top icon
Κόσμος

ΕVs – Aκριβότερo από τα συμβατικά αυτοκίνητα το κόστος επισκευής των υλικών ζημιών τους

Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι λιγότερο πιθανό να εμπλακούν σε σύγκρουση από τα αντίστοιχα βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα, αλλά κοστίζουν σημαντικά περισσότερο για την επισκευή τους όταν υποστούν ζημιά, σύμφωνα με μια σειρά νέων εκθέσεων.

Οι μελέτες διαπίστωσαν ότι τα αυτοκίνητα με μπαταρία είναι οριακά ασφαλέστερα, αλλά όταν συγκρούονται οι επισκευές διαρκούν περισσότερο, τα ανταλλακτικά και τα εργατικά κοστίζουν πιο πολύ από ό,τι τα αντίστοιχα αυτοκίνητα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η GDV (Γερμανική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών) συνέκρινε 37 ζευγάρια παρόμοιων ηλεκτρικών και θερμικών αυτοκινήτων επί τρία χρόνια, αξιολογώντας τη συχνότητα και το κόστος των αποζημιώσεων. Η ανάλυση αποκάλυψε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ευθύνονται για πέντε έως 10 τοις εκατό λιγότερα ατυχήματα κατά μέσο όρο από ό,τι συγκρίσιμα μοντέλα με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE). Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπερτερούν των αντιπάλων τους με κινητήρα εσωτερικής καύσης σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό στις αποζημιώσεις πλήρους ασφάλισης, όπου η συχνότητα των περιστατικών τους ήταν κατά 20% χαμηλότερη.

EV Chargers

Αυτά είναι ενθαρρυντικά νέα για τους φορείς εκμετάλλευσης στόλων, καταρρίπτοντας τους μύθους ότι η άμεση λήψη της μέγιστης ροπής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και τα άγνωστα οδηγικά χαρακτηριστικά των μοντέλων με μπαταρία έχουν αυξήσει τους κινδύνους οδικής ασφάλειας. Η χαμηλότερη συχνότητα αποζημιώσεων των EVs μπορεί να οφείλεται στο ότι οι οδηγοί οδηγούν πιο αργά για να διατηρήσουν την εμβέλεια της μπαταρίας και στο γεγονός ότι πολλά EVs σταθμεύουν εκτός δρόμου τη νύχτα για να φορτίσουν, αποφεύγοντας τον κίνδυνο ζημιών και κλοπής. Στη νέα ετήσια έκθεση της Insurance Europe αναφέρεται ότι τα στοιχεία της GDV αποκάλυψαν ότι όταν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα συγκρούονται με άλλο αυτοκίνητο, η επισκευή τους είναι ελαφρώς ακριβότερη από ό,τι αν είχε συγκρουστεί με ένα αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης, πιθανότατα επειδή τα EVs είναι συνήθως βαρύτερα.

30-35% υψηλότερο κόστος επισκευής
Αλλά η μεγαλύτερη διαφορά ασφαλιστικών αποζημιώσεων μεταξύ ηλεκτρικών και θερμικών αφορά το κόστος επισκευής της σύγκρουσης για τα ηλεκτρικά. Κατά μέσο όρο, οι επισκευές σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα κοστίζουν 30% έως 35% περισσότερο από τις επισκευές σε συγκρίσιμα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αυτό οφείλεται σε τέσσερις παράγοντες. Η αντικατάσταση των μπαταριών μετά από ένα ατύχημα είναι τεχνικά απαιτητική και δαπανηρή, συχνά δεν είναι δυνατή ούτε η επισκευή της θήκης της μπαταρίας ούτε ο εντοπισμός και η αντικατάσταση μεμονωμένων ελαττωματικών κυψελών της μπαταρίας.

Επιπλέον, ορισμένοι κατασκευαστές θα αντικαταστήσουν ή θα επισκευάσουν τις μπαταρίες κίνησης, όχι με βάση την πραγματική κατάσταση των μπαταριών ή τις πραγματικές τεκμηριωμένες ζημιές, αλλά μάλλον με βάση άλλους παράγοντες, για παράδειγμα την ενεργοποίηση του αερόσακου. Ως αποτέλεσμα, οι μπαταρίες συχνά αντικαθίστανται πολύ σύντομα. Μια άλλη συνέπεια αυτού είναι ότι το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής των μπαταριών μπορεί να υπερβεί γρήγορα την αξία αντικατάστασης του οχήματος, με αποτέλεσμα συχνά το όχημα να δηλώνεται ως ολική απώλεια, ακόμη και αν το αυτοκίνητο είναι ακόμη σχετικά καινούργιο.

Ο φόβος πυρκαγιάς στις μπαταρίες είναι ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στο υψηλότερο κόστος επισκευής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Οι επισκευαστές συχνά απομονώνουν ένα όχημα μετά από μια σύγκρουση μέχρι να βεβαιωθούν ότι είναι ασφαλές, γεγονός που προσθέτει χρόνο και διογκώνει το κόστος αντικατάστασης του αυτοκινήτου στη διαδικασία επισκευής. Ορισμένοι οδηγοί ρυμουλκών, πυροσβέστες και συνεργεία επισκευής τοποθετούν ακόμη και τα EV σε δεξαμενές νερού μετά από μια σύγκρουση ως προληπτικό μέτρο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη διαγραφή του αυτοκινήτου.

EVs

Μεγαλύτεροι χρόνοι επισκευής
Οι χρόνοι επισκευής είναι επίσης συνήθως μεγαλύτεροι για τα EV από ό,τι για τα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης, λόγω της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών μπαταριών, γεγονός που αυξάνει το κόστος αντικατάστασης του αυτοκινήτου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Thatcham Research, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός πληροφόρησης για τους κινδύνους της αυτοκινητοβιομηχανίας, ανέφερε πέρυσι ότι η επισκευή των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία διαρκεί 14% περισσότερο. Και τέλος, η Γερμανική Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών διαπίστωσε ότι η έλλειψη τεχνικών με τα κατάλληλα προσόντα για την επισκευή ηλεκτρικών οχημάτων οδηγεί σε υψηλότερες τιμές εργασίας, αυξάνοντας το κόστος επισκευής.

Ο πρόεδρος της επιτροπής μηχανοκίνητων οχημάτων του GDV, κάλεσε τους κατασκευαστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων να σχεδιάζουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με τρόπο που να μεγιστοποιεί την προστασία της μπαταρίας. Επίσης, να παρέχουν στους επισκευαστές αμαξωμάτων διαγνωστικό εξοπλισμό για την αξιολόγηση της κατάστασης της μπαταρίας μετά από ατύχημα. Ακόμη, να αναπτύξουν ακριβή κριτήρια που καθορίζουν τον τρόπο χειρισμού των EVs μετά από σύγκρουση και να παρέχουν εκπαίδευση σε όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην ανάκτηση και επισκευή του οχήματος, ώστε να αποφεύγεται η βύθιση των τρακαρισμένων EVs σε δεξαμενές νερού.

Τα ανταλλακτικά των EV κοστίζουν 48% περισσότερο
Τα συμπεράσματα της Γερμανικής Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών υποστηρίζονται από τη Solera, η οποία ανέλυσε 92.000 εκτιμήσεις επισκευών EV με αντίστοιχο ICE σε 20 χώρες. Διαπίστωσε ότι το κόστος επισκευής EV είναι κατά μέσο όρο 29% υψηλότερο παγκοσμίως από το κόστος επισκευής ICE, ενώ τα ανταλλακτικά EV είναι κατά μέσο όρο 48% ακριβότερα, ανά εκτίμηση.

Το ADAS αυξάνει το κόστος επισκευής
Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων για τον στόλο που αξιολογούν το κόστος αποζημίωσης των ηλεκτρικών και των αυτοκινήτων εσωτερικής καύσης πρέπει να διασφαλίσουν ότι συγκρίνουν ομοειδή προϊόντα. Ο επικεφαλής του τμήματος αποζημιώσεων αυτοκινήτων της ασφαλιστικής εταιρείας NFU Mutual, διαπίστωσε μια απόκλιση 30% στο μέσο κόστος των EV έναντι των ICE σε ολόκληρο το βιβλίο επισκευών της. Όταν όμως αφαιρούνται τα οχήματα ηλικίας άνω των δύο ετών, η διαφορά μειώνεται σε λιγότερο από 2%. Το συμπέρασμα από την ανάλυση της NFU Mutual είναι ότι η τεχνολογία του οχήματος, όπως τα προηγμένα συστήματα υποστήριξης οδηγού (ADAS), είναι ο πραγματικός οδηγός της διαφοράς και όχι η μέθοδος κίνησης, αν και πρόσθεσε ότι οι χρόνοι επισκευής των EV ήταν σχεδόν 50% μεγαλύτεροι.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

    ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ