17 Ιαν 2018

H ΕΕ ενθαρρύνει περαιτέρω την πράσινη ενέργεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να αυξήσει έως το 2030 στο 27% το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση των κρατών-μελών της.

Η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και η θέσπιση κινήτρων για τους καταναλωτές που επιθυμούν να γίνουν παραγωγοί, είναι οι βασικοί στόχοι της πρότασης οδηγίας της Κομισιόν, που υιοθέτησε σε πρώτη φάση το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να αυξήσει έως το 2030 στο 27% το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση των μελών της. Στον κλάδο των μεταφορών το 2030 η επιδιωκώμενη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές πρέπει να βρίσκεται στο 14% για κάθε κράτος-μέλος, ενώ στο 3% η χρήση δεύτερης γενιάς βιοκαυσίμων που προκύπτουν από προηγμένες τεχνολογίες. Το όριο του 7% για τα βιοκαύσιμα πρώτης γενιάς διατηρείται.