top icon
Επικαιρότητα

Διευκρινήσεις ΥΜΕ για τα ιστορικά αυτοκίνητα

Το υπουργείο Μεταφορών ξεκαθαρίζει τι ισχύει με τα ιστορικά αυτοκίνητα.

Το υπουργείο Μεταφορών δίνει τις απαραίτητες διευκρινήσεις αναφορικά  με το καθεστώς κίνησης των ιστορικών αυτοκινήτων. Αναλυτικότερα:

«Η αναστολή που επήλθε δυνάµει της υπ. αριθ. Α οικ. 59756/2611/26-07-2019 εγκυκλίου του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών αφορά µόνο στην παρ. 2 του άρθρου 4 και στην περ. β (προϋπόθεση γ ) της παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ. αριθ. Α οικ. 94748-4130/25-02-2019 (Β’ 570) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, και συνακόλουθα, όλοι οι υπόλοιποι περιορισµοί, όροι και προϋποθέσεις που τίθενται διά αυτής, εξακολουθούν να τυγχάνουν εφαρµογής.

Ειδικότερα, για την κυκλοφορία όλων των οχηµάτων για τους σκοπούς της ΚΥΑ, αυτά πρέπει να φέρουν Πιστοποιητικό Καταχώρησης Ιστορικού Οχήµατος που εκδίδεται από τον φορέα της επιλογής του κυρίου του εκάστοτε οχήµατος, και το ενάριθµο διακριτικό γνώρισµα της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ.

Αναφορικά µε τη Βεβαίωση Χαρακτηρισµού Ιστορικού Ενδιαφέροντος, επισηµαίνονται τα εξής:

α) Τα οχήµατα µε έτος πρώτης ταξινόµησης (κυκλοφορίας διεθνώς) έως και το 1969, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος βάσει πρότερων διατάξεων, και ως εκ τούτου διατηρούν το σχετικό χαρακτηρισµό, πρέπει να φέρουν βεβαίωση χαρακτηρισµού ιστορικού ενδιαφέροντος σύµφωνα µε το πρότυπο της υπ. αριθ. Α οικ. 94748-4130/25-02-2019 (Β’ 570) ΚΥΑ, την οποία θα επανεκδώσει ο φορέας που τα είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως ιστορικού ενδιαφέροντος.

β) Τα οχήµατα που θα χαρακτηριστούν για πρώτη φορά ως ιστορικού ενδιαφέροντος, σε χρονικό σηµείο µεταγενέστερο της θέσης σε ισχύ της υπ. αριθ. Α οικ. 94748-4130/25-02-2019 (Β’ 570) ΚΥΑ, ήτοι µετά την 25η Φεβρουαρίου 2019, εφαρµογής τυγχάνουν τα οριζόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 2 της ως άνω ΚΥΑ, σύµφωνα µε την οποία, η βεβαίωση χαρακτηρισµού ιστορικού ενδιαφέροντος θα εκδοθεί από τους εκάστοτε φορείς που εκπροσωπούν νοµίµως στην ελληνική επικράτεια την ∆.Ο.Π.Α. (FIVA), την ∆.Ο.Α. (FIA) και τη ∆.Ο.Μ (FIM).

γ) Όσον αφορά στα οχήµατα µε έτος πρώτης ταξινόµησης (κυκλοφορίας διεθνώς) από το 1970 και µετέπειτα, που έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος µε βάση το προϊσχύον θεσµικό πλαίσιο έως και την 25η Φεβρουαρίου 2019, ήτοι τη θέση σε ισχύ της υπ. αριθ. Α οικ. 94748-4130/25-02-2019 (Β’ 570) ΚΥΑ, και για όσο ισχύει η αναστολή του άρθρου 4 παρ. 2, αυτά φέρουν την ήδη εκδοθείσα –από τον εκάστοτε φορέα – βεβαίωση χαρακτηρισµού ιστορικού ενδιαφέροντος».

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ