Τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας κατά τη γνώμη σας οφείλονται...

Στην ανεπαρκή εκπαίδευση των οδηγών
22% (246 ψήφοι)
Στην αντικοινωνική / επιθετική / παραβατική συμπεριφορά των οδηγων
65% (720 ψήφοι)
Στην ελλειπή αστυνόμευση
5% (57 ψήφοι)
Στην κακή ποιότητα των δρόμων και της σήμανσης
5% (55 ψήφοι)
Στην παλαιότητα και την κακή συντήρηση των οχημάτων
2% (25 ψήφοι)
Σύνολο ψήφων: 1103