Επικαιρότητα Ελλάδα

Eπιστολή του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων

Ανησυχία για την απουσία συγκοινωνιολόγου από το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ»

 

Αξιότιμοι κ. υπουργοί, με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την ανησυχία του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) για την απουσία Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού από το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ». Στόχος της εταιρείας «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ» είναι να συγκεντρώσει και να συνδέσει οργανικά τους αναγκαίους παράγοντες, φορείς και υπηρεσίες, προκειμένου να συντεθεί ένα ολιστικό σχέδιο για την αναβάθμιση της Αθήνας, στη βάση μιας κοινής οπτικής, μιας ενιαίας αισθητικής αλλά και της μεγαλύτερης δυνατής λειτουργικότητας, προς εξυπηρέτηση των πολλαπλών αναγκών της πόλης σε όλα τα πεδία, περιλαμβανομένων των μετακινήσεων προσώπων και μεταφορών αγαθών. Συνεπώς, η δημιουργία ενός Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου από διακεκριμένους επιστήμονες αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη προς τη σωστή κατεύθυνση.

Τα αποτελέσματα του έργου του φορέα «Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ» θα πρέπει να αποτελούν προϊόν επιστημονικών μελετών, που εκπονούνται από επιστήμονες με εξειδίκευση τόσο στην Αρχιτεκτονική και στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό, όσο και στον Συγκοινωνιακό Σχεδιασμό. Αυτό υποδηλώνει ότι για την εκπόνησή τους απαιτείται ουσιαστική μελετητική εμπειρία συγκοινωνιακών έργων, ρεαλιστική κοστολόγηση, σαφές πρόγραμμα υλοποίησης, κτλ. Επομένως, οι εμπλεκόμενοι επιστήμονες στο Επιστημονικό Γνωμοδοτικό πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τις προδιαγραφές σχεδιασμού και λειτουργίας των συγκοινωνιακών υποδομών μεταφορών, όπως και το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής συγκοινωνιακών έργων (φορείς, διαδικασίες εγκρίσεων, κτλ.).

Ωστόσο, με έκπληξη παρατηρήσαμε την απουσία συγκοινωνιολόγου από το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο της εταιρείας. Δεδομένου ότι όπως ήδη αναφέρθηκε ο ρόλος τόσο του φορέα όσο και του γνωμοδοτικού συμβουλίου του άπτεται του αντικειμένου του Συγκοινωνιολόγου, θεωρούμε ότι η έλλειψη επιστήμονα της εξειδίκευσής μας αποτελεί εμπόδιο στη δημιουργία ενός ολιστικού και άρτιου σχεδίου για την αναβάθμιση της Αθήνας. Τονίζουμε, ότι ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων με σοβαρή και τεκμηριωμένη συνεισφορά στο συγκοινωνιακό γίγνεσθαι της Αθήνας και της Ελλάδας για περισσότερα από 40 χρόνια είναι πρόθυμος να συνδράμει με το επιστημονικό του προσωπικό και είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση και υποστήριξη.

Με τιμή: Κωνσταντίνος Κεπαπτσόγλου Πρόεδρος ΣΕΣ, Παναγιώτης Παπαντωνίου Γενικός Γραμματέας ΣΕΣ

 

Πιστεύετε ότι η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει ακόμα πιο αυστηρές προδιαγραφές στο μέσο όρο εκπομπών CO2 του στόλου των αυτοκινητοβιομηχανιών;

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου