top icon
Επικαιρότητα

Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων για τον Δήμο Λουτρακίου

Ο Δήμος Λουτρακίου –Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων στοχεύει να εκπονήσει ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Ο Δήμος Λουτρακίου –Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων στοχεύει να εκπονήσει ένα σύγχρονο, βιώσιμο, λειτουργικό και αποτελεσματικό σύστημα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απαραίτητη συνθήκη για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ήτοι ένα δίκτυο υποδομών φόρτισης στα λειτουργικά όριά του.

Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Τα Σ.Φ.Η.Ο. θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων αποτελούν προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα, με στόχο την ενθάρρυνση της αγοράς περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα εντός των αστικών κέντρων και των οικιστικών ιστών.

Στον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων ήδη έχει πραγματοποιηθεί η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία περιλαμβάνει:

Την καταγραφή των στοιχείων υπερκείμενου και τοπικού σχεδιασμού και ειδικότερα την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις εθνικές στρατηγικές και τις στρατηγικές περιφερειακού επιπέδου.

Τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς μελετήθηκαν τα θεσμοθετημένα πολεοδομικά σχέδια, οι υφιστάμενες χρήσεις γης και τα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, όπως το οδικό δίκτυο, οι χώροι στάθμευσης, κυκλοφοριακές και πολεοδομικές μελέτες, το εγκεκριμένο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάλυση των πληθυσμιακών δεδομένων και κατανομής της κατοχής οχήματος και θέσεων στάθμευσης, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τη χωροθέτηση των ηλεκτρικών φορτιστών.

Την καταγραφή των χώρων στάθμευσης σε όλη την έκταση του δήμου, καθώς και ειδικές θέσεις στάθμευσης ΙΧ (όπως για ΑμεΑ), θέσεις ΤΑΧΙ, λεωφορείων και φορτοεκφορτώσεων.

Την ανάλυση των υποδομών του οδικού δικτύου, των πεζοδρομίων και των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Την καταγραφή των μελλοντικών αναπλάσεων και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Τη δημιουργία χαρτών σε περιβάλλον G.I.S.

Μετά την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, έγινε χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης Η/Ο και καταρτίστηκαν σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Η Α φάση συμμετοχικού σχεδιασμού αποσκοπούσε στην αρχική ενημέρωση των τοπικών φορέων σχετικά με τα περιεχόμενα και το αντικείμενο του ΣΦΗΟ, ενώ παράλληλα επιδίωξε την διερεύνηση της συμπεριφοράς και των προτιμήσεων των κατοίκων σε σχέση με τα ηλεκτροκίνητα οχήματα. Στο πλαίσιο της Α φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού η ομάδα έργου του ΣΦΗΟ αξιοποίησε δυο μεθόδους προσέγγισης των φορέων και τους πολιτών του Δήμου Λουτρακίου- Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων. Την ανάπτυξη ενός ενημερωτικού εντύπου για τους φορείς του Δήμου και την δημιουργία μιας διαδικτυακής έρευνας / δημοσκόπησης για τους κατοίκους της πόλης (Απρίλιος 2021 – Ιούνιος 2021).

Προκειμένου η έρευνα να τύχει προσοχής από τους πολίτες της πόλης κρίθηκε σκόπιμο να πραγματοποιηθούν δράσεις δημοσιότητας, οι οποίες περιελάμβαναν τη σύνταξη ενημερωτικού δελτίου τύπου και διαφημιστικού εντύπου τα οποία κοινοποιήθηκαν σε διάφορα ενημερωτικά site.

Στο πλαίσιο της Β φάσης συμμετοχικού σχεδιασμού, η ομάδα έργου του Δήμου προχώρησε στη διοργάνωση μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας αξιολόγησης των παραμέτρων χωροθέτησης από τους φορείς. Όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν και αντικείμενο της διαβούλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με συμμετέχοντες την ομάδα έργου του ΣΦΗΟ, εκπροσώπους του Δήμου, ερευνητικούς φορείς και φορείς συλλογής δεδομένων, εκπροσώπους σωματείων, επιμελητηρίων και ενώσεων, εκπροσώπους των διαχειριστών κοινόχρηστης υποδομής και δικτύων, εκπροσώπων των συλλόγων της πόλης και ομάδες πολιτών, την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.

Σε συνέχεια των παραπάνω ενεργειών, ολοκληρώθηκε ο φάκελος (Παραδοτέο 3: Ολοκλήρωση φακέλου- εφαρμογή του σχεδίου) όπου έγινε Ανάλυση κόστους-οφέλους και επιλογή μεθοδολογίας υλοποίησης, Χρονικός προγραμματισμός χωροθέτησης υποδομών φόρτισης, Προδιαγραφές του προτεινόμενου δικτύου υποδομών, Δυνατότητες χρηματοδότησης έργου και Ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων.

Ακολούθησε Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Λουτρακίου –Περαχώρας –Αγ. Θεοδώρων σύμφωνα με την υπ αρίθμ. 36/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής του Δήμου, στην οποία εμπεριέχονται ενσωματωμένα τα παραδοτέα του έργου.

Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ