Επικαιρότητα Ελλάδα

KTEO - εξαίρεση για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται εκπρόθεσμα λόγω απουσίας στο εξωτερικό

Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους για τον Τεχνικό Έλεγχο, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται εκπρόθεσμα στο ΚΤΕΟ λόγω απουσίας στο εξωτερικό.

Στο ενδεχόμενο που ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματος για Τεχνικό Έλεγχο βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού και φέρει αποδεικτικά στοιχεία τελωνειακής ή άλλης αρμόδιας ημέδαπης ή αλλοδαπής αρχής, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πρόσθετου τέλους.

Τα προαναφερόμενα ισχύουν και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος με την υποβολή στο ΚΤΕΟ ταξιδιωτικών εγγράφων ως δικαιολογητικών αποδεικνύει την παραμονή του στο εξωτερικό κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματος για τεχνικό έλεγχο, ενώ το όχημα βρίσκεται στη χώρα μας και δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης του οχήματος σε Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Στόχος των συγκεκριμένων αποφάσεων είναι να αποφύγουν την επιβάρυνση πολίτες που είχαν εγκλωβιστεί ή παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού Covid-19.

Πιστεύετε ότι η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει ακόμα πιο αυστηρές προδιαγραφές στο μέσο όρο εκπομπών CO2 του στόλου των αυτοκινητοβιομηχανιών;

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου