20 Ιουλ 2018

Θα ανακυκλώνονται οι πινακίδες κυκλοφορίας που έχουν κατατεθεί στις ΔΟΥ μετά την πάροδο 18 αντί 24 μηνών

Με σχετική εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι πινακίδες κυκλοφορίας που έχουν κατατεθεί από τους ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν υπό καθεστώς ακινησίας θα ανακυκλώνονται σε 18 αντί για 24 μήνες που προέβλεπε η προηγούμενη διάταξη.

Πινακίδες κυκλοφορίας

Λόγω της τεράστιας συμφόρησης που παρατηρείται στις κατά τόπους ΔΟΥ από τις… στοίβες κατατεθειμένων πινακίδων, η αρμόδια υπηρεσία, με σχετική εγκύκλιο που εξέδωσε, ανακοίνωσε πως μετά την πάροδο 18 μηνών -αντί για 24 που ίσχυε μέχρι σήμερα- οι εν λόγω πινακίδες θα οδεύουν προς ανακύκλωση. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης θελήσει να θέσει εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημά του μετά την πάροδο του 18μηνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ακινησίας, θα χρειαστεί να λάβει τη σχετική βεβαίωση από την εφορία και να την υποβάλει στην αρμόδια υπερεσία του Υπουργείου Μεταφορών για έκδοση νέας καταβάλλοντας συγχρόνως παράβολο αξίας 30 ευρώ._Χ.Α.