top icon
Επικαιρότητα

Οδικά έργα μακράς πνοής στη Θράκη

Τα οδικά έργα που έχουν δρομολογηθεί από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, φιλοδοξούν να αλλάξουν την καθημερινότητα στη Θράκη και να αναβαθμίσουν την οδική ασφάλεια σε ολόκληρη την περιοχή.

Καταρχήν, υπάρχει η «Κατασκευή Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Αλεξανδρούπολης» συμβατικού ποσού άνω των 26 εκατ. ευρώ. Η υπογραφή της σύμβασης έγινε στις 23 Δεκεμβρίου 2021. Εκκρεμεί η κατάληψη των απαλλοτριωμένων ακινήτων στα τμήματα όπου υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια – κατοικίες, και η υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, η οποία συντάχθηκε για να περιλάβει τις αλλαγές στην κατασκευή των τεχνικών του έργου, οι οποίες προέκυψαν από τις πρόσθετες απαιτήσεις που τέθηκαν από τον ΟΣΕ για τις νέες σιδηροδρομικές γραμμές που θα κατασκευαστούν και θα λειτουργήσουν μελλοντικά, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια και η δια-λειτουργικότητα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2025. Πιθανότατα, το μισό – χιλιομετρικά – έργο να έχει περαιωθεί και να παραδοθεί σε κυκλοφορία το τελευταίο τρίμηνο του 2024.

Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού «Αρδάνιο – Ορμένιο» / Παράκαμψη Προβατώνα
Ο άξονας Αρδάνιο – Ορμένιο, μήκους 124 χλμ., αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών. Ο άξονας έχει ολοκληρωθεί και αποδοθεί σε κυκλοφορία σχεδόν στο σύνολό του, ως κλειστή οδός ταχείας κυκλοφορίας. Το επιμέρους έργο, προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ, αφορά στην ολοκλήρωση της κατασκευής της οδικής παράκαμψης του οικισμού Προβατώνα, μήκους 3,93 χλμ., στην ολοκλήρωση της κατασκευής του παράπλευρου οδικού δικτύου εκατέρωθεν του άξονα και στις αποκαταστάσεις του δικτύου τοπικών οδών (κάθετες οδοί). Έχουν ήδη εκτελεστεί οι κάτωθι εργασίες: Ολοκλήρωση χωματουργικών εργασιών 80%, ολοκλήρωση εργασιών τεχνικού άνω διαβάσεως 60%, ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης – αποστράγγισης 90%, ολοκλήρωση εργασιών οδοστρωσίας 70%.
Δεν έχουν εκτελεστεί εργασίες ασφαλτικών, σήμανσης, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού οδοποιίας.

«Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη»
Το υπόψη έργο αφορά στον βασικό άξονα από τη Δράμα έως την Αμφίπολη. Είναι συνολικού μήκους περίπου 43 χλμ., και θα κατασκευαστεί με Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς, με 9 κόμβους. Η ένταξη του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2022, με προϋπολογισμό περίπου 249 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 3 χρόνια και η περίοδος λειτουργίας και συντήρησης είναι 27 χρόνια. Στις 11 Απριλίου 2023, ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού. Στις 29 Απριλίου 2024 ανοίχθηκαν οι προσφορές των συμμετεχόντων κατά την διάρκεια της ΒΙ Φάσης του ανταγωνιστικού διαλόγου. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας του ανταγωνιστικού διαλόγου αναμένεται τον Ιούλιο του 2024. Ακολουθεί η ΒΙΙ φάση. Η σύνταξη τεύχους υποβολής δεσμευτικών προσφορών εκτιμάται για το Νοέμβριο του 2024. Έπεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών, η ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου, η οριστικοποίηση συμβατικών εγγράφων, και η υπογραφή της σύμβασης σύμπραξης. Αυτή εκτιμάται στο τέλος του 2025.

«Διασυνοριακός Άξονας Ξάνθη –Εχίνος –Rudozem –Smolyan –Plovdiv»
Το τμήμα του διασυνοριακού άξονα επί ελληνικού εδάφους, από Ξάνθη μέχρι Ελληνο-βουλγαρικά σύνορα, συνολικού μήκους περίπου 50 χλμ., συνδέει την Εγνατία Οδό με τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Η αρμοδιότητα για την μελέτη και κατασκευή του άξονα έχει ανατεθεί στην Εγνατία Οδό Α.Ε. Η κατασκευή του άξονα γίνεται τμηματικά στην τρέχουσα χρηματοδοτική περίοδο, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των πόρων. Υπάρχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για 2 τμήματα του άξονα, το τμήμα Δημάριο – Σύνορα, μήκους 8 χλμ., το οποίο ολοκληρώνεται μέχρι τέλους του 2024, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης το τμήμα Μελίβοια – Δημάριο, μήκους 10,5 χλμ. Η αναβάθμιση των υπόλοιπων τμημάτων του άξονα προγραμματίζεται να γίνει εντός της τρέχουσας χρηματοδοτικής περιόδου 2021 – 2027. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες εξασφάλισης χρηματοδότησης. Σε ό,τι αφορά τη γέφυρα Γ3, στο 8ο χλμ Ξάνθης – Εχίνου, αυτή είναι ενταγμένη στο μελέτη του τμήματος Ξάνθη – Δημάριο. Σύμφωνα με ενημέρωση της Εγνατίας Οδού ΑΕ, η μελέτη έχει παραδοθεί, πριν από 1 χρόνο, στην Περιφέρεια. Υπάρχει ωριμότητα να δημοπρατηθεί η γέφυρα, με τον ισόπεδο κόμβο. Αναμένεται η χρηματοδότηση από την Περιφέρεια, και στη συνέχεια η Εγνατία Οδός ΑΕ είναι έτοιμη να την δημοπρατήσει.

Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού / Τμήμα «Δράμα – Καβάλα» / Υποτμήμα «Κρηνίδες – Σταυρός».
Το έργο, προϋπολογισμού 49 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, αφορά στην κατασκευή του τελευταίου υπο-τμήματος του άξονα «Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Προμαχώνα», μήκους περίπου 8,3 χλμ. Εργασίες εκτελούνται στο υποτμήμα Κρηνίδες – Αγ. Σύλλας. Το ποσό της προκαταβολής για τις αποζημιώσεις απαλλοτριωμένων εκτάσεων εκτιμάται ότι θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων εντός του εφετινού καλοκαιριού, οπότε και απελευθερώνεται πλήρως το μέτωπο των εργασιών, στο σύνολο του έργου. Για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου απαιτείται Συμπληρωματική Σύμβαση Έργου, ύψους 15 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο αποφασίσθηκε να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΕΠΑ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Μετά και την εξασφάλιση των επιπλέον απαιτούμενων κονδυλίων, η περαίωση του έργου υπολογίζεται στο 1ο τρίμηνο του 2026. Η υλοποίηση γίνεται, πλέον, με ικανοποιητικό ρυθμό.

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ