μεταβολής
καθ` οιονδήποτε τρόπο των στοιχείων του κυρίου ή κατόχον αυτού ή
αλλαγής των κυρίων χαρακτηριστικών τούτου, χορηγείται νέα άδεια
κυκλοφορίας, μετά την υποβολή των προβλεπομένων κατά περίπτωση
δικαιολογητικών άνευ αντικαταστάσεως των κρατικών πινακίδων αναγνωρί-
σεως του οχήματος.

2. Τρόπος και διαδικασία χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας
επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλεττών ιδιωτικής χρήσεως.

Για τον τρόπο και την διαδικασία χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας
των επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσεως
εξακολουθεί να ισχύει ή υπ` αριθ. ΣΤ-26322/1977 (ΦΕΚ 1099/411.1977
τεύχος Β`) απόφαση και μετά την εφαρμογή του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας.

3. Τρόπος και διαδικασία χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας λοιπών
κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως,
αρμοδιότητος διαμερισμάτων Νομού Αττικής.

Οι εκδιδόμενες άδειες κυκλοφορίας των κυκλοφορούντων, στην
περιοχή των διαμερισμάτων της Νομαρχίας Αττικής ως άνω οχημάτων
(φορτηγών αυτοκινήτων και φορτηγών μοτοσυκλεττών ιδιωτικής και
δημοσίας χρήσεως, λεωφορείων Ιδιωτικής και δημοσίας χρήσεως και
επιβατικών δημοσίας χρήσεως) θα αποστέλλωνται στους ενδιαφερομένους
μερίμνη του λειτουργούντος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Κέντρου Ηλεκτρονικού Υπολογιστού.

Για την κυκλοφορία των οχημάτων μέχρις εκδόσεως και αποστολής των
ως άνω αδειών κυκλοφορίας, θα χορηγούνται υπό των Δ/νσεων Συγκοινωνιών
των διαμερισμάτων Ν. Αττικής προσωρινές αδείες κυκλο- φορίας διαρκείας
τριών μηνών από της εκδόσεως αυτών.

α) Εκτελούμενες διαδικασίες από τις Δ/νσεις Συγκοινωνιών των
διαμερισμάτων Νομ. Αττικής.

(1) Για την έκδοση των προσωρινών αδειών κυκλοφορίας των
καινουργών (αναρίθμων) ως ανωτέρω οχημάτων θα υποβάλλωνται τα
απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ως και η προβλεπομένη υπό
της υπ` αρίθμ. ΣΤ-27501/1973 (ΦΕΚ 1123/23.9.1973 τεύχος Β`) αποφάσεως
ύπενθυνη δήλωση.

........................................
6. Τρόπος και διαδικασία χορηγήσεως αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων
ειδικών κατηγοριών (Δ.Σ.,Ξ.Α, Κ.Υ., Αναπήρων Πολέμου).

α) Αυτοκίνητα Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ) και Ξένων Αποστολών (ΞΑ.)

Για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων
των ανωτέρω αυτοκινήτων θα προσκομίζονται υπό των ενδιαφερομένων στις
αρμόδιες Υπηρεσίες Συγκοινωνιών τα εξής δικαιολογητικά:

(1) Ειδική αίτηση (έντυπο) εις διπλούν παρεχομένη υπό της Δ/νσεως
Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών, συμπληρούμενη και θεωρημένη υπό
της αυτής Δ/νσεως.

(2) Διπλότυπο καταβολής τέλους ταξινομήσεως (παράβολο) Δημοσίου
Ταμείου εκ δρχ. 20.

Η έντυπος αίτηση είναι χρώματος πρασίνου για τα αυτοκίνητα του
Διπλωματικού Σώματος (Δ.Σ.) και κιτρίνου δια τα αυτοκίνητα των Ξένων
Αποστολών (Ξ.Α.)

Η αίτηση συντάσσεται υπό της Δ/νσεως Εθιμοτυπίας του Υπουργείου
Εξωτερικών επ` αυτής δε αναγράφεται υπό της αυτής Υπηρεσίας ο
χορηγηθησόμενος αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος.

Το απογραφικό δελτίο και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
συντάσσονται βάσει της υποβαλλομένης αιτήσεως.

Μετά την χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας το αντίγραφο της
υποβαλλομένης υπό του ενδιαφερομένου αιτησεως στην οποία αναγράφεται η
λέξη "εχορηγήθη" και η ημερομηνία χορηγήσεως της αδείας κυκλοφορίας ,
επιστρέφεται στην Δ/νση Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

β) Αυτοκίνητα Κρατικών Υπηρεσιών (Κ.Υ.).

Για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων
αναγνωρίσεως των ανωτέρω αυτοκινήτων απαιτείται η αποστολή εγγράφου
της ενδιαφερομενης Κρατικής Υπηρεσίας ,για κάθε όχημα στο οποίο θα
αναφέρονται:

(1) Το εργοστάσιο κατασκευής ,οι αριθμοί πλαισίου και κινητήρος.

(2) Το είδος του οχήματος (φορτηγό ,επιβατηγό).

(3) Η εκδοθείσα κατά τας διατάξεις του ν.δ. 2396/19 Β` εγκριτική
απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως.

Επίσης απαιτείται η προσκόμιση του οχήματος για επιθεώρηση.

Το απογραφικό δελτίο και η άδεια κυκλοφορίας συντάσσονται βάσει
του αποστελλομένου εγγράφου και του πρακτικού επιθεωρήσεως. Μετά την
χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας φωτοαντιγράφου αυτής ή αντίγραφο του
συντασσομένου απογραφικού δελτίου αποστέλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία
του Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως ,στην Στατιστική Υπηρεσία του
Υπουργείου Συγκοινωνιών και στο τμήμα απογραφής αυτοκινήτων της
Κεντρικής Υπηρεσίας.

γ) Αυτοκίνητα Αναπήρων Πολέμου (Α.Π.).

Για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας και των Κρατικών πινακίδων
αναγνωρίσεως των ανωτέρω αυτοκινήτων απαιτείται η υποβολή των εξής
δικαιολογητικών.

(1) Αίτηση.

(2) Τίτλος κυριότητας του οχήματος.

(3) Διπλότυπο καταβολής τελών ταξινομήσεως και επιθεωρήσεως 310
δρχ.

(4) `Εγκριση της αρμοδίας Υπηρεσίας της Γενικής Δ/νσεως
Φορολογίας, για την ατελή εισαγωγή του οχήματος.

(5) `Εγκριση της αρμοδίας Υπηρεσίας της αυτής Γενικής Δ/νσεως
Φορολογίας για την απαλλαγή του αναπήρου της υποχρεώσεως καταβολής
τελών κυκλοφορίας του οχήματος.

(6) Εκλογικό βιβλιάριο ή βεβαίωση περί καταθέσεως δικαιολογητικών
για την έκδοση τούτου.

Οι ανωτέρω εγκρίσεις κοινοποιούνται στην αρμόδια Υπηρεσία
Συγκοινωνιών.

Επίσης απαιτείται η προσκόμιση του οχήματος για επιθεώρηση.

Το απογραφικό δελτίο και η άδεια κυκλοφορίας συντάσσεται βάσει των
υποβαλλομένων δικαιολογητικών και του πρακτικού επιθεωρήσεως.

Μετά την χορήγηση της αδείας κυκλοφορίας φωτοαντίγραφο αυτής ή
αντίγραφο του συντασσομένου απογραφικού δελτίου αποστέλλεται στην
αρμόδια Οικονομική Εφορία ,στην Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και στο τμήμα απογραφής αυτοκινήτων της Κεντρικής
Υπηρεσίας.

δ) Αυτοκίνητα κυκλοφορούντα εντός κλειστών χώρων (ιδιωτικών).

"Επιτρέπεται η κυκλοφορία εντός κλειστών χώρων (ιδιωτικών)
επιχειρήσεων (μεταλλείων, λατομείων), αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, τα
οποία είναι στην κυριότητα ή έχουν αποκτηθεί κατά κατοχή και χρήση ή με
οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή (χρηματοδοτική μίσθωση), από φυσικά ή
νομικά πρόσωπα.

Τα προαναφερόμενα πρόσωπα, δύνανται να αναθέτουν, δυνάμει συμβάσεως
μισθώσεως προβλεπομένη από κείμενες διατάξεις, το ανήκον σ` αυτά
μεταφορικό έργο, εντός κλειστών χώρων, σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τα τιθέμενα σε κυκλοφορία αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, εντός κλειστών
χώρων εφοδιάζονται με ειδική άδεια κυκλοφορίας, η οποία χορηγείται από
την αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών."

***Το εντός " " πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω με την
ΥΑ(ΜΕΤ) Α-68430/4776/2000 (Β 1624)

Τα αναγραφόμενα στοιχεία στις άδειες των κυκλοφορούντων εντός των
ως άνω χώρων αυτοκινήτων, καθορίζονται στην προβλεπομένη υπό του
άρθρου 83 παρ. 3 του Κ.Ο.Κ. απόφαση.

Για την έκδοση των αδειών κυκλοφορίας των ανωτέρω αυτοκινήτων,
απαιτείται η υποβολή στην αρμοδία Υπηρεσία Σνγκοινωνιών, υπευθύνου
δηλώσεως κατά τις διατάξεις του ν.δ. 105/1969, του Διευθυντού της
Επιχειρήσεως, στην οποία ανήκει το όχημα και στην οποία θα δηλούνται
τα εξής :

"Το κατωτέρω περιγραφόμενο όχημα κυκλοφορεί μόνον εντός του χώρου
της Επιχειρήσεώς μας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών αυτής.

Στοιχεία οχήματος : ....... ...... . ... . .

Εργοστάσιο κατασκευής :..............

`Αριθμός πλαισίου : ... ... . ....... . ... .

`Αριθμός κινητήρος :..................

`Ωφέλιμο φορτίο :......................

Απόβαρο :...........................

Διαστάσεις αμαξώματος................

`Αποστάσεις αξόνων : .................

Ισχύς Κινητήρος :......................

Θέσεις καθημένων και ορθίων επιβατών : ..

Μετά της δηλώσως υποβάλλεται και ο τίτλος κτήσεως του οχήματος
(Πίστ. Τελωνείου, συμβόλαιο, τιμολόγιο αγοράς).

Επίσης καταβάλλονται τα προβλεπόμενα για την ταξινόμηση και
χορήγηση των αδειών κνκλοφορίας τέτοιων αυτοκινήτων, τέλη ταξινομήσεως
χαρτόσημο αδείας και εισφορά υπέρ ΕΛΠΑ και ΤΣΑ.

Για την κυκλοφορία των εν λόγω αυτοκινήτων εντός των χώρων της
Επιχειρήσεως δεν χορηγούνται κρατικές πινακίδες αναγνωρίσεως, αλλά επί
της χορηγουμένης από κάθε Υπηρεσία Συγκοινωνιών, αδείας κυ- κλοφορίας
αναγράφεται ο αύξων αριθμός χορηγήσεως ταύτης, ο οποίος θεωρείται και
αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος (1,2,3).

Του αριθμού δε αυτού θα προτάσσεται ο μηχανογραφικός κώδικας
αριθμός της Υπηρεσίας.

Υπό των Υπηρεσιών Συγκοινωνιών, που δεν διαθέτουν φωτοτυπικά
μηχανήματα, θα συντάσσεται ιδιαίτερο απογραφικό δελτίο του οχήματος.

Στο απογραφικό δελτίο θα αναγράφεται η ένδειξη "ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ".

Ως αριθμός κυκλοφορίας θα αναγράφεται ο αύξων αριθμός χορηγήσεως
της αδείας από κάθε Υπηρεσία Συγκοινωνιών.

Στο απογραφικό δελτίο και στην άδεια κυκλοφορίας θα μεταφέρωνται
τα αναγραφόμενα στην υποβαλομένη δήλωση στοιχεία.

Φωτοαντίγραφο της εκδιδομένης αδείας Κυκλοφορίας ή αντίγραφο του
απογραφικού δελτίου, παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο προς χρηση της
Οικονομικής Εφορίας.

Μετά την προσκόμιση υπό του ενδιαφερομένου, σχετικής βεβαιώσεως
του Οικονομικού Εφόρου, περί καταβολής των τυχόν οφειλομένων τελών,
φόρων κ.λπ. επιβαρύνσεων ή απαλλαγής εκ της καταβολής τούτων, θα
χορηγείται ή άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

Φωτοαντίγραφα της αδείας ταύτης ή αντίγραφο του απογραφικού
δελτίου αποστέλλεται στην Στατιστική Υπηρεσία του Υπουργείου
Συγκοινωνιών και στό Κέντρο του Ηλεκτρονικού Υπολογιστού του
Υπουργείου.

Η ανωτέρω διαδίκασία θα εφαρμόζεται και για τα αυτοκίνητα οχήματα
τα κυκλοφορούντα εντός κλειστών χώρων αεροδρομίων, λιμένων, μόνον που
στήν διεύθυνση υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντού της Επιχειρήσεως στην
οποία αναγράφεται ο χώρος στην οποία ανήκει το όχημα εντός του οποίου
θα κυκλοφορεί τούτο.

ε) Εξαιρέσεις

Ειδικά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέττες που χρησιμοποιούνται μόνο για
αγώνες ταχύτητος ή δεξιοτεχνίας δύνανται να κυκλοφορούν, κατά τις
εκδηλώσεις τις οργανούμενες σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΚΟΚ, έπι οδών ή
άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων καθώς και κατά τις αναγκαίες προς
επισκευή και συντήρηση αυτών μετακινήσεις, βάσει πιστοποιητικού
καταχωρήσεως εκδιδομένου υπό της ΕΛΠΑ,

Τα ανωτέρω οχήματα οφείλουν να φέρουν κατά τις ανωτέρω εξόδους
των (για αγώνες, δοκιμές, μετακινήσεις) τις χαρακτηριστικές
αριθμημένες πινακίδες χορηγούμενες υπό της ΕΛΠΑ.

Δεν επιτρέπεται η δι` ιδίας δυνάμεως μετακίνηση των αγωνιστικών
αυτοκινήτων από και προς τον τόπο των αγώνων ή προς επισκευή και
συντήρηση αυτών.

Για τις ανωτέρω μετακινήσεις θα χρησιμοποιώνται φορτηγά ή
ρυμουλκούμενα.

Παλαιά αυτοκίνητα (αντίκες) όπως αυτά θα καθορίζονται υπό της
ΦΙΛΠΑ (Φίλοι Παλαιού Αυτοκινήτου) βάσει των διεθνών κανονισμών της
ΣΙΝΑ (FEΡΕRΑΤΙΟΝ IΜΤΕRΝΑΤΙΟΝΑL DES VOITURES ANGIENS) δύνανται να
κυκλοφορούν κατα τις εκδηλώσεις τις οργανούμενες ή εγκεκριμένες υπό
της ανωτέρω οργανώσεως καθώς και κατά τις αναγκαίες προς επι- σκευή
και συντήρηση αυτών δοκιμές, βάσει πιστοποιητικού καταχωρήσεως
εκδιδομένου υπό της ΦΙΛ.Π.Α.

Τα ανωτέρω αυτοκίνητα οφείλουν να φέρουν κατά τις ανωτέρω
εξόδους των τις χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες της ΦΙΛ.Π.Α.

"Μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος (αντίκες) όπως αυτά θα
καταγράφονται απο την Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής (Ε.Ο.Ο.Ε.) με
βάσει τους διεθνείς κανονισμούς της FIA (Δ.Ο.Α.) και της FIVA και FIM
(Δ.Ο.Π.Α.) , δύναται να κυκλοφορούν , κατά τις εκδηλώσεις τις
οργανούμενες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας , επί
οδών ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών χώρων καθώς και κατά τις αναγκαίες
για επισκευή και συντήρηση αυτών μετακινήσεις, βάσει πιστοποιητικού
καταχωρήσεως που θα εκδίδεται απο την Ε.Ο.Ο.Ε.

Τα παραπάνω παλαιά οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος οφείλουν να φφουν
κατά τις προαναφερόμενες εξόδους των (για αγώνες, δοκιμές,
μετακινήσεις) τις χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες που χορηγούνται
από την Ε.Ο.Ο.Ε.".

***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την ΥΑ (ΜΕΤ) Β/Οικ13873/99
(Β 1336)
Τελευταία επεξεργασία από baltsiotis και 04/11/08 11:42, έχει επεξεργασθεί 1 φορά/ες συνολικά
Άβαταρ μέλους
baltsiotis
4TF N2 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 739
Εγγραφή: 02/09/08 12:07
Last Visit: 17/05/18 0:00

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό NIGA » 04/11/08 11:38

Εϊναι προτιμότερο αντι της κοινοτικής οδηγίας να δούμε το ΠΔ 116/5.3.2004 που αποτελεί την νομοθετική εφαρμογή του στην Ελλάδα, γιατί έχει διαφοροποιήσεις. Το έχω σε pdf, αλλά δεν μπορω να το ανεβάσω εδώ. Βάζω μόνο τα άρθρα που μας αφορούν, δηλ το αρθρο 8 (Όροι και προϋποθέσεις για την συλλογή οχημάτων) και αρθρο 9 (Διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων).

Εικόνα

Εικόνα

Το αρθρο 8 παρ 2 ορίζει ότι οι ιδιοκτήτες ΟΤΚΖ υποχρεούνται να τα μεταφέρουν οι ίδιοι και να τα παραδίδουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής, από όπου λαμβάνουν πιστοποιητικό καταστροφής, αντίγραφο του οποίου διαβιβάζεται στην υπηρεσία Μεταφορών για να γίνει οριστική διαγραφή του ΟΤΚΖ. Παρότι από το άρθρο αυτό φαίνεται η καταστροφή να είναι υποχρεωτική, το άρθρο 9 που ορίζει την διαδικασία συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων αφήνει ένα παράθυρο σωτηρίας. Η παρ 4 ορίζει ότι εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης του εγκαταλειμμένου όχήματος εντός των προθεσμιών που ορίζονται (45 ημέρες από την επικόλληση ειδοποίησης και 10 ημέρες παραμονής στο σημείο συλλογής του) και επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους τότς υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου με έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου.
Άβαταρ μέλους
NIGA
4TF S2000 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 8134
Εγγραφή: 07/09/06 13:42
Last Visit: 15/01/18 23:35

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό baltsiotis » 04/11/08 12:17

ΠΔ 116/2004: Εναλλακτική διαχείριση οχημάτων- ανταλλακτικών καταλυτ.μετατροπέων(ΟΔΗΓ 2000/53) (339765)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν συναφή Νομοθετήματα(Εκδοθέντα βάσει ομοίων Εξουσιοδοτικών Διατάξεων). Πιέστε εδώ για εμφάνισή τους
Αρθρο 0
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 12

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ` ΑΡΙΘ. 116 (ΦΕΚ Α΄ 81/5.3.2004)
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο
τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του
Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α` 34) όπως η παράγραφος 1 τροποποιήθηκε
με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα
αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας κ.λ.π.» (Α` 70) του
άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν.
1892/1990 (Α` 101), του άρθρου 4 του ίδιου Νόμου, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 6 (παρ. 4) του Ν. 1440/1984 (Α` 70) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα
7 του Ν. 1775/1988 (Α` 101), 31 του Ν. 2076/1992 (Α` 130), 19 του Ν.
2367/1995 (Α` 261) και 22 του Ν. 2789/2000 (Α` 21) και τέλος τις διατάξεις
του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/1992 (Α` 136) σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 (Α` 179)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 (παρ. 2, 3 και 4), 28, 29 και 30 του Ν.
1650/1986 «για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160 Α) όπως το άρθρο 30
τροποποιήθηκε με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 για τον εκσυγχρονισμό
και την ανάπτυξη κ.λ.π. (Α` 101) και στη συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου
άρθρου τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Α` 91).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 «εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις
οδηγίες 97/11/ΕΕ ...κλπ» (Α` 91).

4. Τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις»
(Α` 179) και ειδικότερα των άρθρων 15, 16, 17, 20, 21, 23 και 24 αυτού.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2218/16.6.94 (Α` 90) «Ίδρυση Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Νόμου
2240/16.9.94 (Α` 153) «Συμπλήρωση διατάξεων για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις της 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β` 1909).

7. Τις διατάξεις της 29407/3508/2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και
όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (Β` 1572).

8. Τις διατάξεις της 2487/455/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και
όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του Περιβάλλοντος από
την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β` 196).

9. Τις διατάξεις της 59388/3363/88 κοινής υπουργικής απόφασης «Τρόπος,
όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του
άρθρου 30 του Ν. 1650/96» (Β` 638).

10. Τις διατάξεις της 19396/1546/1997 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και
όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β` 604).

11. Τις διατάξεις της 15393/2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάταξη
δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το
άρθρο 3 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002»
(Β` 1022).

12. Τις διατάξεις της 11014/2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασία
προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων (ΕΠΟ) κ.λ.π.» (Β` 332).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 2696/23.3.99 «Κύρωση του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)" (Α` 57).

14. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 (παρ. 5) του Ν. 2801/2000
«Αντικατάσταση και Διαχείριση απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων» (Α`
46).

15. Την Απόφαση 2002/151/ΕΚ της Επιτροπής Ευρ. Κοινοτήτων «σχετικά με τις
ελάχιστες απαιτήσεις για το πιστοποιητικό καταστροφής που εκδίδεται σύμφωνα
με το άρθρο 5 (παραγ. 3) της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ ...κλπ.» (ΕΕL
50/94/21.2.2002)

16. Την Φ2/63053/5275 Υπ. Απόφαση «Οροι και προϋποθέσεις για την πιστοποίηση
συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων για την αντικατάσταση απενεργοποιημένων
καταλυτικών μετατροπέων ή για την εκ των υστέρων τοποθέτηση καταλυτικών
μετατροπέων και φίλτρων ενεργού άνθρακα» (Β` 386) όπως τροποποιήθηκε με την
Φ2/39716/155/2002 υπουργ. απόφαση (Β` 909).

17. Τις διατάξεις του Π.Δ. 431/1983 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της 70/156/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων της 6.2.1970, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών Κρατών Μελών που
αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους»
(Α` 180) όπως τροποποιημένο εκάστοτε ισχύει

18. Την 21090/1874/1993 κοινή υπουργική απόφαση «έγκριση τύπου των δίκυκλων
ή τρίκυκλων οχημάτων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/61/ΕΟΚ κ.λπ.» (Β` 428)
όπως εκάστοτε ισχύει

19. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά
Οργανα» (Α` 154) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α`
700) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 (παρ. 2α) του Ν. 2469/1997 (Α` 38) και
το άρθρο 1 (παραγ. 4) του Ν. 2469/1997.

20. Την ΔΙΔΚ/Φ1/2/22875/31.10.2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β` 1480).

21. Την 485/2001 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Aνάmυξης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Aνάπτυξης» (Β` 1484).

22. Την 3418/2002 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και
Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας» (Β`
861).

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού το ύψος της οποίας δεν μπορεί να
καθορισθεί και θα καλυφθεί από τις Δημόσιες Επενδύσεις μέσω των
συγχρηματοδοτούμενων με την Ευρωπαϊκή Ενωση Προγραμμάτων της περιόδου 2000
2006 στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για τις δράσεις και ενέργειες
αυτές από τα αντίστοιχα επιχειρησιακά προγράμματα.

24. Το 11/5.9.2002 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης της Εναλλακτικής
Διαχείρισης, με το οποίο ενέκρινε την πρόταση του Γραφείου Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών/Αλλων Προϊόντων σχετικά με το παρόν Διάταγμα.

25. Την 23/2004 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Εργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δημόσιας Τάξης και των
Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Aνάπτυξης και
Υγείας και Πρόνοιας, αποφασίζουμε:
--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`

Άρθρο 1
Σκοπός

Με το παρόν διάταγμα αποσκοπείται η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 και
13 του Ν. 1650/86, καθώς και των διατάξεων των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 24
του Ν. 2939/2001 και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας
2000/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
«για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» που έχει δημοσιευτεί στην
Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕL
269/21.10.2000) ώστε με την κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων
από τα οχήματα και επιπροσθέτως την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και
τις άλλες μορφές αξιοποίησης οχηματων στο τέλος του κύκλου ζωής τους και των
κατασκευαστικών τους στοιχείων, να μειώνεται η ποσότητα των προς διάθεση
αποβλήτων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές αρχές του Ν. 2939/2001
(άρθρα 1 και 4) καθώς και να βελτιώνεται η Περιβαλλοντική επίδοση όλων των
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στο κύκλο ζωής των οχημάτων και όλων των
κατασκευαστικών τους στοιχείων και κυρίως των φορέων που συμμετέχουν άμεσα
στην επεξεργασία οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.


--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 2

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας, νοείται ως:

1. «όχημα», οποιοδήποτε όχημα χαρακτηρισμένο ως κατηγορία Μ1 ή Ν1, όπως
ορίζεται στο Π.Δ. 431/1983 (Α` 160) όπως ισχύει, καθώς και τα τρίκυκλα
μηχανοκίνητα οχήματα, όπως ορίζονται στην 21090/1874/1993 κοινή υπουργική
απόφαση (Β` 428) όπως ισχύει, πλην των τρίκυκλων μοτοσικλετών.

2. «εγκαταλειμμένο όχημα», όχημα το οποίο:

α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς δρόμους στους
οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30
ημέρες,

β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς ή λιμενικούς
κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90
ημέρες, και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής,

γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του
κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του,

δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των
κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της
καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον
οποίο προορίζεται Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον
ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του παρόντος
Προεδρικού Διατάγματος, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής.

3. «όχημα στο τέλος του κύκλου ζωής του (OKTZ)», όχημα το οποίο αποτελεί
απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο α) της 69728/824/1996 κοινής
υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 2939/2001
συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτημάτων.

4. «Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά οχημάτων»: τα ανταλλακτικά τα οποία μετά τη
χρήση τους καθίστανται απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (α) της
69728/824/1996 κοινής υπουργικής απόφασης σε συνδυασμό με το άρθρο 2 (παραγ.
4) του Ν. 2939/2001.

5. «καταλυτικός μετατροπέας» οποιοσδήποτε καταλύτης οχήματος που ανήκει στην
κατηγορία Μ1 ή Ν1 σύμφωνα με τον ορισμό της παραγράφου 1.

6. «απενεργοποιημένος καταλυτικός μετατροπέας (ΑΚΜ)» χαρακτηρίζεται ο
καταλυτικός μετατροπέας ενός οχήματος, του οποίου τα λοιπά συστήματα του
οχήματος λειτουργούν σωστά, όταν δεν μειώνει αποτελεσματικά τους
εκπεμπόμενους ρύπους καυσαερίων, ώστε να βρίσκονται κάτω από τα όρια που
προβλέπονται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία σχετικά με την μέτρηση
καυσαερίων για την κάθε κατηγορία οχήματος. Στη περίπτωση αυτή ο ΑΚΜ αποτελεί
απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 1) της 69728/824/1996 σε
συνδυασμό με το άρθρο 2 (παρ. 4) του Ν. 2939/2001.

7. «παραγωγός», ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας του οχήματος, των
ανταλλακτικών του και του καταλυτικού μετατροπέα.

8. «Διαχείριση οχήματος»

α) η παραγωγή ή/και διάθεση υλικών από τα οποία κατασκευάζονται άμεσα τα
οχήματα ή/και τμήματα και ανταλλακτικά αυτών συμπεριλαμβανομένων των
καταλυτικών μετατροπέων (προμήθεια πρωτογενών και δευτερογενών υλικών, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 25 και 26 του Ν. 2939/2001) εφεξής: «προμήθεια»

β) η παραγωγή των οχημάτων συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών τους
στοιχείων/εξαρτημάτων και τμημάτων αυτών, των ανταλλακτικών των οχημάτων και
των καταλυτικών μετατροπέων, εφεξής: «κατασκευή»

γ) η διάθεση στην αγορά (εμπορία συμπεριλαμβανομένης και της εισαγωγής)
οχημάτων ή των ανταλλακτικών των οχημάτων και των καταλυτικών μετατροπέων
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να καταναλωθούν από το κοινό «διακίνηση».
Στη διακίνηση δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες μεταφοράς καθαυτές.

9. «διαχείριση ΟΤΚΖ», η συλλογή, η μεταφορά, η μεταφόρτωση, η προσωρινή
αποθήκευση, η αξιοποίηση και διάθεση των οχημάτων ΤΚΖ και των μεταχειρισμένων
ανταλλακτικών και των ΑΚΜ αυτών, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των
εργασιών αυτών και της αποκατάστασης των χώρων αποθήκευσης, μεταφόρτωσης,
αξιοποίησης και διάθεσης των οχημάτων ΤΚΖ, των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών
και των ΑΚΜ μετά την παύση λειτουργίας τους.

10. "πρόληψη», μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της ποσότητας και της
βλαπτικής επίδρασης στο περιβάλλον των ΟΤΚΖ, των καταλυτικών μετατροπέων, των
υλικών τους και των ουσιών τους

11. «εναλλακτική διαχείριση», αποτελούν οι εργασίες συλλογής, παραλαβής,
μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης των
οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής ή των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και των
απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων (ΑΚΜ) ώστε μετά την
επαναχρησιμοποίηση ή επεξεργασία τους αντίστοιχα να επιστρέφουν στο ρεύμα της
αγοράς

12. «σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης» νοείται η οργάνωση σε ατομική ή
συλλογική βάση με οποιοδήποτε νομική μορφή των εργασιών συλλογής, μεταφοράς,
προσωρινής αποθήκευσης, επαναχρησιμοποίησης και επεξεργασίας των οχημάτων στο
τέλος κύκλου ζωής των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και των ΑΚΜ αυτών.

13. «επεξεργασία ΟΤΚΖ», οποιαδήποτε δραστηριότητα, αφότου το όχημα στο τέλος
του κύκλου ζωής του παραδοθεί σε εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του
παρόντος εγκατάσταση για απορρύπανση, αποσυναρμολόγηση, συμπίεση, κοπή,
τεμαχισμό, ανάκτηση ή προετοιμασία προς διάθεση των καταλοίπων τεμαχισμού και
οιεσδήποτε άλλες εργασίες διεξάγονται για την ανάκτηση ή/και την διάθεση του
ΟΤΚΖ και των κατασκευαστικών του στοιχείων.

14. «επαναχρησιμοποίηση ΟΤΚΖ» οποιαδήποτε εργασία μέσω της οποίας
κατασκευαστικά στοιχεία των ΟΤΚΖ χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον
οποίο είχαν αρχικά σχεδιαστεί

15. «ανακύκλωση», η επεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων υλικών
για τον αρχικό σκοπό ή για άλλους σκοπούς πλην της ανάκτησης ενέργειας. Ως
ανάκτηση ενέργειας νοείται η χρήση καυσίμου αποβλήτου ως μέσου παραγωγής
ενέργειας με άμεση αποτέφρωση, με ή χωρίς άλλα απόβλητα αλλά με ανάκτηση της
θερμότητας

16. «αξιοποίηση», οποιαδήποτε από τις εργασίες που προβλέπονται στο
παράρτημα ΙΙ Β του άρθρου 17 της 50910/2727/2003 ΚΥΑ.

17. «διάθεση», οποιαδήποτε από τις εργασίες που προβλέπονται στο παράρτημα
ΙΙ Α του άρθρου 17 της 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης.

18. «συλλογή», όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παραγ. η) της 50910/2727/2003
κοινής υπουργικής απόφασης. Οι εργασίες συλλογής του ΟΤΚΖ ξεκινούν από το
σημείο συλλογής του όπως ορίζεται στη παράγραφο 23 του άρθρου αυτού.

19. «οικονομικοί παράγοντες», όσοι ασκούν διαχείριση των οχημάτων, εφεξής
«διαχειριστές», οι συλλέκτες, ασφαλιστικές εταιρείες που ασφαλίζουν
μηχανοκίνητα οχήματα, υπεύθυνοι διάλυσης, τεμαχισμού, αξιοποίησης,
ανακύκλωσης και άλλοι φορείς επεξεργασίας οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής
τους, συμπεριλαμβανομένων των κατασκευαστικών τους στοιχείων και υλικών.

20. «επικίνδυνη ουσία», οποιαδήποτε ουσία, η οποία θεωρείται επικίνδυνη
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

21. «τεμαχιστής», οποιοδήποτε μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την κοπή σε
κομμάτια ή τον θρυμματισμό οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, μεταξύ
άλλων και για τη λήψη παλιοσίδερων για άμεση επαναχρησιμοποίηση

22. «φορέας επεξεργασίας», οποιοσδήποτε ασχολείται με την επεξεργασία των
ΟΤΚΖ όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 13.

23. «σημείο συλλογής», κάθε εγκεκριμένος χώρος σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις στον οποίο γίνεται η παραλαβή ΟΤΚΖ από τον τελικό χρήστη ή κάτοχό
του.

24. «πληροφορίες αποσυναρμολόγησης», κάθε πληροφορία που απαιτείται για την
επεξεργασία οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, κατά τρόπο άρτιο και
περιβαλλοντικά ορθό. Οι κατασκευαστές οχημάτων και κατασκευαστικών στοιχείων
τις διαθέτουν στις εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σε μορφή
έντυπων εγχειριδίων ή ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. CDROM, υπηρεσίες ανοικτής
επικοινωνίας).

25. «αρμόδια αρχή», για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος είναι ο
Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων
(ΕΟΕΔΣΑΠ) όπως ορίζεται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 24 σε
συνδυασμό με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του Ν. 2939/2001 (Α` 157).


--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β`
ΟΧΗΜΑΤΑ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 3
Πεδίο Εφαρμογής

1. Το παρόν διάταγμα καλύπτει τα οχήματα, εγκαταλειμμένα οχήματα και ΟΤΚΖ,
περιλαμβανομένων των κατασκευαστικών τους στοιχείων / εξαρτημάτων εφόσον αυτό
είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 (παράγ. 4
και 5), αυτό ισχύει ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο το όχημα συντηρήθηκε
ή επισκευάστηκε κατά τη διάρκεια της χρησιμοποίησής του και του κατά πόσον
είναι εξοπλισμένο με κατασκευαστικά στοιχεία που παρέχει ο κατασκευαστής ή με
άλλα κατασκευαστικά στοιχεία των οποίων η τοποθέτηση ως εφεδρικών τεμαχίων ή
ανταλλακτικών συμφωνεί με τις ισχύουσες κοινοτικές ή εθνικές διατάξεις.

2. Το παρόν εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ισχύουσας εθνικής και
κοινοτικής νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά τα πρότυπα ασφάλειας, τις εκπομπές
στον αέρα και τους ελέγχους θορύβου, καθώς και την προστασία του εδάφους και
του νερού.

3. Εφόσον ένας παραγωγός κατασκευάζει ή εισάγει μόνο οχήματα τα οποία
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 431/1983 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 8 (παρ. 2α) της 47271/3150/1992 κοινής υπουργικής απόφασης (Β` 764) ο
παραγωγός αυτός και τα οχήματά του εξαιρούνται από τα άρθρα 12 και 13 του
παρόντος.

Τα οχήματα ειδικής χρήσης, όπως ορίζονται στο Π.Δ. 431/1983 όπως ισχύει,
εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του παρόντος.

Για τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, ισχύουν τα άρθρα 8 (παρ. 1 και 2) και
10 του παρόντος.


--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 4

Άρθρο 4
Οροι και προϋποθέσεις για τη διαχείριση οχημάτων

Προκειμένου τα οχήματα να διακινηθούν στην αγορά πρέπει να πληρούνται οι
ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις που αφορούν στη σύνθεση, την κατασκευή καθώς
και την δυνατότητα για επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση των οχημάτων:

α) οι κατασκευαστές οχημάτων, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και
εξοπλισμού πρέπει να περιορίσουν τη χρήση επικινδύνων ουσιών στα οχήματα και
να τη μειώνουν στο μέτρο του δυνατού, ήδη από τη φάση της αρχικής σύλληψης
του οχήματος και εφεξής, ιδίως προκειμένου να προλαμβάνεται η ελευθέρωσή τους
στο περιβάλλον, να καθίσταται η ανακύκλωση ευκολότερη και να αποφεύγεται η
ανάγκη διάθεσης επικινδύνων αποβλήτων

β) κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή νέων οχημάτων πρέπει να λαμβάνονται
πλήρως υπόψη και να διευκολύνονται η διάλυση, η επαναχρησιμοποίηση και η
αξιοποίηση, και ιδίως η ανακύκλωση των ΟΤΚΖ, των κατασκευαστικών τους
στοιχείων και των υλικών τους

γ) οι κατασκευαστές οχημάτων, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και
εξοπλισμού, πρέπει να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού
σε οχήματα και άλλα προϊόντα, προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για
ανακυκλωμένα υλικά

δ) τα υλικά και τα κατασκευαστικά στοιχεία των οχημάτων που διατίθενται στην
αγορά μετά την 1η Ιουλίου 2003, δεν πρέπει να περιέχουν μόλυβδο, υδράργυρο,
κάδμιο ή εξασθενές χρώμιο, πλην εκείνων των περιπτώσεων που απαριθμούνται στο
παράρτημα ΙΙ, και με τους όρους που προσδιορίζονται σε αυτό.


--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 5
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 1

Άρθρο 5
Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων
στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ)

1. Η εναλλακτική διαχείριση ΟΤΚΖ διέπεται από τις γενικές αρχές εναλλακτικής
διαχείρισης του άρθρου 4 του Ν. 2939/2001.

2. Οι παραγωγοί οχημάτων υποχρεώνονται

α) να οργανώνουν ή να συμμετέχουν σε ατομικά ή συλλογικά συστήματα
εναλλακτικής διαχείρισης των οχημάτων που αφορούν τη δραστηριότητά τους, κατ`
εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001 και σύμφωνα με τους ειδικότερους
όρους που προβλέπονται στο παρόν Δ/γμα και

β) να καταρτίζουν συμβάσεις συνεργασίας με τους φορείς επεξεργασίας ΟΤΚΖ.

3. Οι παραγωγοί των οχημάτων προωθούν κατ` εφαρμογή του παρόντος Δ/τος την
πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης με την οργάνωση συστημάτων
συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης των ΟΤΚΖ και των
αποβλήτων που συνίστανται σε μεταχειρισμένα εξαρτήματα, τηρουμένων των
διατάξεων του άρθρου 8 της 69728/824/1996 κοινής υπουργικής απόφασης καθώς
και συστημάτων επαναχρησιμοποίησης των οχημάτων αυτών και των εξαρτημάτων
τους.

Σε περίπτωση που το σύστημα συλλογής, μεταφοράς ή/και μεταφόρτωσης
δραστηριοποιείται σε περισσότερες από μία Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της
ίδιας Περιφέρειας, η προβλεπόμενη στο άρθρο 10 της ως άνω κοινής υπουργικής
απόφασης σχετική άδεια, χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Περ/ντος της Περιφέρειας.

Τα συστήματα αποβλέπουν ειδικότερα:

α) στην συλλογή των ΟΤΚΖ από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη και στην
προσωρινή αποθήκευσή τους ώστε να διοχετεύονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις
επεξεργασίας.

β) στην επαναχρησιμοποίηση ή στην αξιοποίηση συμπεριλαμβανομένης της
ανακύκλωσης των συλλεγέντων και επεξεργασμένων ΟΤΚΖ με τη χρησιμοποίηση
καθαρών τεχνολογιών.

γ) στη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε θέματα:

γ.1) προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας, ασφάλειας καιυγιεινής των
καταναλωτών

γ.2) προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου

γ.3) αποφυγής εμποδίων στο εμπόριο ή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό για τα
εισαγόμενα προϊόντα

4. Η οργάνωση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης γίνεται από τους
παραγωγούς:

α) ατομικά από τους ίδιους ή

β) συλλογικά, με τη συμμετοχή τους σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως εταιρείες (Α.Ε.
Ε.Π.Ε. κ.λ.π.) συνεταιρισμούς, κοινοπραξίες κ.λ.π.

Στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι δυνατόν να συμμετέχουν χωρίς
ενδεχομένως υποχρέωση χρηματικής εισφοράς και οι λοιποί οικονομικοί
παράγοντες όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (παραγ. 19) του παρόντος.

Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης απαιτείται η χορήγηση σχετικής έγκρισης από την αρμόδια αρχή
σύμφωνα με το άρθρο 17 (παραγ. 1) του Ν. 2939/2001. Ειδικότερα:

4.1) Συστήματα Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης.

α) Για την έγκριση κάθε συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης
απαιτείται ο παραγωγός:

α1) Να καταθέτει στην αρμόδια αρχή φάκελο με μελέτη ή/και στοιχεία από τον
οποίο:

.να αποδεικνύεται ότι ο παραγωγός διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και
τεχνική υποδομή για την εφαρμογή του συστήματός του ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της παραγ. 3 (εδ. γ) του άρθρου αυτού

.να προσδιορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης.
Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές

.να διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα των λοιπών οικονομικών
παραγόντων

.να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών προσυμφώνων η συνεργασία με
φορείς επεξεργασίας ΟΤΚΖ.

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος περιγράφονται αναλυτικά στο
Παράρτημα IV του παρόντος Διατάγματος.

α.2) να καταβάλλει στην αρμόδια αρχή σχετικό ανταποδοτικότέλος, το ύψος του
οποίου προσδιορίζεται αρχικά και στη συνέχεια αναπροσαρμόζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Εργων, με τη διαδικασία του άρθρου 24 (παρ. 11) του Ν. 2939/2001, και με
κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

β) Οι παραγωγοί που οργανώνουν συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης
και οι λοιποί οικονομικοί παράγοντες φέρουν ευθύνη για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 του παρόντος.

4.2) Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

α) Για την έγκριση κάθε συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
απαιτείται οι παραγωγοί:

α.1) να καταθέσουν στην αρμόδια αρχή φάκελο με μελέτη ή/και στοιχεία από τον
οποίο:

να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και
οικονομική υποδομή για την εφαρμογή του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους
της παρ. 3 του παρόντος άρθρου

να προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο
σύστημα οι συμμετέχοντες παραγωγοί και ενδεχομένως οι λοιποί οικονομικοί
παράγοντες εφόσον συμμετέχουν στο σύστημα.

να καθορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική
πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές,

να αποδεικνύεται με την προσκόμιση σχετικών προσυμφώνων η συνεργασία του
συστήματος με τους φορείς επεξεργασίας ΟΤΚΖ.

α.2) να διασφαλίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα των ενδιαφερομένων
παραγωγών οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του
συστήματος και των λοιπών οικονομικών παραγόντων.

α.3) Να προσδιορίζουν το πλαίσιο των συμβάσεων προσχώρησής τους στο σύστημα
με συνοπτική περιγραφή των συμβατικών υποχρεώσεων των ενδιαφερόμενων
παραγωγών και ενδεχομένως των λοιπών οικονομικών παραγόντων.

Τα ως άνω στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκελος περιγράφονται
αναλυτικά στο Παράρτημα IV του παρόντος Διατάγματος.

α.4) να καταβάλλουν στην αρμόδια αρχή σχετικό ανταποδοτικό τέλος το ύψος του
οποίου προσδιορίζεται αρχικά και στη συνέχεια αναπροσαρμόζεται με κοινή
απόφαση των Yπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Εργων με τη διαδικασία του άρθρου 24 (παρ. 11) του Ν. 2939/2001 και με
κριτήριο την έκταση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

β) Όροι συμμετοχής στο σύστημα:

β.1) Οι παραγωγοί εφόσον δεν προβαίνουν στη οργάνωση συστήματος ατομικής
εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τους όρους της περίptωσης 1, συμμετέχουν
υποχρεωτικά σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης με τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

i) σε περίπτωση υφιστάμενων συστημάτων, τα συστήματα αυτά να έχουν λάβει την
προβλεπόμενη στην παράγραφο αυτή σχετική έγκριση από τον ΕΟΕΔΣΑΠ και οι ήδη
συμμετέχοντες παραγωγοί να είναι νόμιμοι κάτοχοι του Πιστοποιητικού
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ) σύμφωνα με το άρθρο 6.

ii) σε περίπτωση νέων υπό έγκριση συστημάτων, να έχουν καταρτισθεί
προσύμφωνα συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων παραγωγών. Αντίγραφα των
προσυμφώνων αυτών κατατίθενται στην αρμόδια αρχή για την έγκριση των
συστημάτων αυτών.

β.2) Η συμμετοχή στα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης:

i) συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα εκ μέρους του ενδιαφερόμενου
παραγωγού χρηματικής εισφοράς, το ύψος της οποίας καθορίζεται στη σύμβαση
προσχώρησης του διαχειριστή στο σύστημα.

ii) παρέχει το δικαίωμα στον συμμετέχοντα παραγωγό να επισημαίνει τα οχήματα
με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση προσχώρησης, ως απόδειξη της
συμμετοχής του στο σύστημα,

iii) απαλλάσσει τον συμμετέχοντα παραγωγό και ενδεχομένως τους
συμβαλλόμενους οικονομικούς παράγοντες από την ευθύνη εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 6.

5. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης χορηγείται μόνον εφόσον:

α. Οι επιχειρήσεις που αποτελούν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης δεν
έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή
παύσης πληρωμών καθώς και οι μετέχοντες σε αυτά παραγωγοί και ενδεχομένως οι
λοιποί οικονομικοί παράγοντες δεν έχουν καταδικασθεί για φορολογικές ή
οικονομικές παραβάσεις, για παραβάσεις των διατάξεων του ανταγωνισμού ή
αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας
κατά το ισχύον δίκαιο, καθώς και για παραβάσεις των διατάξεων για κλοπή,
υπεξαίρεση ή πλαστογραφία που έχουν σχέση με τα οχήματα. Τα ως άνω κωλύματα
αφορούν όχι μόνο στο πρόσωπο του μετέχοντα παραγωγού ή οικονομικού παράγοντα
αλλά σε περίπτωση προσωπικών εταιριών αφορούν σε όλους τους εταίρους.

Στην περίπτωση που το σύστημα έχει τη νομική μορφή Α.Ε. θα πρέπει να μη
έχουν καταδικασθεί για τα προαναφερόμενα αδικήματα τα μέλη των διοικήσεων, οι
διευθύνοντες σύμβουλοι και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη τους.

β. βεβαιώνεται από την αρμόδια αρχή ότι το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται
στους όρους των προηγουμένων παρ. 3 και 4 του άρθρου αυτού

Στην έγκριση του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
μπορεί να προβλέπονται ειδικότεροι όροι για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή
του.

Η έγκριση ισχύει για έξη (6) χρόνια και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση
ή αναθεώρηση της προβλεπόμενης μελέτης σύμφωνα με τα τότε ισχύοντα νέα
δεδομένα ή κατ` εφαρμογή του άρθρου 6 (παρ. 4). Η διαδικασία ανανέωσης,
αναστολής ή ανάκλησης των εγκρίσεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται από κανονισμούς που εκδίδονται
με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Εργων με τη
διαδικασία του άρθρου 24 (παρ. 11) του Ν. 2939/2001.

6. Οι παραγωγοί των ΟΤΚΖ υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή έκθεση
σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης, την (τις) περιοχή (ες) στην (στις) οποία (ες) δραστηριοποιείται
το σύστημα καθώς και τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους κατ` εφαρμογή
του άρθρου αυτού. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό του
συστήματος για τον επόμενο χρόνο, συμπεριλαμβανομένων, σε περίπτωση επέκτασής
του, των περιοχών στις οποίες πρόκειται να επεκταθεί η δραστηριότητά του. Η
έκθεση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους.


--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 6

Άρθρο 6
Πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης
οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής

1. Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος
εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5) διενεργείται έλεγχος από την αρμόδια αρχή
μετά από αίτηση του συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα
εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι
της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος διατάγματος.

Αν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής
διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, η αρμόδια
αρχή εκδίδει το ΠΕΔ σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 11 του άρθρου 24 του Ν.
2939/2001 με το οποίο βεβαιώνεται η υπαγωγή του συστήματος σε εναλλακτική
διαχείριση.

2. Το ΠΕΔ εκδίδεται στο όνομα του παραγωγού για τα ΟΤΚΖ. Σε περίπτωση
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, με το ΠΕΔ απαλλάσσονται οι λοιποί
συνυπεύθυνοι παραγωγοί από την υποχρέωση έκδοσής του.

3. Το ΠΕΔ χορηγείται εφόσον ο αιτών παραγωγός ή το σύστημα:

α) αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά η αρμόδια αρχή, ότι
εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη
τριετία σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στην χορηγηθείσα έγκριση
του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 5). Σε περίπτωση που ο αιτών
διαχειριστής συμμετέχει σε συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης
αρκεί η κατάθεση στην αρμόδια αρχή των αποδεικτικών συμμετοχής στα συστήματα
αυτά και εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.

β) καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Aνάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και
Δημοσίων Εργων. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω
Υπουργών με τη διαδικασία του άρθρου 24 (παρ. 11) του Ν. 2939/2001.

4. Αν η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις
εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που
χορηγήθηκε, μπορεί να θέσει ειδικούς όρους για την έκδοση του ΠΕΔ με
προθεσμία συμμόρφωσης με αυτούς ή να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με
το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001.

Εάν ο αιτών επί δύο φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συμμορφώνεται με
τους τιθέμενους ειδικούς όρους, η αρμόδια αρχή έχει τη δυνατότητα:

α) στην περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης να υποχρεώσει
τον αιτούντα να συμμετάσχει σε υπάρχον σύστημα συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του ή να συμπράξει στη δημιουργία νέου, άλλως
προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος
αυτού.

β) στην περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβεί
σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού.

5. Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση του ΠΕΔ
κατατίθενται στην αρμόδια αρχή κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της
έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1 Ιανουαρίου 31
Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή όλων των αιτούμενων
στοιχείων χορηγείται το ΠΕΔ.


--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 7

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις διαχειριστών ΟΤΚΖ

1. Οι διαχειριστές και λοιποί οικονομικοί παράγοντες των οχημάτων έχουν
ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις του
Ν. 2939/ 2001 και του παρόντος διατάγματος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
τους. Ειδικότερα, από τους διαχειριστές των οχημάτων έχουν ευθύνη:

α) ο προμηθευτής: να παραλαμβάνει από εγκεκριμένους χώρους ή εγκαταστάσεις
επεξεργασίας το δευτερογενές υλικό από τα ΟΤΚΖ και τα κατασκευαστικά τους
στοιχεία και εξαρτήματα και να το χρησιμοποιεί για την παραγωγή νέων
προϊόντων (ανακύκλωση αξιοποίηση).

β) ο παραγωγός εισαγωγέας: να προβαίνει σε συλλογή των ΟΤΚΖ και να μεριμνά
ώστε αυτά να οδηγούνται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας για
επαναχρησιμοποίηση ή για αξιοποίηση σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες σχετικές
διατάξεις.

γ) ο διακινητής i) να διακινεί οχήματα ή εξαρτήματα / ανταλλακτικά οχημάτων
μόνο εφόσον αυτά φέρουν την επισήμανση που αναφέρεται στο άρθρο 5, παρ. 4.2
(εδαφ. β.2 περ. ii και iii εφόσον είναι συμβεβλημένος με σύστημα συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης να προβαίνει σε συλλογή των ΟΤΚΖ σύμφωνα με τους
όρους του παρόντος Διατάγματος.

δ) ο συλλέκτης ΟΤΚΖ που δεν είναι σε διαδικασία παραγωγής, να συμμετέχει σε
συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης.

ε) ο τελικός ιδιοκτήτης ή κάτοχος του ρχήματος να παραδίδει το όχημά σε
εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ.

2) Από τις υποχρεώσεις που περιγράφονται παραπάνω απαλλάσσονται οι
διαχειριστές των οχημάτων που συμμετέχουν σε συστήματα συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού με τον όρο
ότι τηρούνται αμοιβαία οι συμβατικές δεσμεύσεις τους με το σύστημα αυτό.


--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 8
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 1

Άρθρο 8
Οροι και προϋποθέσεις για την συλλογή οχημάτων

1. Οι παραγωγοί σε συνεργασία με τους φορείς επεξεργασίας υποχρεούνται να
οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα συλλογής ή να συμμετέχουν σε
συλλογικά συστήματα συλλογής των ΟΤΚΖ και των αποβλήτων που συνίστανται σε
μεταχειρισμένα εξαρτήματα αφαιρούμενα κατά την επισκευή των επιβατικών
αυτοκινήτων εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Κάθε επιχείρηση που εκτελεί εργασίες συλλογής ή μεταφοράς ΟΤΚΖ λαμβάνει
άδεια σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη
διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις πρέπει να
ενταχθούν ή να συμβληθούν με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που έχουν
εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 5, του παρόντος.

2. Οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ υποχρεούνται να τα μεταφέρουν οι ίδιοι και
να τα παραδίδουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή σε σημεία συλλογής
κατά την έννοια του άρθρου 2 (παραγ. 23) του παρόντος. Κατά την παράδοση του
ΟΤΚΖ οι ιδιοκτήτες ή κάτοχοι ΟΤΚΖ λαμβάνουν βεβαίωση παραλαβής. Οι βεβαιώσεις
παραλαβής ΟΤΚΖ χορηγούνται από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ή τα
σημεία συλλογής μέχρι την 20η Δεκεμβρίου και για τις απομακρυσμένες περιοχές
μέχρι την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η παράδοση του ΟΤΚΖ ολοκληρώνεται με την
έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής με τους όρους και τις προϋποθέσεις που
περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο 3.

3. Το πιστοποιητικό καταστροφής εκδίδεται από το εγκεκριμένο σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον αυτό δραστηριοποιείται στην περιοχή που
παραδίδεται το ΟΤΚΖ, για λογαριασμό της συμβεβλημένης με αυτό εγκεκριμένης
εγκατάστασης επεξεργασίας και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη ή
κάτοχο απευθείας από το σύστημα ή μέσω του σημείου συλλογής, μέσα σε 8 ημέρες
από τη χορήγηση της προαναφερόμενης βεβαίωσης παραλαβής του ΟΤΚΖ. Με το
πιστοποιητικό καταστροφής, παρέχεται η εγγύηση από το σύστημα ότι το ΟΤΚΖ
οδηγείται στην ως άνω εγκεκριμένη, σύμφωνα με το άρθρο 10, εγκατάσταση
επεξεργασίας. Το ελάχιστο περιεχόμενο του πιστοποιητικού καταστροφής
περιγράφεται στο παράρτημα IΙI του άρθρου 18 του παρόντος Διατάγματος.

3.1 Σε περίπτωση που το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης δεν
δραστηριοποιείται στην εν λόγω περιοχή και μέχρις ότου δραστηριοποιηθεί σ`
αυτήν, η παράδοση του ΟΤΚΖ γίνεται σε σημείο συλλογής που προσδιορίζει ο
οικείος ΟΤΑ. Η βεβαίωση παραλαβής του ΟΤΚΖ και το πιστοποιητικό καταστροφής
εκδίδονται από τον οικείο ΟΤΑ με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις
προηγούμενες παραγράφους 2 και 3.

3.2. Αντίγραφο του πιστοποιητικού καταστροφής διαβιβάζεται μαζί με τα
στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον υπάρχουν, από το σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκειμένου να γίνει οριστική διαγραφή του
ΟΤΚΖ η οποία ενημερώνει σχετικά τις αρχές Ασφαλείας της περιοχής.

3.3. Η έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής δεν παρέχει το δικαίωμα στους
εκδίδοντες να απαιτήσουν χρηματική αποζημίωση από τον κάτοχο ή ιδιοκτήτη του
οχήματος.

3.4. Προκειμένου να διασφαλισθεί η αμοιβαία αναγνώριση ανάμεσα στα ΚΜ το
πιστοποιητικό καταστροφής πρέπει τουλάχιστον να περιέχει τις πληροφορίες που
περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ σύμφωνα με την Απόφαση 2002/151/ΕΚ (ΕΕL 050,
21.2.2002) της Ευρ. Επιτροπής.

4. Η παράδοση του οχήματος σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ή σημείο
συλλογής σύμφωνα με την παρ. 2 δεν συνεπάγεται κόστος για τον τελευταίο
κάτοχο ή/και ιδιοκτήτη δεδομένου ότι το όχημα έχει μηδενική αξία στην αγορά.
Οι παραγωγοί των οχημάτων καλύπτουν αυτό το κόστος ή/και παραλαμβάνουν τα
ΟΤΚΖ προκειμένου να τα παραδώσουν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

5. Εάν τα ΟΤΚΖ δεν περιέχουν τα βασικά κατασκευαστικά στοιχεία ενός οχήματος
και ιδίως τον κινητήρα, τον καταλυτικό μετατροπέα και το αμάξωμα, ή περιέχουν
απόβλητα που προστέθηκαν στο ΟΤΚΖ, η παράδοση των εν λόγω οχημάτων δεν είναι
εντελώς δωρεάν αλλά συνεπάγεται την καταβολή κάποιου μικρού εύλογου ποσού από
τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη στην εγκατάσταση επεξεργασίας. Το ποσό αυτό
καθορίζεται μετά από συμφωνία της εγκατάστασης επεξεργασίας με το σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης.


--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 9
Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 1

Άρθρο 9
Διαδικασία συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Για τη συλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

1) Η αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας εντοπίζει τα
εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό
αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. Μέσα σε 15 ημέρες από
την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η ως άνω αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει
τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης
κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Οι Υπηρεσίες Ασφάλειας
υποχρεούνται να ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατόν τον οικείο ΟΤΑ σχετικά με τα
αποτελέσματα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση αυτού του
ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το
όχημα περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου ή Κοινότητας. Για την
εφαρμογή της παραγράφου αυτής αρμόδιες αρχές Ασφαλείας θεωρούνται οι
Διευθύνσεις Ασφαλείας Απικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και για την υπόλοιπη
Ελλάδα οι Αστυνομικές Διευθύνσεις των Νομών.

2) Σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας,
οι κατά τόπους αρμόδιοι ΟΤΑ υποχρεούνται πέραν των αναφερομένων στη
προηγούμενη παράγραφο να αναζητήσουν επιπλέον, εντός 15 ημερών από την
επικόλληση του ειδικού σήματος (αυτοκόλλητου) μέσω του Αρχείου του Υπουργείου
Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους
ενημερώσουν, καθώς και να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του Υπ.
Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ).

3) Οταν το εγκαταλειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου ή της
Κοινότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο εν λόγω Δήμος ή Κοινότητα υποχρεούται να
παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Το
σύστημα υποχρεούται να δέχεται αυτά τα ΟΤΚΖ δωρεάν. Τα οχήματα παραμένουν στο
σημείο συλλογής για 10 ημέρες από την ημέρα περισυλλογής του. Εάν μέσα στο
διάστημα αυτό το όχημα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε
αυτόν αφού προηγουμένως καταβάλλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης.
Εάν το όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία,
αξιοποίηση, τεμαχισμό και διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ.

Εφόσον πρόκειται για όχημα με άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές
κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

4) εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος εντός των ανωτέρω
προθεσμιών και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήματος για περαιτέρω
επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης
Πιστοποιητικό Καταστροφής το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή
του οχήματος.

Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή
άλλους λόγους, τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο
ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου μετά από έγγραφη συγκατάθεση του
τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην
αρμόδια ΔΟΥ όπου θα αναφέρει το ακριβές σημείο αποθήκευσης και τα στοιχεία
που πιστοποιούν τον ιδιοκτήτη του χώρου και συγκατάθεση του αν πρόκειται περί
τρίτου την οποία κοινοποιεί και στην αρμόδια αρχή.

5) εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειμμένου οχήματος δεν εντοπιστεί εντός των
ανωτέρω προθεσμιών τότε το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στον αρμόδιο
Δήμο ή Κοινότητα. Εόν το όχημα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας τότε
αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου.


--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 10

Άρθρο 10
Οροι και προϋποθέσεις για την επεξεργασία οχημάτων

1. Τα ΟΤΚΖ αποθηκεύονται προσωρινώς και υφίστανται επεξεργασία σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη
επικινδύνων αποβλήτων, τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο
παράρτημα Ι του παρόντος, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας για την υγεία και το περιβάλλον.

2. Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας, λαμβάνει
άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 10 της 69728/824/1996 κοινής υπουργικής απόφασης
κατά τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι. Η εν λόγω άδεια περιλαμβάνει όρους για την
τήρηση των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παρ. 3. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις
πρέπει να είναι συμβεβλημένες με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης.

3. Οποιαδήποτε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας
οφείλει να πληροί τουλάχιστον τις ακόλουθες απαιτήσεις σύμφωνα με το
Παράρτημα Ι:

α) τα ΟΤΚΖ απογυμνώνονται προτού επέλθει περαιτέρω επεξεργασία, ή
λαμβάνονται άλλα ισοδύναμα μέτρα, προκειμένου να μειωθεί οποιαδήποτε
επιβλαβής επίπτωση στο περιβάλλον. Κατασκευαστικά στοιχεία ή υλικά που
επισημαίνονται ή καθίστανται αναγνωρίσιμα με άλλο τρόπο, σύμφωνα με το άρθρο
4 παρ. δ και ε, αφαιρούνται πριν από περαιτέρω επεξεργασία.

β) τα επικίνδυνα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία αφαιρούνται και
απομονώνονται κατά επιλεκτικό τρόπο, ώστε να μην ρυπαίνουν στη συνέχεια τα
κατάλοιπα τεμαχισμού ΟΤΚΖ.

γ) οι εργασίες απογύμνωσης και αποθήκευσης διεξάγονται κατά τρόπο ο οποίος
διασφαλίζει την καταλληλότητα των κατασκευαστικών στοιχείων του οχήματος για
επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση, και ιδίως για ανακύκλωση. Οι εργασίες
επεξεργασίας για την απορρύπανση των ΟΤΚΖ, όπως προβλέπεται στο παράρτημα Ι,
σημείο 2, πραγματοποιούνται το συντομότερο δυνατό μετά την παράδοση / συλλογή
του οχήματος.


--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 11

Άρθρο 11
Οροι και προϋποθέσεις για
επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση.
Ποσοτικοί στόχοι

1. Η αρμόδια αρχή εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, μέτρα διοικητικά και
νομοθετικά για την ενθάρρυνση της επαναχρησιμοποίησης όσω~ κατασκευαστικών
στοιχείων είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση, την αξιοποίηση όσων
κατασκευαστικών στοιχείων δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, και απόδοση
προτεραιότητας στην ανακύκλωση όταν είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη, με την
επιφύλαξη των απαιτήσεων που αφορούν την ασφάλεια των οχημάτων και το
περιβάλλον και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν τα καυσαέρια και τον θόρυβο. Στα
μέτρα αυτά περιλαμβάνεται:

α) η παροχή κινήτρων σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστ{ός
ενισχύσεων των ιδιωτικών επενδύσεων

β) όπου από τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις προβλέπεται η βράβευση
επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα με περιβαλλοντικές προδιαγραφές,
λαμβάνεται ως κριτήριο για τη βράβευση αυτή εκτός των άλλων και η χρήση
ανακυκλωμένων υλικών καθώς και η δυνατότητα αξιοποίησης / ανακύκλωσης όταν
καταστούν απόβλήτα.

Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες αξιοποίησης λαμβάνει
σχετική άδεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της κείμενης σχετικής
νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικινδύνων αποβλήτων.

2. Ποσοτικοί στόχοι

Με την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει το παρόν Διάταγμα και την τήρηση
των σχετικών υποχρεώσεων από τους οικονομικούς παράγοντες, η αρμόδια αρχή
επιδιώκει την πραγματοποίηση των ακόλουθων στόχων:

α) Το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006, για όλα τα ΟΤΚΖ, η
επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά μέσο
βάρος ανά όχημα και ανά έτος. Εντός του ιδίου χρονικού ορίου, η
επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση ρυξάνεται τουλάχιστον στο 80% κατά μέσο
βάρος ανά όχημα και ανά έτος.

Για τα οχήματα που έχουν παραχθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 1980, οι στόχοι
είναι τουλάχιστον 75% για την επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση και
τουλάχιστον 70% για την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατά μέσο βάρος ανά
όχημα και ανά έτος. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα
κράτη μέλη για τους σχετικούς λόγους που επιβάλλουν την θέσπιση των κατωτέρων
αυτών ορίων.

β) το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2015, για όλα τα ΟΤΚΖ, η επαναχρησιμοποίηση
και αξιοποίηση αυξάνεται τουλάχιστον στο 95% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και
ανά έτος. Εντός των ιδίων χρονικών ορίων, η επαναχρησιμοποίηση και η
ανακύκλωση αυξάνεται τουλάχιστον στο 85% κατά μέσο βάρος ανά όχημα και ανά
έτος.

Με κοινή απόφαση του γπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των συναρμόδιων Υπουργών είναι
δυνατόν να τροποποιούνται οι ως άνω στόχοι σε συμμόρφωση με αποφάσεις της
Επιτροπής Ευρ. Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ.


--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 12

Άρθρο 12
Πρότυπα κωδικοποίησης /
πληροφορίες αποσυναρμολόγησης

1. Οι παραγωγοί, σε συνεργασία με τους κατασκευαστές υλικών και εξοπλισμού,
υποχρεούνται να χρησιμοποιούν πρότυπα κωδικοποίησης για τα κατασκευαστικά
στοιχεία και τα υλικά, ιδίως για να διευκολύνουν την αναγνώριση των
κατασκευαστικών στοιχείων και υλικών τα οποία είναι κατάλληλα για
επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση.

Τα πρότυπα αυτά ορίζονται εκάστοτε με σχετικές Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής που υιοθετούνται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11 της Οδηγίας
2000/53.

2. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να παρέχουν στα συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας πληροφορίες αποσυναρμολόγησης
για κάθε νέο τύπο οχήματος που διατίθεται στην αγορά εντός έξι μηνών από τη
διάθεσή του στην αγορά. Οι εν λόγω πληροφορίες, στο βαθμό που απαιτείται από
τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας, προκειμένου να συμμορφώνονται με τις
διατάξεις του παρόντος προσδιορίζουν τα διάφορα κατασκευαστικά στοιχεία και
υλικά του οχήματος, καθως και τα σημεία όπου ευρίσκονται όλες οι επικίνδυνες
ουσίες στα οχήματα, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι του άρθρου 10.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με το
εμπορικό και το βιομηχανικό απόρρητο, οι κατασκευαστές στοιχείων που
χρησιμοποιούνται στα οχήματα, υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση των
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων
επεξεργασίας, εφόσον το ζητούν, τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την
αποσυναρμολόγηση, την αποθήκευση και τη διενέργεια δοκιμών των
κατασκευαστικών στοιχείων που είναι δυνατό να επαναχρησιμοποιηθούν.


--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 13

Άρθρο 13
Υποβολή εκθέσεων και πληροφόρηση

1. Το ΥΠΕΧΩΔΕ κάθε τρία χρόνια διαβιβάζει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την
εφαρμογή του παρόντος. Η πρώτη έκθεση καλύπτει περίοδο τριών ετών από τις 21
Απριλίου 2001. Η έκθεση καταρτίζεται βάσει ερωτηματολογίου ή σχεδίου που
καταρτίζει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 της οδηγίας
91/692/ΕΟΚ, προκειμένου να δημιουργηθούν βάσεις δεδομένων για τα οχήματα στο
τέλος του κύκλου ζωής τους και την επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 18
του Ν. 2939/2001. Η εν λόγω έκθεση περιέχει πληροφορίες συναφείς με
ενδεχόμενες μεταβολές της διάρθρωσης του εμπορίου αυτοκινήτων και των
βιομηχανιών συλλογής, αποσυναρμολόγησης, τεμαχισμού, αξιοποίησης και
ανακύκλωσης, που οδηγούν σε ενδεχόμενες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στο
εσωτερικό της χώρας ή μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

2. Οι διαχειριστές των οχημάτων (άρθρο 2 παρ. 8) υποχρεούνται να παρέχουν
αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τις δραστηριότητες τους σύμφωνα με το άρθρο 18
του Ν. 2939/2001.

3. Οι οικονομικοί παράγοντες (άρθρο 2 παρ. 19) υποχρεούνται να δημοσιεύουν
πληροφορίες σχετικά με:

το σχεδιασμό των οχημάτων και των κατασκευαστικών στοιχείων τους προκειμένου
να μπορούν να ανακτηθούν και να ανακυκλωθούν,

την ορθή από περιβαλλοντική άποψη επεξεργασία των ΟΤΚΖ, ειδικότερα όσον
αφορά την αφαίρεση όλων των υγρών και την αποσυναρμολόγηση,

την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση τρόπων για την επαναχρησιμοποίηση, την
ανακύκλωση και την αξιοποίηση των ΟΤΚΖ των και των κατασκευαστικών τους
στοιχείων,

την επιτευχθείσα πρόοδο όσον αφορά την αξιοποίηση και ανακύκλωση προκειμένου
να μειωθούν τα προς διάθεση απόβλητα και να αυξηθούντα ποσοστά αξιοποίησης
και ανακύκλωσης.

Οι παραγωγοί υποχρεούνται να διαθέτουν τις πληροφορίες αυτές στους
μελλοντικούς αγοραστές οχημάτων και να τις περιλαμβάνουν στο έντυπο υλικό για
την εμπορική προώθηση του νέου οχήματος.


--------------------------------------------------------------------------------

Αρθρο 14

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΚΑΙ
METAXEΙPΙΣMENΩN ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Άρθρο 14
Διαχείριση απενεργοποιημένων καταλυτικών
μετατροπέων (ΑΚΜ) οχημάτων
και μεταχειρισμένων ανταλλακτικών

Οι ΑΚΜ των ΟΤΚΖ πρέπει να απομακρύνονται από το όχημα στις εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 10. Οι ΑΚΜ οχημάτων που δεν
έχουν φτάσει στο τέλος κύκλου ζωής τους αντικαθίστανται σε πιστοποιημένα
συνεργεία επισκευής οχημάτων και αντικατάστασης καταλυτικών μετατροπέων
σύμφωνα με την Φ2/63053/5275/2001 κοινή υπουργική απόφαση (Β` 386). Η
εναλλακτική διαχείριση ΑΚΜ και των μεταχειρισμένων ανταλλακτικών γίνεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/2001 και του παρόντος Δ/τος. Ειδικότερα:

1. Οι ΑΚΜ οχημάτων που περιέχουν χρυσό, άργυρο, ρόδιο, παλλάδιο, ιρίδιο ή
λευκόχρυσο, εφόσον δεν έχουν ρυπανθεί από επικίνδυνες ουσίες, κατατάσσονται
στα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα με τον κωδικό 16.8.2001 σύμφωνα με την
118/2001 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και η διαχείρισή τους γίνεται
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση
των μη επικινδύνων αποβλήτων.

2. Την ευθύνη για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΚΜ και την οργάνωση
συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης έχουν οι παραγωγοί Κ.Μ. όπως ορίζονται
στο άρθρο 2 (παραγ. 7) συμπεριλαμβανομένων: α) των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων
για τους καταλύτες που διατίθενται από αυτές β) των ανεξάρτητων εισαγωγέων
για τους καταλύτες αντικατάστασης, που διατίθενται στο ελεύθερο εμπόριο. Τα
συστήματα συλλογής και εναλλακτικής διαχείρισης ΑΚΜ πρέπει να ανταποκρίνονται
στους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους σύμφωνα με το άρθρο 5 του
παρόντος διατάγματος και να εξασφαλίζουν ότι οι καταλύτες δεν θα καταλήγουν
μέσω τρίτων σε ανέξέλεγκτους χώρους διάθεσης αποβλήτων.

3. Για την πραγματοποίηση των εργασιών διαχείρισης των ΑΚΜ απαιτείται άδεια
σύμφωνα τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των
μη επικινδύνων αποβλήτων. Σε περίπτωση που η συλλογή ή και μεταφορά των ΑΚΜ
πραγματοποιείται σε περισσότερες από μία Νομαρχιακές Aυτoδιοικήσεις της ίδιας
Περιφέρειας, η άδεια χορηγείται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μετά
από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας Περ/ντος της Περιφέρειας.

4. Οι ΑΚΜ πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους προστατευμένους από παράνομη
πρόσβαση και με τρόπο που να προστατεύεται η ακεραιότητα του κελύφους τους.

Οι χώροι πρέπει να έχουν κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας, να λαμβάνονται τα
απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των εργαζομένων και να
τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στο παράρτημα Ι.

5. Τα πιστοποιημένα συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων τα οποία αντικαθιστούν
τους Α.Κ.Μ. τους συγκεντρώνουν και τους παραδίδουν σε τακτά διαστήματα όχι
πέραν του έτους σε νόμιμους συλλέκτες ή σε εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής
διαχείρισης. Τα ως άνω συνεργεία αντικατάστασης Κ.Μ. τηρούν ειδικά βιβλία με
σκοπό το ισοζύγιο των αντικαθιστάμενων και των νέων Κ.Μ. που τοποθετούν, να
ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές.

6. Την ευθύνη για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων
ανταλλακτικών εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και την οργάνωση συστημάτων
εναλλακτικής διαχείρισης έχουν οι παραγωγοί ανταλλακτικών όπως ορίζονται στο
άρθρο 2 (παραγ. 7) συμπεριλαμβανομένων:

α) των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων για τα ανταλλακτικά / εξαρτήματα που
διατίθενται από αυτές β) των ανεξάρτητων εισαγωγέων / παραγωγών για τα
ανταλλακτικά / εξαρτήματα (καινούργια ή μεταχειρισμένα) που διατίθενται στο
ελεύθερο εμπόριο. Τα συστήματα συλλογής και εναλλακτικής διαχείρισης τους
πρέπει να ανταποκρίνονται στους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους
σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος διατάγματος και να εξασφαλίζουν ότι τα
μεταχειρισμένα ανταλλακτικά δεν θα καταλήγουν μέσω τρίτων σε ανεξέλεγκτους
χώρους διάθεσης αποβλήτων.


Σημειώνω στο άρθρο 9 τον "ιδιωτικό χώρο" και όχι κλειστό-στεγασμένο ιδιωτικό χώρο
Άβαταρ μέλους
baltsiotis
4TF N2 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 739
Εγγραφή: 02/09/08 12:07
Last Visit: 17/05/18 0:00

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό 7pas100 » 05/11/08 21:51

Το είχαμε ξανασυζητήσει παλιότερα και τελικά δεν είχε βρεθεί άκρη. Ξαναρωτάω λοιπόν. Απο ότι διαβάζω τα "οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος" εξαιρούνται απο τις ρυθμίσεις για την ανακύκλωση. Αλλά τί προϋποθέσεις απαιτούνται για να χαρακτηριστεί έτσι ένα χρέπι? Ξέρει κανείς?
νταξανάιζντ
Άβαταρ μέλους
7pas100
4TF N3 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 2998
Εγγραφή: 19/10/07 23:37
Last Visit: 19/05/17 6:40

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό NIGA » 05/11/08 22:26

Πού το διάβασες αυτό; το ΠΔ116 δεν αναφέρει κάτι τέτοιο. Στο άρθρο 9 λέει: "Εάν επιθυμεί να κρατήσει το όχημα χωρίς να το κινεί για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους". Άρα δεν έχει σχέση με ιστορικό ενδιαφέρον. Οποιοδήποτε όχημα οποιασδήποτε κατάστασης μπορεί να εξαιρεθεί της ανακύκλωσης εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης. Νομίζω ότι είναι σαφές
Άβαταρ μέλους
NIGA
4TF S2000 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 8134
Εγγραφή: 07/09/06 13:42
Last Visit: 15/01/18 23:35

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό 7pas100 » 05/11/08 23:54

Τα οχήματα αντίκες, δηλαδή τα ιστορικά οχήματα ή τα οχήματα με
συλλεκτική αξία ή τα προοριζόμενα για τα μουσεία, τα οποία διατηρούνται με
άρτιο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο είτε έτοιμα προς χρήση είτε
αποσυναρμολογημένα, δεν υπάγονται στον ορισμό των αποβλήτων ο οποίος
περιέχεται στην οδηγία 75/442/ΕΟΚ και, ως εκ τούτου, δεν εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας.


Αυτό εννοώ
νταξανάιζντ
Άβαταρ μέλους
7pas100
4TF N3 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 2998
Εγγραφή: 19/10/07 23:37
Last Visit: 19/05/17 6:40

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό NIGA » 06/11/08 0:05

Καλύτερα να μην μπερδευόμαστε με την οδηγία της ΕΕ γιατί αυτό που ισχύει στην Ελλάδα είναι ο νόμος που την ενσωμάτωσε στο Ελληνικό δίκαιο και ο οποίος αυτό το περι ιστορικών το άφησε τελείως απ'εξω. Έβαλε όμως την .....συναισθηματική εξαίρεση κι έτσι λογικά πρέπει να καλύπτει ιστορικά και μη.
Άβαταρ μέλους
NIGA
4TF S2000 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 8134
Εγγραφή: 07/09/06 13:42
Last Visit: 15/01/18 23:35

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό SPITFIRE » 08/11/08 8:48

Γνωρίζει κάποιος που μπορώ να βρω τη νομοθεσία για εισαγωγή μεταχειρισμένο δικύκλου από χώρα της Ε.Ε.?
Κυρίως με ενδιαφέρουν πληροφορίες σχετικά με τη ταξινόμησή του
Υπάρχει διαφορετικό καθεστώς για τα δίκυκλα με δίχρονους κινητήρες?
Άβαταρ μέλους
SPITFIRE
4TF S1600 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 3295
Εγγραφή: 12/08/05 12:31
Last Visit: 20/06/15 20:19
Τοποθεσία: Athens / HELLAS

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό NIGA » 10/11/08 22:22

ΦΕΚ 1512 Β' τεύχος 9/11/2001 Περι κυκλοφορίας αντικών:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1 :της παραγρ6φοο 2 του άρθρου 88 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, που κυρώθηκε με το Ν. 2696/1999 (Α' 57).
2. Της υπ' αριθμ. ΣT/1831/1978 (Β' 72) απόφασης του Yπουργού Συγκοινωνιών « περι καθορισμού τρόπου και διαδικασίας χορηγήσεως των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων oχημάτων και των υπ' αυτών ρυμουλκούμενων», όπως ισχύει.
3. Του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 {Α' 137),όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27του Ν. 2081/1992 (Α' 154) και αντικαταστάθηκε με τη παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (Α' 138).
4. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων κυκλοφορίας των παλαιών μηχανοκίνητων οχημάτων (αvτίκες), για τις εκδηλωσεις πoυ διοργανώνονται ή για την επισκευη και συντήρηση αυτών
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Aντικαθίστανται τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου ε της υπ' αριθμ. ΣΤ/1831/1978 (Β' 72) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών, όπως αυτή ισχύει και υπό τον τίτλο εξαιρέσεις, ως εξής:
"Παλαιά μηχανοκίνητα οχήματα (αντίκες), όπως αυτά καθορίζονται από το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (ΔΟΑ - FΙA), τη Διεθνή Oμoσπoνδiα Μοτοσικλέτας (ΔΟΜ - FΙM), ή την Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (ΔΟΠΑ - FIVΑ) βάσει των διεθνών Kανονισμών τους, δύνανται να Kυκλoφορούν κατά τις εκδηλώσεις τις οργανούμενες η εγκεκριμένες υπό των ανωτέρω εξουσιoδοτημένων νομικών προσώπων, καθώς και κατά τις αναγκαίες προς επισκευή και συντήρηση αυτών δοκιμές, βάσει πιστοποιητικού καταχωρήσεως, που θα εκδίδεται από τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα.
Τα ανωτέρω μηχανοκίνητα οχήματα οφείλουν να φέρουν κατά τις ανωτέρω εξόδους των, τις χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες που εκδίδονται από τα παραπάνω εξουσιοδοτημένα νομικό πρόσωπα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2001
O ΥΠΟΥΡΓΌΣ ΧΡ.ΒΕΡΕΛΗΣ
Άβαταρ μέλους
NIGA
4TF S2000 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 8134
Εγγραφή: 07/09/06 13:42
Last Visit: 15/01/18 23:35

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό baltsiotis » 01/10/09 12:38

Βρήκα το μισό

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΕΙΧ & ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ - ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4/3/2003

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΚ Αρ. πρ.: 1021752/182/Τ & ΕΦ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.

Τμήμα Β'

ΘΕΜΑ: Καταστροφή φακέλων ΕΙΧ αυτοκινήτων, και μοτοσικλετών και πινακίδων κυκλοφορίας.

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Ύστερα από επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία των γραφείων αυτοκινήτων, διαπιστώθηκαν τα εξής:

Οι φάκελοι των ΕΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, που σχηματίστηκαν με βάση τις παλαιές διαδικασίες, καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο των ΔΟΥ, ενώ η ανάγκη για πρόσβαση σ' αυτούς είναι ασήμαντη.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2753/1999 έγιναν σημαντικές μεταβολές, μεταξύ άλλων και στον τρόπο μεταβίβασης των ενάριθμων ΕΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και στις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι ΔΟΥ για τη μεταβίβαση. Οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων σας έχουν δοθεί με το έγγραφο 11Β7903/1226/Τ & ΕΦ/ 16-12-1999.

Μ ε βάση τις οδηγίες αυτές έχει παύσει η αποστολή φακέλων των πιο πάνω αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στη νέα Δ.Ο.Υ, Οι φάκελοι αυτοί εξακολουθούν μεν να παραμένουν στις Δ.Ο.Υ., στην ουσία, όμως, έχουν παύσει να χρησιμοποιούνται από 1.1.2000.

Επίσης, σημαντικό χώρο καταλαμβάνουν και οι πινακίδες κυκλοφορίας τους, που έχουν κατατεθεί κατά καιρούς, για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία. Ειδικότερα, οι πινακίδες αυτές παραμένουν επί πολλά έτη στις Δ.Ο.Υ. χωρίς να αναζητηθούν από τους ιδιοκτήτες των οχημάτων.

Εξαιτίας του ανωτέρω φαινομένου οι Δ.Ο.Υ. στερούνται σημαντικού χώρου για τη χρησιμοποίηση του σε άλλα αντικείμενα, με συνέπεια να δημιουργούνται προβλήματα για την ομαλή λειτουργία τους.

Ενόψει των ανωτέρω κρίνεται αναγκαίο να προβείτε στις κατωτέρω ενέργειες:

α) Φάκελοι Ε.Ι.Χ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

Οι φάκελοι αυτοί, ανεξάρτητα από το χρόνο που σχηματίστηκαν, θα καταστραφούν μέχρι την 31.3.2003 με τον πλέον πρόσφορο τρόπο.

Για την καταστροφή αυτή θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα αναγράφεται ο συνολικός αριθμός των φακέλων που καταστράφηκαν, χωρίς αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και του ονοματεπώνυμου του ιδιοκτήτη αυτών.

Από τους φακέλους που θα καταστραφούν θα αφαιρεθούν μόνο οι αποφάσεις απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκινήτων αναπήρων πολιτών, και οι δηλώσεις ακινησιών προηγουμένων ετών.

Μετά την καταστροφή των φακέλων αυτών δεν είναι υποχρεωτικό να συντάσσονται από τους φορολογούμενους τα ειδικά «Σημειώματα υπολογισμού επιβαρύνσεων για τη μεταβίβαση επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών».

β) Πινακίδες κυκλοφορίας ΕΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

Οι πινακίδες κυκλοφορίας των ΕΙΧ αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, για τις οποίες έχει συμπληρωθεί ή θα συμπληρωθεί στο εξής 12μηνη συνεχής παραμονή αυτών στη Δ.Ο.Υ. θα καταστραφούν.

Ενδιάμεσες άρσεις ακινησίας για μικρότερο του ημερολογιακού διμήνου διάστημα δεν λαμβάνονται υπόψη για τη συμπλήρωση δωδεκάμηνης συνεχούς παραμονής. Εννοείται ότι, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση, αυτά θα καταβάλλονται πριν την άρση.

Η πρώτη καταστροφή θα πραγματοποιηθεί μέχρι 30.4.2003. Η καταστροφή θα γίνει με πολτοποίηση ή με άλλο πρόσφορο τρόπο. Για την καταστροφή θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο καταστροφής, όπως το συνημμένο υπόδειγμα. Τα πρωτόκολλα καταστροφής πινακίδων θα πρέπει να είναι ξεχωριστά για τα IX επιβατικά αυτοκίνητα και ξεχωριστά για τις μοτοσικλέτες, λόγω του ότι τα επιβατικά αυτοκίνητα έχουν δύο (2) κρατικές πινακίδες, ενώ οι μοτοσικλέτες έχουν μία (1). Εάν, για τα ΕΙΧ αυτοκίνητα, έχει κατατεθεί η μία πινακίδα, με συνέπεια να καταστραφεί μόνο η μία, πρέπει να γίνεται ειδική σημείωση στο πρωτόκολλο καταστροφής.

Στην περίπτωση που συμβεί, μετά την καταστροφή των πινάκων, ο κάτοχος να ζητήσει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος του, η Δ,Ο.Υ. θα εκδίδει βεβαίωση ότι οι πινακίδες καταστράφηκαν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Ο ενδιαφερόμενος θα προσκομίζει τη βεβαίωση αυτή στη Νομαρχιακή Υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για να εκδοθούν νέες πινακίδες κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, ως ημερομηνία άρσης της ακινησίας θεωρείται η ημερομηνία χορήγησης των νέων πινακίδων. Όταν τίθεται το όχημα σε ακινησία θα πρέπει να αναγράφεται σε ειδική καταχώρηση στο έντυπο δήλωσης ακινησίας ότι το όριο παραμονής των πινακίδων στη Δ.Ο.Υ. είναι δώδεκα μήνες και ότι μετά το πέρας των δώδεκα μηνών οι πινακίδες θα καταστραφούν.

Τέλος, σημειώνεται ότι οι άδειες κυκλοφορίας που έχουν κατατεθεί δεν θα καταστραφούν και θα εξακολουθήσουν να παραμένουν στις Δ.Ο.Υ.

Ο ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ
Άβαταρ μέλους
baltsiotis
4TF N2 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 739
Εγγραφή: 02/09/08 12:07
Last Visit: 17/05/18 0:00

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό NIGA » 01/10/09 13:50

Για να μπερδέψω περισσότερο τα πράγματα παραθέτω απ΄απόσπασμα από επίσημο δελτίο πληροφοριών της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gr): http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/x ... foroi.html

"2.- Ακινησία
Για να γίνει ακινησία του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας από φορολογικής πλευράς, προκειμένου να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, πρέπει να γίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος, κατάθεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, πριν την έναρξη του έτους και το όχημα να παραμείνει σε ακινησία, σε ιδιωτικό κλειστό χώρο, για ολόκληρο το έτος.
Προϋπόθεση για την άρση της ακινησίας είναι η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους, κατά το οποίο γίνεται η άρση."

Άντε να βγάλουμε άκρη....

Πάντως η επίμαχη εγκύκλιος που έχουμε μόνο ένα μέρος της, δεν υπάρχει στο site του υπουργείου οικονομικών, το αρχείο του οποίου φτάνει μέχρι το 2004, ούτε στο www.gsis.gr...
Άβαταρ μέλους
NIGA
4TF S2000 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 8134
Εγγραφή: 07/09/06 13:42
Last Visit: 15/01/18 23:35

Re: Nομοθετικές ρυθμίσεις σχετικά με ιστορικά οχήματα

Δημοσίευσηαπό piii » 01/10/09 18:48

NIGA έγραψε:Για να μπερδέψω περισσότερο τα πράγματα παραθέτω απ΄απόσπασμα από επίσημο δελτίο πληροφοριών της ΓΓΠΣ (http://www.gsis.gr): http://www.gsis.gr/forologikos_odigos/x ... foroi.html

"2.- Ακινησία
Για να γίνει ακινησία του αυτοκινήτου ή της μοτοσικλέτας από φορολογικής πλευράς, προκειμένου να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, πρέπει να γίνει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος, κατάθεση των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, πριν την έναρξη του έτους και το όχημα να παραμείνει σε ακινησία, σε ιδιωτικό κλειστό χώρο, για ολόκληρο το έτος.
Προϋπόθεση για την άρση της ακινησίας είναι η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας του έτους, κατά το οποίο γίνεται η άρση."

Άντε να βγάλουμε άκρη....

Πάντως η επίμαχη εγκύκλιος που έχουμε μόνο ένα μέρος της, δεν υπάρχει στο site του υπουργείου οικονομικών, το αρχείο του οποίου φτάνει μέχρι το 2004, ούτε στο http://www.gsis.gr...


Αυτό ουσιαστικά λέει ότι εαν π.χ παραδίδεις πινακίδες το 2009 και το 2011 πας να την ξαναπάρεις, πληρώνεις μόνο τα τέλη για το 2011 που είναι και το σωστό κατα την γνώμη μου πράγμα.
piii
4TF A6 Driver
 
Δημοσιεύσεις: 1297
Εγγραφή: 11/04/03 13:30
Last Visit: 04/02/18 9:34
Τοποθεσία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ


Επιστροφή στο Κλασικά και Ιστορικά Μοντέλα

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 4 επισκέπτες