Δείτε τους όρους για να λάβετε μέρος στην κλήρωση των 3 τυχερών που θα κερδίσoυν δωρεάν σεμινάρια Drift.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αlpha Editions Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 40, διοργανώνει κλήρωση με τίτλο « ΜΑΘΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ DRIFT», σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «DRIVING ACADEMY» με έδρα το Κρυονέρι Αττικής, οδός Σολωμού αρ. 22α. Η διάρκεια δήλωσης συμμετοχής στην κλήρωση είναι από 1/12/2015 έως 31/01/2016. Από την κλήρωση εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες «ALPHA EDITIONS Α.Ε.» και «DRIVING ACADEMY» καθώς και οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους, πρώτου και δευτέρου βαθμού.

2. Οι υποψήφιοι για τη συμμετοχή στην κλήρωση θα πρέπει να στείλουν e-mail στο 4troxoi@alphamag.gr με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο) από 1/12/20125 έως και 31/01/2016 και να είναι κάτοχοι διπλώματος οδήγησης.

3. Η κλήρωση θα γίνει στις 15 Φεβρουαρίου στις 12:00 το πρωί στα γραφεία της «Αlpha Editions Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία» και θα ανακηρύξει τους 3 νικητές που θα κερδίσουν δωρεάν συμμετοχή στο σεμινάριο DRIFT TECHNIQUES της DRIVING ACADEMY.

4. Τα ονόματα των 3 νικητών θα ανακοινωθούν στο τεύχος 4ΤΡΟΧΟΙ Μαρτίου καθώς και στην ιστοσελίδα www.4troxoi.gr

5. Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια εταιρεία και η εταιρεία «DRIVING ACADEMY» θα επεξεργάζονται προσωπικά στοιχεία των αναγνωστών του περιοδικού 4TPOXOI (e-mail, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο), αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβούν στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητας της κλήρωσης (δημοσιοποίηση του ονόματος του νικητή στο περιοδικό και στο site αυτού, σύμφωνα με όσα επιτάσσει ο Ν. 2472/1997), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των αναγνωστών. Τα προσωπικά αυτά δεδομένα η Διοργανώτρια εταιρεία δεσμεύεται να μην τα κοινοποιήσει σε κανέναν τρίτο φορέα. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει έγκριση των υποψηφίων για χρήση του ονόματός τους με σκοπό τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας εταιρείας, εξ αυτού του λόγου και ουδεμία αποζημίωση δικαιούνται.

6. Η συμμετοχή στην κλήρωση αποτελεί ελεύθερη και σαφή εκ μέρους των συμμετεχόντων δήλωση κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 για την εκ μέρους της Διοργανώτριας εταιρείας τήρηση αρχείου με τα προσωπικά τους δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο) και την επεξεργασία τους.

7. Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την ενέργεια, να τροποποιήσει τους όρους και τις ημερομηνίες διεξαγωγής και να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά της, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

8. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει γνώση και αποδοχή των όρων της. Οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας εταιρείας εξ αυτού του λόγου και ουδεμία αμοιβή ή αποζημίωση δικαιούνται.

Πιστεύετε πως μετά την πανδημία...

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά