ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 4Τ-FORUM

  1. Είναι υποχρεωτική η χρήση Ελληνικής γραμματοσειράς στα μηνύματα. Η μη χρήση Ελληνικής γραμματοσειράς δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση σχετικών τεχνικών προβλημάτων ή αλλοδαπού χρήστη.
  2. 1.Είναι υποχρεωτική η χρήση της Ελληνικής γλώσσας στα μηνύματα, ασχέτως της γραμματοσειράς, που χρησιμοποιείται. Η μη χρήση Ελληνικής γλώσσας δικαιολογείται στις περιπτώσεις:
  3. 1.Πριν το άνοιγμα κάποιου νέου θέματος, ο χρήστης πρέπει να διερευνά μήπως ήδη υπάρχει κάποιο πρόσφατο συναφές θέμα, και αν υπάρχει, να εντάσσει το μήνυμά του εκεί
  4. Κάθε θέμα πρέπει να εντάσσεται στην αντίστοιχη θεματική ενότητα
  5. Σε περίπτωση φωτογραφιών, συστήνεται αυτές να έχουν σχετικά μικρό μέγεθος, πχ. μέχρι 240 (ύψος) x 360 (πλάτος) pixels, και να μην δημοσιεύονται πολλές φωτογραφίες, διότι επιβαρύνουν τεχνικά το σύστημα. Η δημοσίευση άλλου οπτικακουστικού υλικού (πχ. video, ήχοι) δεν είναι εφικτή. Εναλλακτικά, συστήνεται η χρήση συνδέσμων προς ιστοσελίδες εκτός του 4T-Forum, όπου όποιος επιθυμεί μπορεί να βρει το υλικό, χωρίς να επιβαρύνονται οι ιστοσελίδες του 4τ-Forum.
  6. Συστήνεται η αποφυγή πολλαπλών αλληλένθετων παραθέσεων, διότι επιβαρύνουν τεχνικά το σύστημα
  7. Σε περιπτώσεις όπου χρειάζεται η επικοινωνία μεταξύ δύο μελών και το αντικείμενο δεν ενδιαφέρει τα υπόλοιπα μέλη, συστήνεται η χρήση της δυνατότητας προσωπικών μηνυμάτων, την οποία παρέχει το 4T-Forum
  8. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε θεωρεί πως υλικό στο 4T-Forum είναι προσβλητικό ή υβριστικό ή εν γένει αντιτίθεται σε νόμους της Ελλάδας ή τον κανονισμό χρήσης, πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει (με προσωπικό μήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) τους επόπτες
  9. Κάθε μέλος μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία που το αφορούν (εκτός του ψευδωνύμου και του email τα οποία δεν μπορούν να αλλάξουν) τροποποιώντας το "profile" του
  10. Υπενθυμίζεται πως το 4T-Forum είναι δημόσιο βήμα ανταλλαγής απόψεων, και άρα κάθε μέλος πρέπει να φροντίζει για την αποφυγή διαρροής προσωπικών του δεδομένων.

Θεματικές ενότητες 4T-Forum

Το 4Τ-Forum είναι οργανωμένο στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Προτεινόμενη ορολογία

Στο παραπάνω κείμενο, καθώς και στον Κανονισμό χρήσης του 4T-Forum, χρησιμοποιείται η ακόλουθη ορολογία: