Επικαιρότητα Ελλάδα

Άδειες κυκλοφορίας – συνεχίζονται τα προβλήματα στην έκδοσή τους

Η πτώση του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος δεν επιτρέπει την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας, ώσπου το πρόβλημα να λυθεί πλήρως. Έτσι, μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου θέση άδειας κυκλοφορίας για τα νέα επιβατικά, μοτοσικλέτες και φορτηγά οχήματα μικτού βάρους μέχρι 3.500 κιλών έχει το πιστοποιητικό ταξινόμησης, όπου θα αναγράφεται και ο αριθμός κυκλοφορίας.

Δέσμη μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας, που προκάλεσε προσωρινά η πτώση του κεντρικού ηλεκτρονικού συστήματος, έλαβε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Από τις 13 Αυγούστου και για ένα μήνα θέση άδειας κυκλοφορίας για τα νέα επιβατικά, μοτοσικλέτες και φορτηγά οχήματα μικτού βάρους μέχρι 3.500 κιλών θα έχει το πιστοποιητικό ταξινόμησης, όπου θα αναγράφεται και ο αριθμός κυκλοφορίας. Για την εξέλιξη αυτή έχουν ενημερωθεί ήδη οι αρμόδιες αστυνομικές και λιμενικές αρχές, καθώς και οι ασφαλιστικές εταιρείες. Στις περιπτώσεις μεταβίβασης οχημάτων που ήδη έχουν αριθμό κυκλοφορίας, οι παλιές άδειες κυκλοφορίας ισχύουν για ένα μήνα και συνεπώς η κυκλοφορία τους είναι νόμιμη.

Αναθεωρήσεις, εκδόσεις αντιγράφων αδειών οδήγησης εξαιτίας κλοπής ή απώλειας εξακολουθούν να διενεργούνται κανονικά. Το αποδεικτικό κατάθεσης των δικαιολογητικών για κάθε πράξη αποτελεί νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο για την κυκλοφορία των οδηγών. Επίσης, είναι εφικτή η έκδοση προσωρινών αδειών οδήγησης για τους οδηγούς που είχαν καταθέσει δικαιολογητικά μέχρι τις 11 Αυγούστου 2020. Τέλος, η επιστροφή αδειών κυκλοφορίας λόγω άρσης της ακινησίας εκτελείται κανονικά. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, ενώ ευνώνται διεξοδικά οι αιτίες της δυσλειτουργίας (πηγή: Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών)

Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο νικητής του Ράλλυ Τουρκίας;

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου