Βιοαιθανόλη

H εναλλακτική προσέγγιση της Fiat στα καύσιμα

Παράλληλα με τις σημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός των άλλων την κατασκευή του νέου Battery Hub στο Τορίνο, αλλά και τη συστηματική έρευνα στα δίκτυα V2G (Vehicle-to-Grid), η Fiat συνεχίζει την εντατική έρευνα στα εναλλακτικά καύσιμα, τα οποία αποτελούν μια μεταβατική, αλλά άμεσα εκμεταλλεύσιμη και πρακτική λύση για τη μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος, αλλά και του κόστους χρήσης των αυτοκινήτων. Πριν 40 χρόνια η εταιρεία παρουσίασε το πρώτο μοντέλο που χρησιμοποιούσε για την κίνηση του αιθανόλη, η οποία προερχόταν από την επε

Υποχρεωτική η ανάμειξη βιοαιθανόλης στη βενζίνη από 1/1/19

Η θέσπιση της υποχρέωσης αυτής, έχει στόχο την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές, μέσω της αύξησης της συμμετοχής των βιοκαυσίμων, στο πλαίσιο της εθνικής και κοινοτικής πολιτικής. Έτσι από 1/1/19, περίπου 1,5% αιθανόλης βιολογικής προέλευσης και άρα ανανεώσιμης θα περιέχεται στην αμόλυβδη βενζίνη στην ελληνική αγορά.

 

Κατηγορία άρθρου