Η ηλεκτροκίνηση είναι ένας από τους εννέα βασικούς άξονες της περιβαλλοντικής πολιτικής της κυβέρνησης, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκης στην ομιλία του στο «3rd Sustainability Summit for South East Europe & Mediterranean» του Economist.

«Αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον ως το φίλτρο, από το οποίο πρέπει να περνά κάθε δημόσια πολιτική. Δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον χωρίς πράσινη ανάπτυξη, οι επενδύσεις πρέπει να συμφιλιωθούν με την περιβαλλοντική προστασία», επισήμανε ο κ. Χατζηδάκης στο ξεκίνημα της ομιλίας του. Στη συνέχεια, περιέγραψε τους εννέα άξονες που περιλαμβάνονται στο σχέδιο της κυβέρνησης. Σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) προβλέπει το ποσοστό πράσινης ενέργειας να φτάσει στο 35% το 2030, αντί 31% του αρχικού στόχου (στις ημέρες μας είναι 17%).

Σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση, ανέφερε τα εξής: «Εκπονούμε το εθνικό σχέδιο ηλεκτροκίνησης και διαμορφώνουμε πλέγμα κινήτρων για την προώθησή της, με βάση τις ευρωπαϊκές πρακτικές. Η αρχή θα γίνει από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη καθώς ένα μέρος των νέων λεωφορείων που θα αποκτηθούν θα είναι ηλεκτροκίνητα. Στόχος μας είναι να φτάσουμε από λιγότερο από 1% μερίδιο των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην αγορά επιβατικών αυτοκινήτων σήμερα, στο 10% περίπου μέχρι το 2030. Δίνουμε έμφαση στην βιώσιμη αστική κινητικότητα με δράσεις όπως την ανάπτυξη δικτύων ποδηλατοδρόμων στα αστικά κέντρα».

Σχετικά με τις σκέψεις της κυβέρνησης για αύξηση των τελών στα παλιάς τεχνολογίας αυτοκίνητα, πιστεύω πως...

Αποτελέσματα

Είναι άδικο γιατί τα διαθέτουν άνθρωποι με χαμηλό εισόδημα που δεν μπορούν να αποκτήσουν ένα σύγχρονο καθαρότερο όχημα
100% (1 ψήφος)
Είναι σωστό μέτρο, καθώς η αυξημένη ρύπανση στις μεγαλουπόλεις έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων
0% (0 ψήφοι)
Θα πρέπει να δοθούν σημαντικά οικονομικά κίνητρα αντικατάστασης του γηρασμένου στόλου
0% (0 ψήφοι)
Θα πρέπει να ενισχυθούν τα Μ.Μ.Μ. και υπηρεσίες τύπου car sharing για να εξυπηρετηθούν όσοι δεν μπορούν να αποκτήσουν νέο αυτ/το
0% (0 ψήφοι)
Total votes: 1
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά