Επικαιρότητα Ελλάδα

Διάκριση για την Ολυμπία Οδό

Η Ολυμπία Οδός τιμήθηκε για πρώτη φορά με το βραβείο «CRI Pass 2019-2020» από το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Το «CRI Pass» είναι ένα αναγνωρισμένο στρατηγικό εργαλείο αξιολόγησης σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και δίνεται μετά από αξιολόγηση της στρατηγικής προσέγγισης, των δράσεων και των αποτελεσμάτων, που έχει καταφέρει η εταιρεία σε τέσσερις βασικούς τομείς (κοινωνία, περιβάλλον, εργαζόμενοι και οικονομία). Το εργαλείο «CRI Pass» αναγνωρίζει και επιβραβεύει εταιρείες που διακρίνονται για τις υψηλές επιδόσεις τους σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), εφαρμόζοντας υπεύθυνες πρακτικές. Το «CRI Pass» καθώς και το CR Index, ο Εθνικός Δείκτης Εταιρικής Ευθύνης, υπάγονται στις δράσεις του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης με σκοπό την περαιτέρω εδραίωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα.

Η τιμητική αυτή διάκριση έρχεται σε συνέχεια της πρώτης έκθεσης αειφόρου Ανάπτυξης που παρουσίασε η Ολυμπία Οδός για το 2018, στην οποία αποτύπωσε τη στρατηγική της και τα αποτελέσματα αυτής, σε πέντε κεντρικούς άξονες: οδική ασφάλεια και υπευθυνότητα απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, διασφάλιση υψηλού επιπέδου ταξιδιωτικής εμπειρίας για τους χρήστες του αυτοκινητόδρομου, προστασία του περιβάλλοντος μέσω της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, υποστήριξη, ανάπτυξη και ανάδειξη των τοπικών κοινωνιών, συνεχή επένδυση σε ένα ανθρωποκεντρικό εργασιακό περιβάλλον.

Και οι πέντε πυλώνες δίνουν έμφαση στην καινοτομία. Ειδικότερα, όμως, οι πυλώνες της «Οδικής Ασφάλειας» και «Εμπειρίας ταξιδιού» ενσωματώνουν πληθώρα μακροχρόνιων δράσεων και πρωτοβουλιών με μετρήσιμα αποτελέσματα που επικυρώνουν τον κεντρικό ρόλο της καινοτομίας στη λειτουργία της Ολυμπίας Οδού. Δελτίο Τύπου

 

Ποιος πιστεύετε πως θα είναι ο νικητής του Ράλλυ Ιταλίας-Σαρδηνίας, στις 8-11 Οκτωβρίου;

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου