Επικαιρότητα Ελλάδα

Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα είναι ένα πρόβλημα με σημαντικές προεκτάσεις στη δημόσια υγεία, ενώ με βάση τα στοιχεία της ΕΕ περίπου 11,7 χρόνια ζωής που χάθηκαν ανά 1.000 κατοίκους το 2016, είχαν ως αιτία την έκθεση σε λεπτά αιωρούμενα σωματίδια.

Η χώρα μας άργησε να υποβάλει το Εθνικό της Πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΕ στο πλαίσιο της οδηγίας 2016/2284. Η κατάσταση αυτή έλαβε τέλος, αφού το συγκεκριμένο σχέδιο ήταν ήδη σε διαβούλευση της προηγούμενες ημέρες, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ψηφιστεί και από τη Βουλή των Ελλήνων. Σε σχέση με τις μεταφορές, το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης λαμβάνει υπόψη του την οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώµατα και βερνίκια, αλλά και σε άλλα προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων. Ασφαλώς, το πρόγραμμα ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης περιμένει πολλά στον τομέα της Αυτοκίνησης και από τα άλλα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως τα κίνητρα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και τις συνεχείς μειώσεις των εκπομπών CO2 που έχουν επιβληθεί και θα συνεχίσουν να επιβάλλονται σε όλα τα νέα μοντέλα των Ευρωπαίων κατασκευαστών.

H επίτευξη των ενεργειακών και κλιματικών στόχων της Ελλάδος μέχρι το 2030 αποτυπώνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, που για τη χρονιά εκείνη έχει θέσει τους παρακάτω στόχους: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 42% σε σύγκριση με το 1990 και 55% σε σχέση με τις εκπομπές του έτους 2005. Eπίσης, μερίδιο συμμετοχής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας κατ’ ελάχιστον 35%. Ακόμη, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με σκοπό η τελική κατανάλωση ενέργειας το 2030 να είναι χαμηλότερη από αυτή που είχε επισημανθεί το 2017. Τέλος, ποιοτική βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 38%, με βάση συγκεκριμένη ευρωπαϊκή μέθοδο.


Κατεβάστε στον υπολογιστή σας το αρχείο PDF με το Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είναι αναρτημένο στο τέλος του άρθρου


 

 

Ποιος πιστεύετε πως θα είναι ο νικητής του Ράλλυ Ιταλίας-Σαρδηνίας, στις 8-11 Οκτωβρίου;

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου