Ράλλυ Παλάδιο (Περιφερειακό Κύπελο Ν. Ελλάδος)

Ράλλυ Παλάδιο (Περιφερειακό Κύπελο Ν. Ελλάδος)