Από την 1η Ιουλίου όλα τα ηλεκτροκίνητα οχήματα – ηλεκτρικά, υβριδικά και κυψελών καυσίμου – είναι υποχρεωτικό να φέρουν μία γεννήτρια ήχου που θα λειτουργεί σε ταχύτητες έως και 20 χλμ./ώρα.

Από την 1η Ιουλίου καθίσταται υποχρεωτική η εγκατάσταση προειδοποιητικής γεννήτριας ήχου στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, όπως προτάσσει μία νέα οδηγία της ΕΕ. Σύμφωνα με αυτή, στα υβριδικά, ηλεκτρικά και οχήματα κυψελών καυσίμου, συμπεριλαμβανόμενων των φορτηγών και λεωφορείων, πρέπει να βρίσκεται εγκατεστημένο το αποκαλούμενο και ως Σύστημα Ακουστικής Προειδοποίησης – Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) που έχει ως στόχο την προστασία των άλλων χρηστών του οδικού δικτύου – και κυρίως τους πεζούς.

 Στην ΕΕ, το σύστημα AVAS είναι υποχρεωτικό σε ταχύτητες κίνησης των εν λόγω οχημάτων έως και τα 20 χλμ./ώρα. Η ντιρεκτίβα που εξεδόθη από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια τις παραμέτρους αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η σχετική προειδοποίηση πρέπει (ή δεν πρέπει) να ηχεί. Όπως είναι, για παράδειγμα, η ελάχιστη (56 db) και μέγιστη (75 db) ένταση του σχετικού προειδοποιητικού ήχου.

Η απενεργοποίηση του AVAS από οποιονδήποτε χρήστη σε οποιαδήποτε περιοχή ή συνθήκη, απαγορεύεται ρητά από όλες τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις.

Έρευνες έχουν δείξει πως τα ηλεκτροκίνητα οχήματα έχουν κατά 40% υψηλότερες πιθανότητες να εμπλακούν σε ατύχημα με πεζό._Χ.Α.

Σχετικά με τις σκέψεις της κυβέρνησης για αύξηση των τελών στα παλιάς τεχνολογίας αυτοκίνητα, πιστεύω πως...

Αποτελέσματα

Είναι άδικο γιατί τα διαθέτουν άνθρωποι με χαμηλό εισόδημα που δεν μπορούν να αποκτήσουν ένα σύγχρονο καθαρότερο όχημα
100% (1 ψήφος)
Είναι σωστό μέτρο, καθώς η αυξημένη ρύπανση στις μεγαλουπόλεις έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων
0% (0 ψήφοι)
Θα πρέπει να δοθούν σημαντικά οικονομικά κίνητρα αντικατάστασης του γηρασμένου στόλου
0% (0 ψήφοι)
Θα πρέπει να ενισχυθούν τα Μ.Μ.Μ. και υπηρεσίες τύπου car sharing για να εξυπηρετηθούν όσοι δεν μπορούν να αποκτήσουν νέο αυτ/το
0% (0 ψήφοι)
Total votes: 1
Ψηφοφορία

Τιμές - Τεχνικά