Επικαιρότητα Ελλάδα

Υποχρεωτικοί οι δέκτες ψηφιακού ραδιοφώνου (DAB+) σε όλα τα νέα αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς από τις 21 Δεκεμβρίου 2020

Η ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των οδηγιών 2016/2102 και της 2019/1024 της ΕΕ καθιστά υποχρεωτικούς τους δέκτες ψηφιακού ραδιοφώνου (DAB+) σε όλα τα νέα αυτοκίνητα της ελληνικής αγοράς.

Οποιοσδήποτε ραδιοφωνικός δέκτης αυτοκινήτων είναι ενσωματωμένος σε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο διατίθεται στην αγορά προς πώληση ή μίσθωση στην ελληνική αγορά από τις 21 Δεκεμβρίου 2020, περιλαμβάνει δέκτη ο οποίος επιτρέπει τη λήψη και αναπαραγωγή τουλάχιστον ραδιοφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω ψηφιακής επίγειας ραδιοφωνικής μετάδοσης. Οι δέκτες που συμμορφώνονται με εναρμονισμένα πρότυπα τα στοιχεία αναφοράς των οποίων έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με μέρη αυτών θεωρείται ότι συμμορφώνονται με την εν λόγω απαίτηση και καλύπτεται από τα εν λόγω πρότυπα ή τα μέρη τους. Δείτε την παραπάνω διάταξη, δημοσιευμένη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στο αρχείο PDF στο τέλος του άρθρου μας (βρίσκεται στη σελίδα 151).

Συνημμένα Αρχεία

Πιστεύετε ότι η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει ακόμα πιο αυστηρές προδιαγραφές στο μέσο όρο εκπομπών CO2 του στόλου των αυτοκινητοβιομηχανιών;

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου