17 Ιουλ 2017

Κίτρινη κάρτα από ΕΕ για τα Εναλλακτικά Καύσιμα

Με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κινδυνεύει η Ελλάδα και άλλα πέντε Κράτη Μέλη της ΕΕ αν δεν υποβάλουν Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής για τις υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων.

Με βάση την Κοινοτική Οδηγία τα Εθνικά Πλαίσια Πολιτικής ΄για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων θα έπρεπε να είχαν εκπονηθεί και υποβληθεί προς αξιολόγηση έως τις 18 Νοεμβρίου 2016. Η ελληνική κουτοπονηριά έδρασε σε όλο της το μεγαλείο κι έτσι μερικές μέρες μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, η Ελλάδα αντί να καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέσιο για τις υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων ψήφισε το νόμο 4439/2016 ο οποίος απλά προβλέπει ότι θα εκπονηθεί (κάποια στιγμή...) η σχετική διαδικασία. Και για να γίνουν τα πράγματα απλούστερα ο νόμος απαιτεί Κοινή Απόφαση δέκα Υπουργών (Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευναςκαι Θρησκευμάτων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)!

Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και το Ηνωμένο Βασίλειο να της κοινοποιήσουν το εθνικό τους πλαίσιο πολιτικής βάσει των κανόνων της ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (οδηγία 2014/94/ΕΕ). Τα εθνικά πλαίσια πολιτικής είναι το βασικό μέσο που προβλέπει η οδηγία για να εξασφαλιστεί η δημιουργία επαρκών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων σημείων επαναφόρτωσης ηλεκτρικών οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο και υδρογόνο. Το σχετικό κείμενο της ΕΕ υπογραμμίζει πως η επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων είναι απαραίτητη για την παροχή σε όλους τους Ευρωπαίους πρόσβασης σε καθαρή και ανταγωνιστική κινητικότητα, σύμφωνα με τους στόχους που όρισε η Επιτροπή στη δέσμη μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση», την οποία ενέκρινε τον Μάιο του 2017. Τα 6 κράτη μέλη έχουν πλέον στη διάθεσή τους δύο μήνες για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους από την οδηγία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Περισσότερες φωτογραφίες: