Επικαιρότητα Ελλάδα

Χορήγηση δελτίων στάθμευσης σε αυτοκίνητα γονέων ή παιδιών ατόμων με ειδικές ανάγκες

Επιτρέπεται πλέον η χορήγηση δελτίων στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες, ακόμα και αν το αυτοκίνητο δεν ανήκει στο φυσικό πρόσωπο που δικαιούται την άδεια, αλλά στους γονείς του ή στα παιδιά του.

Μέχρι τώρα ανήλικα άτομα με ειδικές ανάγκες ή ενήλικες ανίκανοι προς δικαιοπραξία, ενώ είχαν άμεση ανάγκη για κατοχή άδειας στάθμευσης, δεν μπορούσαν να την αποκτήσουν. Και αυτό στις περιπτώσεις που το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους δεν είναι στο όνομά τους, αλλά ανήκει στους γονείς ή τα παιδιά τους. Ως τώρα, ο γονέας ανήλικου ατόμου με ειδικές ανάγκες έπρεπε να μεταβιβάσει στο τέκνο του το αυτοκίνητο, για να πάρει το δελτίο στάθμευσης που δικαιούται, αντιμετωπίζοντας παράλληλα και όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία. Πλέον, τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα μπορούν να λαμβάνουν το δελτίο στάθμευσης και εφόσον το αυτοκίνητο ανήκει στα παιδιά τους ή στους γονείς τους.

Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο νικητής του Ράλλυ Τουρκίας;

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου