top icon
Περιβάλλον

Audi MaterialLoop, ή αλλιώς, μετατρέποντας το παλιό σε νέο

Η Audi ετοιμάζει το τεχνολογικό υπόβαθρο για να ορίσει τον κύκλο ζωής σε υλικά όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, το πλαστικό και το γυαλί.

Με το project «MaterialLoop», η Audi κάνει το επόμενο βήμα για τον ορισμό του κύκλου ζωής περισσότερων υλικών στην αυτοκινητοβιομηχανία. Μαζί με 15 συνεργάτες από τους τομείς έρευνας και ανακύκλωσης αλλά και σε συνεργασία με τους προμηθευτές της, η μάρκα με σήμα τα τέσσερα δαχτυλίδια εξετάζει την επαναχρησιμοποίηση των λεγόμενων «υλικών-μετά-την-κατανάλωση».

Τα υλικά αυτά αφαιρούνται από τα οχήματα των πελατών στο τέλος του κύκλου ζωής τους και προωθούνται από την εταιρεία στην παραγωγή νέων αυτοκινήτων. Ως μέρος της στρατηγικής κυκλικής οικονομίας της Audi, το πρόγραμμα αυτό παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για το πώς μια κυκλική οικονομία μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη.

Audi MaterialLoop

Μέχρι σήμερα, πολύ λίγα από τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων οχημάτων ανακτώνται από τα παλιά αυτοκίνητα. Ο χάλυβας, για παράδειγμα, συνήθως καταλήγει ως βιομηχανικός χάλυβας στον χώρο των κατασκευών μετά την ανακύκλωση οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Η Audi θέλει να το αλλάξει αυτό επαναχρησιμοποιώντας δευτερεύοντα υλικά που προέρχονται από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους και πάλι στην παραγωγή νέων αυτοκινήτων. Η λεγόμενη «υποκύκλωση» (downcycling), η οποία είναι η απώλεια ποιότητας των υλικών που προκύπτει από την συνεχή διαδικασία ανακύκλωσης, πρέπει να αποφεύγεται.

«Το project MaterialLoop υπογραμμίζει το φιλόδοξο όραμά μας για τη λειτουργία μιας εξαιρετικά αποδοτικής ιδέας κυκλικής οικονομίας για οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Audi, Markus Duesmann. «Στόχος μας είναι να ανακτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα υλικά σε υψηλό επίπεδο ποιότητας και να τα επαναχρησιμοποιήσουμε στην παραγωγή των αυτοκινήτων. Αυτό θα εξοικονομήσει πολύτιμα πρωτογενή υλικά και θα μειώσει το οικολογικό αποτύπωμα των προϊόντων μας. Ταυτόχρονα, η άμεση πρόσβαση σε δευτερεύοντα υλικά μπορεί να συμβάλει στην αυξημένη ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασμού. Οι πρώτες ύλες δεν θα είναι πλέον απαραίτητο να εξορύσσονται».

Audi MaterialLoop

Τον Οκτώβριο του 2022, 100 οχήματα της Audi, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και πρώην αυτοκινήτων εξέλιξης, αποσυναρμολογήθηκαν ως μέρος του κοινού project «MaterialLoop». Η στοχευμένη αποσυναρμολόγηση μεμονωμένων εξαρτημάτων επέτρεψε τη διατήρηση δευτερογενών υλικών υψηλής ποιότητας, όπως για παράδειγμα μεγαλύτερα πλαστικά κομμάτια, ώστε να προωθηθούν στην ανακύκλωση. Μετά την αποσυναρμολόγηση, αυτά που έμειναν από τα αμαξώματα των αυτοκινήτων τεμαχίστηκαν και ταξινομήθηκαν σε ομάδες υλικών που αποτελούνταν από χάλυβα, αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί, σε συνεργασία με τις εταιρείες που συμμετέχουν στο project.

Με στόχο τη δοκιμή της επαναχρησιμοποίησης τέτοιων υλικών στην παραγωγή νέων αυτοκινήτων, η Audi έβαλε τις προδιαγραφές και καθοδήγησε την περαιτέρω διαδικασία ανακύκλωσης μαζί με συνεργάτες του project από τη βιομηχανία ανακύκλωσης, την εφοδιαστική αλυσίδα της Audi και τον ακαδημαϊκό κόσμο.

Audi MaterialLoop

Η Johanna Klewitz, επικεφαλής της βιωσιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας της Audi εξηγεί: «Η έμφαση που δίνουμε στην κυκλική ανάπτυξη μέσα στην αυτοκινητοβιομηχανία, μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα προϊόντα μας και τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται για όσο το δυνατόν περισσότερο. Το όραμά μας είναι να βασιζόμαστε λιγότερο σε δευτερεύοντα υλικά από άλλες βιομηχανίες στο μέλλον». 

Εκτός από την δυνατότητα της επιστροφής υλικών στην αλυσίδα εφοδιασμού της Audi, στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης και η βελτίωση της ικανότητας ανακύκλωσης των υλικών στα μελλοντικά οχήματα της Audi. Το project αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής κυκλικής οικονομίας της Audi και παρέχει πολύτιμες γνώσεις για την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην πράξη. Ο Dennis Meinem, ειδικός για την κυκλική ανάπτυξη της Audi επισημαίνει: «Στον πυρήνα της, η κυκλική οικονομία έχει να κάνει με την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων. Η μακροζωία, η δυνατότητα επισκευής και, κυρίως, η ικανότητα των προϊόντων μας να ανακυκλώνονται είναι στο επίκεντρο της προσοχής μας».

Audi MaterialLoop

Μια νέα ζωή για τον ανακυκλωμένο χάλυβα στην παραγωγή του Audi A4

Η πιλοτική φάση του προγράμματος θα διαρκέσει έως τα τέλη Απριλίου. Παρ’ όλα αυτά όμως, η Audi έχει ήδη καταφέρει να εφαρμόσει κάποια πολύτιμα ευρήματα από το project «MaterialLoop», επανατροφοδοτώντας από τώρα με ορισμένα υλικά την παραγωγή των αυτοκινήτων της. Ένα αποτέλεσμα είναι ότι μεγάλο μέρος του χρησιμοποιημένου σιδήρου scrap που ανακυκλώνεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή νέων μοντέλων. Σε μια πρώτη δοκιμαστική φάση κατασκευάστηκαν έξι χαλύβδινα ρολά, αποτελούμενα από περίπου 12% δευτερεύοντα υλικά που προήλθαν από το «MaterialLoop».

Ο χάλυβας από αυτά τα ρολά είχε χαρακτηριστικά που ταιριάζουν με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της Audi και μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τα πιο απαιτητικά δομικά εξαρτήματα ενός οχήματος. Η Audi σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον χάλυβα για την παραγωγή έως και 15.000 εξαρτημάτων του εσωτερικού των θυρών για το Audi A4 στο εργοστάσιο του Ingolstadt. Επιπλέον, στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου, επιβεβαιώθηκε ότι το ποσοστό του ανακυκλωμένου χάλυβα από οχήματα στο τελικό μίγμα μπορεί να ανέβει ακόμα περισσότερο.

Audi MaterialLoop

Επιπλέον, μαζί με τους συνεργάτες όλου του project, η Audi αποκομίζει πολύτιμες πληροφορίες για το σχεδιασμό και την κατασκευή μελλοντικών μοντέλων. Εκτός από τις βελτιώσεις στην τεχνολογία διαλογής, ο λεγόμενος «Σχεδιασμός Για Την Κυκλικότητα» παίζει καθοριστικό ρόλο στις προσπάθειες της Audi να βελτιστοποιήσει την ικανότητα ανακύκλωσης των νέων αυτοκινήτων της. Αυτό σημαίνει ότι, όσον αφορά την επιλογή, τη σύνθεση και τη δομή τους, τα εξαρτήματα αυτοκινήτων και τα υλικά τους πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να ταξινομηθούν εύκολα ανά τύπο υλικού κατά την ανακύκλωση στο τέλος του κύκλου ζωής του οχήματος. Ως πρόσθετο αποτέλεσμα του πιλοτικού project «MaterialLoop» η Audi, σε συνεργασία με το VW Group, ανέπτυξε έναν οδηγό για τους προμηθευτές που εξηγεί με ποιες προδιαγραφές μπορούν να σχεδιαστούν τα πλαστικά μέρη, έτσι ώστε να αυξάνεται περαιτέρω το ποσοστό ανακύκλωσης στην παραγωγή αυτοκινήτων.

Audi: Εμπειρία στην ανακύκλωση γυαλιού, πλαστικού και αλουμινίου

Η Audi θέλει να αυξήσει σταθερά το μερίδιο των ανακυκλωμένων υλικών στον στόλο της τα επόμενα χρόνια. Η Audi Procurement επιδιώκει τον στόχο της θέσπισης του κύκλου ζωής των υλικών για εφαρμογές στην αυτοκινητοβιομηχανία, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό και έχει οικονομικό και οικολογικό νόημα.

Για τον σκοπό αυτό, την άνοιξη του 2022 η Audi άρχισε να συλλέγει γνώσεις για την ανακύκλωση μεταχειρισμένου γυαλιού αυτοκινήτου. Τα παράθυρα των αυτοκινήτων που δεν επισκευάζονται πρώτα σπάνε σε μικρά κομμάτια και μετά ταξινομούνται. Οι κόκκοι γυαλιού που προκύπτουν λιώνουν και μετατρέπονται σε νέα πλάκα γυαλιού για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία. Στην πραγματικότητα, μία τέτοια τεχνική χρησιμοποιείται ήδη στην παραγωγή του Q4 e-tron.

Audi MaterialLoop

Επιπλέον, η εταιρεία ασχολείται επίσης επισταμένα με την ανακύκλωση πλαστικών. Χάρη στο «PlasticLoop», ένα από τα τρία project ανακύκλωσης πλαστικών της μάρκας, η Audi και ο κατασκευαστής πλαστικών Lyondell Basell καθιέρωσαν μια διαδικασία που χρησιμοποιεί χημική ανακύκλωση για πρώτη φορά για την επαναχρησιμοποίηση ανάμεικτων πλαστικών απορριμμάτων αυτοκινήτων για την παραγωγή του Audi Q8 e-tron. Από το 2017, η διαχείριση των πόρων αλουμινίου γίνεται σε πρόγραμμα ανακύκλωσης στις εγκαταστάσεις της Audi στο Ingolstadt, στο Neckarsulm και στο Győr καθώς και στις εγκαταστάσεις της VW στη Μπρατισλάβα.

Τα περισσεύματα αλουμινίου που προκύπτουν κατά την παραγωγή επιστρέφονται απευθείας στον προμηθευτή. Εκεί, ανακυκλώνονται για να σχηματίσουν νέα φύλλα αλουμινίου ίδιας ποιότητας τα οποία η Audi στη συνέχεια επαναχρησιμοποιεί στην παραγωγή. Αυτό εξοικονομεί πολύτιμες πρωτογενείς πρώτες ύλες και διασφαλίζει ότι τα αυτοκίνητα της Audi φθάνουν στον τελικό χρήστη με πολύ καλύτερο περιβαλλοντικό ισοζύγιο.

Audi MaterialLoop

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

 • Audi MaterialLoop
 • Audi MaterialLoop
 • Audi MaterialLoop
 • Audi MaterialLoop
 • Audi MaterialLoop
 • Audi MaterialLoop
 • Audi MaterialLoop
 • Audi MaterialLoop
 • Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

  ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ