Επικαιρότητα Ελλάδα

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση

Ύστερα από τη φάση της δημόσιας διαβούλευσης, το νομοσχέδιο για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ηλεκτροκίνηση, που προβλέπει επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών ιδιωτικών αυτοκινήτων ως 5.500 ευρώ και ταξί από 5.500 ως 8.000 ευρώ, πέρασε από τη φάση της δημόσιας διαβούλευσης και κατατέθηκε στη Βουλή. Στις διατάξεις του θεσπίζεται η δυνατότητα της προκήρυξης προγραμμάτων με κίνητρα για την απόκτηση ηλεκτρικών οχημάτων, κάτι που αναμένεται μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, με το πρώτο πλέγμα ενισχύσεων ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ για 11.700 ηλεκτρικά οχήματα (ιδιωτικά αυτοκίνητα, δίκυκλα, ταξί και επαγγελματικά οχήματα).

Με βάση το άρθρο 12 του νέου νομοσχεδίου, εξαιρείται από τα τεκμήρια η αγορά επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης μηδενικών ρύπων. Με το άρθρο 4 προτείνεται από την πρώτη Ιανουαρίου 2021 και για χρονικό διάστημα δύο ετών, μέσα στα διοικητικά όρια των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα ηλεκτρικά οχήματα και τα ηλεκτρικά οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων ως 50 γρ. διοξειδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. να απαλλάσσονται από την πληρωμή του τέλους στάθμευσης.

Σχετικά με τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου τελούν υπό παραχώρηση, ορίζεται η καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου από πλευράς του δήμου στον παραχωρησιούχο, το οποίο θα είναι ισόποσο με το αντίστοιχο τέλος στάθμευσης που θα καταβαλλόταν από τον δημότη στον δήμο για την ελεγχόμενη θέση στάθμευσης συμβατικού οχήματος, ενώ για τις συμβάσεις παραχώρησης που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, οι θέσεις στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων εξαιρούνται από το τέλος στάθμευσης για όσο διαρκεί το μέτρο.

Οι οκτώ βελτιώσεις που επήλθαν στο νομοσχέδιο σε σχέση με το κείμενο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση είναι οι εξής:

Στην κατεύθυνση της μείωσης των ρύπων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταφορών και της προστασίας της δημόσιας υγείας επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος 3.000 ευρώ (έναντι 4.000 που είχε προταθεί αρχικά) στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα τεχνολογίας Euro 4 (αυτοκίνητα 10ετίας-12ετίας και πάνω). Εισάγεται επίσης περιβαλλοντικό τέλος 1.000 ευρώ στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα τεχνολογίας Euro 5A(αυτοκίνητα 8ετίας και πάνω). Με τον τρόπο αυτό εξορθολογίζεται το ύψος του περιβαλλοντικού τέλους και αντιμετωπίζονται πιο αυστηράταπαλαιά μεταχειρισμέναοχήματα τύπου Εuro 5A, τα οποία μέσω του σκανδάλου «Dieselgate» και της παραποίησης των μετρήσεων ρύπων σε χιλιάδες πετρελαιοκίνητα οχήματα ώθησαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατάξει προκαταρκτική έρευνα και πλήθος κρατών μελών να επιβάλλουν υψηλά πρόστιμα και να απαγορεύσουν την κυκλοφορία τους στα αστικά κέντρα . Τα έσοδα που θα προκύψουν θα διοχετευθούν μέσω του Λογαριασμού Ειδικού Σκοπού για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση δράσεων που θα υποστηρίζουν την μετάβαση στην κινητικότητα των μηδενικών και χαμηλών εκπομπών ρύπων. Παραμένει η πρόβλεψη για απαγόρευση των εισαγωγών των ακόμα παλαιότερων και εξαιρετικά ρυπογόνων οχημάτων (τεχνολογίας Euro 1,2 και 3).

Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που υπάγονται στην κατηγορία L, δηλαδή οχήματα που ταξινομούνται ως δίκυκλα ή τρίκυκλα καθώς και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, ωφελούνται του φορολογικού κινήτρου της έκπτωσης δαπάνης προσαυξημένης κατά 50% όπως τα λοιπά οχήματα. Έτσι για ένα ηλεκτρικό δίκυκλο η αξία του θα υπολογίζεται προσαυξημένη κατά 50% βελτιώνοντας το φορολογικό αποτέλεσμα της εταιρίας που ωφελείται του κινήτρου.

Ηλεκτρικά οχήματα αξίας έως 50.000 ευρώ (Λιανική Τιμή Προ Φόρων) θα εξαιρούνται από το τεκμήριο διαβίωσης, ενώ για ηλεκτρικά οχήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ ορίζεται τεκμήριο διαβίωσης 4.000 ευρώ.

Για την εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης που τροφοδοτούνται αποκλειστικά από ΑΠΕ, θεσπίζεται ακόμα πιο αυξημένος συντελεστής απόσβεσης παγίων και έκπτωση δαπάνης (70% έναντι 50% που είχε προβλεφθεί αρχικά). Με τον τρόπο αυτό καθίσταται ελκυστικότερη η εγκατάσταση υποδομών φόρτισης που θα λειτουργούν με ενέργεια προερχόμενη από εναλλακτικές πηγές. καθιστώντας έτσι την φόρτιση 100% πράσινη.

Αποσαφηνίζεται η διαδικασία που θα επιτρέπει τη δωρεάν στάθμευση των ηλεκτρικών οχημάτων στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης των πόλεων, με γνώμονα την όσο το δυνατόν πιο εύκολη και γρήγορη εξυπηρέτηση των κατόχων τέτοιων οχημάτων.

Ορίζεται επακριβώς το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των φορέων που εποπτεύουν την αγορά της ηλεκτροκίνησης

Προβλέπεται η εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και από τους μικρούς δήμους της χώρας, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη γεωγραφική κάλυψη με υποδομές φόρτισης τα επόμενα χρόνια

Απλοποιείται περαιτέρω η διαδικασία εγκατάστασης ιδιωτικών σημείων φόρτισης σε όλες τις κατηγορίες κτιρίων και ειδικότερα στις πολυκατοικίες


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF ΤΙΣ 51 ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ


 

Ποιος πιστεύετε πως θα είναι ο νικητής του Ράλλυ Ιταλίας-Σαρδηνίας, στις 8-11 Οκτωβρίου;

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου