Επικαιρότητα Ελλάδα

Σεμινάριο για την ασφαλιστική και νομική αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο ασφαλιστικής και νομικής αντιμετώπισης θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων (22 & 24 Σεπτεμβρίου).

To εκπαιδευτικό σεμινάριο θα διεξαχθεί την Τρίτη και την Πέμπτη 22 και 24 Σεπτεμβρίου 2020, με ωράριο από 16:00 ως 19:20. Έχει στόχο την ασφαλιστική τεχνογνωσία και θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης (webinar). Σημειώνεται μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο αριθμός τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων στη χώρα μας είναι υψηλός, οι παρενέργειές τους οξείες και δυσάρεστες, ενώ η ασφαλιστική διαχείρισή τους περίπλοκη και απαιτούσα επαρκή εξειδίκευση. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών εκείνων που χαρακτηρίζονται από τον δυσάρεστα μεγάλο αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων της. Μάλιστα, πολλά είναι μοιραία και αφορούν σε πραγματικά δυστυχήματα, αφού έχουν διαστάσεις απώλειας ανθρώπινης ζωής. Οι επιπτώσεις τους είναι τεράστιες και αγγίζουν πολλούς θεσμούς, πρωτίστως την οικογένεια. Αγγίζουν όμως και τον θεσμό της Ασφάλισης, τον κοινωνικό ρόλο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και τον κοινωνικό ρόλο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αναλύει ενδελεχώς το σύνολο των πλευρών του θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος και δίδει έμφαση στις νομικές και ασφαλιστικές παραμέτρους του, καθώς επίσης και στους τρόπους με τους οποίους οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι καλό να το αντιμετωπίζουν και να το διαχειρίζονται. Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ εκπαιδευτικών ωρών, έχουν ως εξής: Στατιστικά μεγέθη και συχνότητες τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, κοινωνικές και ασφαλιστικές επιπτώσεις, τα όρια ευθύνης του ασφαλιστή, η συνυπαιτιότητα στο τροχαίο ατύχημα, το συντρέχον πταίσμα του παθόντος, δικαιούχοι αποζημίωσης, έκταση αποζημίωσης, υποκατάσταση ασφαλιστικού φορέα, υποκατάσταση ασφαλιστή από σύμβαση ασφάλισης ζωής, αλλοδαπός παθών–εφαρμοστέο δίκαιο, μεταγενέστερος θάνατος τραυματισθέντος.

Σεμινάριο Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών

Δελτίο Τύπου Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών

 

 

Ποιος πιστεύετε ότι θα είναι ο νικητής του Ράλλυ Τουρκίας;

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου