09 Φεβ 2018

Hyundai i20: νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα

To Ηyundai i20 προσφέρεται πλέον και με ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, που προϋποθέτει προκαταβολή 30%, με επιτόκιο 1,9% και εξόφληση σε 48 μήνες.

Εναλλακτικά, για μικρότερη προκαταβολή και περισσότερους μήνες χρόνο εξόφλησης, προβλέπεται επιτόκιο 2,9%. Πιο αναλυτικά, τα νέα προγράμματα χρηματοδότησης για την αγορά του Hyundai i20 είναι τα ακόλουθα: α) Επιτόκιο 1,9%, ελάχιστη προκαταβολή 30%, εξόφληση σε 48 μήνες β) Επιτόκιο 2,9%, ελάχιστη προκαταβολή 25%, περίοδος εξόφλησης 60 μήνες.

Ετικέτες: