02 Νοε 2017

Ποιες αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών

Διαφορετικός τρόπος προσδιορισμού των διοικητικών και χρηματικών προστίμων που επιβάλλονται στους παραβάτες, νέες διατάξεις για τον καθορισμό του τρόπου εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αλλά και ρυθμίσεις για τα Οχήματα Δημοσίας Χρήσης και τις εταιρείες Διαμεσολάβησης Μεταφορικού Έργου, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο-σκούπα που κατετέθη από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών.

Τις βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου για τις Μεταφορές παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος υπογράμμισε ότι με την ψήφιση του, θεσμοθετούνται ισχυροί μηχανισμοί ελέγχου και εποπτείας σε όλες τις γκρίζες ζώνες των μεταφορών. Ειδικότερα, ο Υπουργός παρουσίασε μεταξύ άλλων τις βασικές αλλαγές του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, το νέο νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης, δράσης και λειτουργίας όλων των εταιρειών διαμεσολάβησης μεταφορικού έργου, τις ρυθμίσεις για τα ταξί και τους αυτοκινητιστές, καθώς και τις νέες επίσης ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση μηχανισμών ελέγχου στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα.

Ας δούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια τα κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου.

Μηχανισμοί ελέγχου για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 

Θεσπίζονται μηχανισμοί ελέγχου για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με στόχο να μπει τέλος στα παράνομα κυκλώματα πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με συγκεκριμένες βεβαιώσεις που θα απαιτούνται. Για αυτές προβλέπεται να υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα προκειμένου να διευκολύνονται και οι πολίτες, αλλά και οι εταιρείες. Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρχουν βεβαιώσεις της Εθνικής Αρχής που εκδίδουν τις ξένες άδειες κυκλοφορίας στις οποίες θα περιλαμβάνεται η έγκριση τύπου στη χώρα που ταξινομήθηκε το όχημα, τα στοιχεία κυβισμού, εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η οδηγία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας που καλύπτει το όχημα, η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης, καθώς και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Επίσης, προβλέπεται η βεβαίωση του επίσημου αντιπρόσωπου του εθνικού διανομέα στη χώρα μας ή του κατασκευαστικού οίκου για το ποιες ανακλήσεις έχουν γίνει στο όχημα, πότε και με ποια διανυθέντα χιλιόμετρα αλλά και ποια στοιχεία τυχόν εκκρεμούν. Υπάρχει πρόβλεψη, επίσης, για μια τρίτη βεβαίωση του ΚΤΕΟ της χώρας προέλευσης, η οποία περιλαμβάνει το πότε έπρεπε να γίνουν οι έλεγχοι και πότε έγιναν σε κάθε αυτοκίνητο και ποιοι έλεγχοι εκκρεμούν, ποιοι ήταν επιτυχείς και ποιοι όχι και γιατί, αλλά και το πόσα διανυθέντα χιλιόμετρα είχε το όχημα σε κάθε έλεγχο. Τέλος, θα απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των στοιχείων των προηγούμενων βεβαιώσεων, όπως επίσης και του δελτίου ΚΤΕΟ στη χώρα μας που απαιτείται πριν την ταξινόμηση.

Καταπολέμηση της διαφθοράς στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας 

Σε περίπτωση που σε υπάρχουσα άδεια κυκλοφορίας βεβαιωθεί από τον αντιπρόσωπο ή τον κατασκευαστικό οίκο πλαστός αριθμός πλαισίου, ο εισαγωγέας αποζημιώνει πλήρως τον ιδιοκτήτη του οχήματος στην τιμή κτήσης του τελευταίου, χωρίς να αποκλείονται και οι επιπλέον υπόλοιπες αξιώσεις του ιδιοκτήτη.

Θεσμοθέτηση μητρώων και μηχανισμών ελέγχου στις εμπορευματικές μεταφορές

Δημιουργείται το Ψηφιακό Μητρώο Οδικών Μεταφορών, όπου καταγράφονται ψηφιακά ανά επιχείρηση τα στοιχεία, η έδρα, οι ιδιοκτήτες, τα μισθωμένα οχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές, οι οδηγοί, καθώς και η εργασιακή σχέση που έχουν με την επιχείρηση. Επίσης προβλέπεται η διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής καταγραφής των στοιχείων των διενεργούμενων οδικών εμπορευματικών μεταφορών πριν τη διενέργεια οποιασδήποτε μεταφοράς. 

Θεσμοθέτηση μητρώων και μηχανισμών ελέγχου στους φορείς διαμεσολαβητικών μεταφορών

Ιδρύεται μητρώο, που θα φαίνονται ποιοι είναι οι φορείς διαμεσολάβησης στη χώρα και οι υπεύθυνοι άσκησης δραστηριότητας, ποια είναι τα οχήματα, οι οδηγοί, οι ανακλητικές πράξεις των αδειών διαμεσολάβησης και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο. Σε περίπτωση που δε δηλωθούν αυτά τα στοιχεία προβλέπεται πρόστιμο στο ποσό των 50.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, 100.000 ευρώ, καθώς και ανάκληση της άδειας. Στον οδηγό του αυτοκινήτου που δεν έχει επαγγελματική άδεια οδήγησης, προβλέπεται αφαίρεση άδειας οδήγησης για δύο χρόνια και στους κύριους των οχημάτων, που εκτελούν παράνομο έργο, σε συνεργασία με φορέα διαμεσολάβησης, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ ανά όχημα και σε περίπτωση υποτροπής το ποσό αυτό διπλασιάζεται. Ειδικά για την περίπτωση της χρήσης οχήματος για το οποίο δεν έχει καταρτισθεί σύμβαση και δεν έχει κατατεθεί στο σύστημα, προβλέπεται αφαίρεση της άδειας για δύο έτη και απαγορεύεται για το ίδιο διάστημα, τα Φυσικά ή τα Νομικά Πρόσωπα που ίδρυσαν το φορέα της διαμεσολάβησης, να ιδρύσουν άλλο αντίστοιχο φορέα. Επίσης, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, διακόπτεται η λειτουργία των συγκεκριμένων ιστοσελίδων στη χώρα. 

Τα έσοδα από την άσκηση της δραστηριότητας διαμεσολάβησης εντός της ελληνικής επικράτειας φορολογούνται με βάση την κείμενη φορολογική νομοθεσία.

«Δε γίνεται να μη φορολογούνται οι εταιρείες καινοτομίας. Τις λατρεύουμε αυτές τις εταιρείες, και λατρεύουμε και την καινοτομία που έχει και η TAXIBEAT ή θα αναπτύξει στη συνέχεια. Και τη στηρίζουμε κιόλας. Αλλά δε μπορεί να έχουν άλλου είδους ασυλία σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές εταιρείες και τον υπόλοιπο ελληνικό λαό», δήλωσε ο Χρήστος Σπίρτζης.

Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

«Το πρόστιμο δεν είναι αυτοσκοπός για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, προτεραιότητά μας είναι η πρόληψη, η ευσυνειδησία και η καλλιέργεια οδικής παιδείας. Μακάρι να έχουμε μηδενικά έσοδα από τα πρόστιμα, να μην έχουμε παραβάσεις δηλαδή. Να συνειδητοποιήσουμε όλοι το τι μπορεί μία δική μας αβλεψία, μια δική μας παράβαση, να κοστίσει στους συμπολίτες μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Σπίρτζης.

Σε γενικές γραμμές, στόχος των νέων διατάξεων που αφορούν στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι η δημιουργία ενός παιδευτικού και όχι ενός ακόμα εισπρακτικού μέσου. Σε αυτό το πλαίσιο, ταξινομούνται οι παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε χαμηλής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας. Επίσης προβλέπονται δύο πρόσθετες κατηγορίες, της πολύ υψηλής συχνότητας πρόκλησης ατυχημάτων και της αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς. Στις δύο τελευταίες δεν θα υπάρχει χρηματικό πρόστιμο και αντ’ αυτού θα αφαιρείται η άδεια οδήγησης για 60 ημέρες. 

Για κάποιες παραβάσεις που προβλέπονται μέσα στο σχέδιο νόμου, όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου χωρίς τη χρήση ακουστικών, η μη τοποθέτηση κινητού σε ειδική θέση για ανοιχτή ακρόαση, η παρεμπόδιση της διάβασης σε άτομα με αναπηρία, η στάθμευση σε αποκλειστικές θέσεις των ατόμων αυτών και η χρήση της λωρίδας εκτάκτου ανάγκης, επίσης δεν προβλέπονται χρηματικά πρόστιμα.

«Το ίδιο ισχύει για τις διατάξεις για τη χρήση της ζώνης ασφαλείας και του προστατευτικού κράνους, για τη χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας κατά τη μεταφορά παιδιών. Σε αυτά λοιπόν προβλέπονται μηδενικά πρόστιμα. Δεν είναι θέμα προστίμων αυτές οι παραβάσεις, στις οποίες προβλέπονται μόνο τα διοικητικά», δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός. 

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, στην περίπτωση υποτροπής για δεύτερη φορά, εκτός από τα διοικητικά πρόστιμα, ο παραβάτης υποχρεώνεται σε επανεξέταση και σε επανέκδοση της άδειας οδήγησης. 

Από εκεί και πέρα, ο Χρήστος Σπίρτζης διευκρίνισε πως, εκτός από τις ως άνω παραβάσεις, το νομοσχέδιο προβλέπει οριζόντια μείωση σε όλα τα πρόστιμα, εκτός από τα βαριά, σε ποσοστό 40%. Ωστόσο, όπως τόνισε, θα υπάρχει προσαύξηση μέχρι και το τριπλάσιο ανάλογα με το εισόδημα που έχει ο καθένας αξιοποιώντας τα στοιχεία που θα προσφέρει το Υπουργείο Οικονομικών.

«Θέλουμε να χτυπήσουμε τη λογική: έχω λεφτά, παρανομώ και πληρώνω, πιστεύουμε ότι είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας και αυτό θεσμοθετούμε. Δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, ήδη προβλέπεται στην Ελβετία, στη Φιλανδία, σε χώρες που έχουν την αντίληψη της πραγματικής ίσης μεταχείρισης των πολιτών», δήλωσε ο Χρήστος Σπίρτζης.

Στη μείωση του 40% ή της προσαύξησης δεν εντάσσονται παραβάσεις, όπως η κατανάλωση αλκοόλ, που θα ισχύσει στο ίδιο πλαίσιο που υπάρχει και σήμερα, η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, καθώς και οι διατάξεις που σχετίζονται με τον τρόπο προσπέρασης οχημάτων.

Αύξηση ορίων ταχύτητας

Κατόπιν σχετικής μελέτης, προβλέπεται η δυνατότητα αύξησης στο όριο ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους από τα 130 χλμ./ώρα που είναι σήμερα στα 150, σε συνδυασμό ασφαλώς με την τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης.

Τετράτροχες μοτοσικλέτες και οχήματα υπαίθριων δραστηριοτήτων

Απαγορεύεται η κυκλοφορία και γενικότερα η χρήση τους στους δημόσιους δρόμους και συνολικά σε κάθε ασφαλτοστρωμένο οδικό δίκτυο της χώρας μας.

«Στις πόλεις απαγορευόταν έτσι κι αλλιώς. Τώρα, μόνο στα εκτός δρόμου κομμάτια θα επιτρέπεται. Γι’ αυτό βγήκανε, αυτή είναι η έγκριση που τους επιτρέπεται», ήταν τα ακριβή λόγια του Χρήστου Σπίρτζη.

Ανανέωση άδειας ικανότητας οδήγησης

Οι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει τα 75 έτη θα υποχρεώνονται σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς για κάθε κατηγορία διπλώματος που επιθυμούν να ανανεώσουν. Έτσι, δεν θα υπάρχουν μόνο οι ιατρικές βεβαιώσεις, καθώς ανά πέντε έτη θεσπίζεται μια διαδικασία δοκιμασίας, εξέτασης δηλαδή, στο δρόμο από αρμόδια επιτροπή. Το νομοσχέδιο προβλέπει την επιβολή προστίμου και για τους χρήστες, αλλά και για τους εκδότες βεβαιώσεων που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΔΧ αυτοκινήτων 

Θεσπίζονται απαγορεύσεις για άρνηση μίσθωσης μη μισθωμένου αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, αυτοκινήτου ταξί, ενώ απαγορεύεται και η μη συμμόρφωση προς τις υποδείξεις του επιβάτη ως προς τη διαδρομή και τον προορισμό. Θεσπίζεται επίσης ηλεκτρονικό σύστημα και απευθείας γραμμή για τους πολίτες για καταγγελίες. Δημιουργείται, δηλαδή, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα, τηλεφωνικό κέντρο και υπηρεσία σύντομων γραπτών μηνυμάτων, παραπόνων και καταγγελιών των επιβατών, για παραβάσεις του κανονισμού λειτουργίας των ταξί. Την ίδια στιγμή, αναστέλλεται η υποχρέωση αντικατάστασης των αυτοκινήτων ταξί ως το 2020, επιλογή που σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου έγινε με κριτήριο την οικονομική κρίση._Χ.Α.

Περισσότερες φωτογραφίες: