Επικαιρότητα Κόσμος

LeasePlan: oμόλογο 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του στόλου ηλεκτροκίνητων οχημάτων

Η LeasePlan Corporation NV εξέδωσε με επιτυχία το πρώτο της πράσινο ομόλογο (Green Bond), σταθερού επιτοκίου πενταετούς διάρκειας και ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση προσέλκυσε ζήτηση 3,5 δισ. ευρώ με τη συμμετοχή περίπου 260 επενδυτών. Το 64% του πακέτου διατέθηκε σε επενδυτές των οποίων η στρατηγική προσανατολίζεται στις περιβαλλοντικά υπεύθυνες επενδύσεις. Για πρώτη φορά στον κλάδο, τα έσοδα από το πράσινο ομόλογο θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση της αγοράς ηλεκτροκίνητων οχημάτων με συσσωρευτή (Battery Electric Vehicles - BEVs), με στόχο να επιταχυνθεί η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το επίπεδο ζήτησης της έκδοσης αποτελεί σαφή ένδειξη της στήριξης που παρείχαν οι Ευρωπαίοι θεσμικοί επενδυτές στη στρατηγική της LeasePlan για την περιβαλλοντικά υπεύθυνη ανάπτυξη και την επίτευξη καθαρών μηδενικών εκπομπών από το σύνολο του στόλου της εταιρείας μέχρι το 2030.


Ο Tex Gunning, CEO της LeasePlan, δήλωσε σχετικά: «Ως εταιρεία μίσθωσης με 1,8 εκατομμύρια αυτοκίνητα στο δρόμο, έχουμε την ευθύνη να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ανάπτυξη ενός πιο βιώσιμου συστήματος μεταφορών».


Το πράσινο ομόλογο της LeasePlan Green Bond είναι σύμφωνο με τις αρχές των πράσινων ομολόγων και πληροί τις προϋποθέσεις της κατηγορίας «καθαρές μεταφορές». Προβλέπεται ότι τα έσοδα θα στηρίξουν την επίτευξη των παρακάτω στόχων των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη: «Καλή Υγεία και Ευημερία» (Good Health and Well-Being - SDG 3), «Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές» (Industry, Innovation and Infrastructure - SDG 9), «Αειφόρες πόλεις και κοινότητες» (Sustainable Cities and Communities - SDG 11) και «Δράση για το κλίμα» (Climate Action - SDG 13). Ανεξάρτητη γνωμάτευση επί του ομολόγου έχει εκπονηθεί από την Sustainalytics. Η Danske Bank, η HSBC, η ING και η J.P. Morgan ήταν οι σύμβουλοι έκδοσης._Δελτίο Τύπου

Πιστεύετε ότι η ΕΕ πρέπει να θεσπίσει ακόμα πιο αυστηρές προδιαγραφές στο μέσο όρο εκπομπών CO2 του στόλου των αυτοκινητοβιομηχανιών;

Επιλογές
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά

 

Κατηγορία άρθρου