02 Μαρ 2018

Νομοθετικές αλλαγές στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Tέλος τα δικαστήρια για τις διαφωνίες στην επίλυση ασφαλιστικών θεμάτων που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, εκτός αν το ζημιογόνο συμβάν επέφερε σωματική βλάβη ή θάνατο.

Τη διαδικασία της εξωδικαστικής επίλυσης, σύμφωνα με τον νόμο 4512/2018, θα ακολουθούν πλέον όλες οι διαφορές που προκύπτουν από υλικές ζημιές στο δρόμο. Aυτό σημαίνει αν συγκρουστείτε με κάποιο άλλο αυτοκίνητο και ο οδηγός του διαφωνήσει μαζί σας για το ποιός από τους δύο έχει την ευθύνη, δεν επιλέγετε πλέον τη δικαστική οδό. Μοναδική εξαίρεση, αν στο συμβάν υπάρχει τραυματισμός ή (ακόμη χειρότερα) θάνατος. Σκοπός της νέας νομοθεσίας είναι φυσικά η αποσυμφόρηση του δικαστικού συστήματος, η οποία αν επιτευχθεί, θα φέρει και τον συνολικό εκσυγχρονισμό του.

Στο εξής οι όποιες διαφορές αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημιές από αυτοκίνητο, υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Εννοείται πως τέτοια διαδικασία δεν χρειάζεται, αν κάποια από τις εμπλεκόμενες πλευρές αναλάβει τις ευθύνες της και το όποιο ζήτημα προχωρήσει μέσω του φιλικού διακανονισμού. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή ορίζεται με γραπτή συμφωνία των αντιμαχομένων. Αν δεν υφίσταται γραπτή συμφωνία, η αμοιβή της απασχόλησής του για μέχρι δύο ώρες ορίζεται στα 170 ευρώ, ενώ από τις δύο ώρες και πάνω στα 100 ευρώ ανά ώρα.