Μετά τα πρόσφατα θανατηφόρα περιστατικά, οι δοκιμές αυτόνομης οδήγησης θα πρέπει να...

...συνεχιστούν
25% (165 ψήφοι)
...απαγορευθούν
17% (107 ψήφοι)
...πραγματοποιούνται σε ελεγχόμενο περιβάλλον
58% (376 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 648