Αγορά Ειδήσεις

GRANTEX: Ποιότητα & περιβαλλοντική ευαισθησία με πιστοποίηση

Η GRANTEX συμπεριλαμβάνει στις προτεραιότητές της το ενδιαφέρον της για το περιβάλλον και την προσπάθεια προστασίας του και επιδιώκει να διαχειρίζεται τις ευθύνες της προς αυτό με συστηματικό τρόπο, ώστε να συμβάλλει στον περιβαλλοντικό πυλώνα της βιωσιμότητας.

Μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης η GRANTEX αναγνωρίζει τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον και θέτει σκοπούς, στόχους και πρόγραμμα παρακολούθησης για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών.

Το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που εφαρμόζει η GRANTEX πιστοποιήθηκε τον περασμένο Ιούλιο (6/7/2018) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015 από το διεθνή φορέα πιστοποιήσεων TUV Nord, αποτέλεσμα της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλουν οι άνθρωποί της για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και τη σύμπλευση της λειτουργίας της με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Την ίδια ημερομηνία, επαναπιστοποιήθηκε το σύστημα ποιότητας της εταιρείας σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015, επιβραβεύοντας τη διαρκή αφοσίωσή της στην ποιότητα και στη συνεχή βελτίωση.

Η διαχείριση ποιότητας είναι η βάση της ανάπτυξης για την εταιρεία και ανάπτυξη σημαίνει ικανότητα αντιμετώπισης των προκλήσεων που επιφέρουν οι συνεχείς αλλαγές. Μια σωστή λειτουργική διαχείριση ποιότητας δημιουργεί την απαραίτητη δομή για ανάπτυξη και ενισχύει τις συνθήκες εμπιστοσύνης στις σχέσεις της εταιρείας με τους πελάτες και προμηθευτές της. Το σύστημα ποιότητας της GRANTEX, σε σχετική συγκριτική αξιολόγηση που διενεργεί ο φορέας πιστοποίησης TUV Nord, κατατάχτηκε ανάμεσα στα κορυφαία για το 2018.

Ποιος πιστεύετε πως θα είναι ο νικητής του Ράλλυ Ιταλίας-Σαρδηνίας, στις 8-11 Οκτωβρίου;

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου