Citroen Reverse Sales

Citroen Reverse Sales

Όλα τα μοντέλα προσφέρονται με νέους κινητήρες Euro 6.2, οι οποίοι συνδυάζουν ιδανικά τη δύναμη με την χαμηλή κατανάλωση και όλα τα οφέλη, την τεχνολογία και την άνεση που προσφέρει το Citroen Advanced Comfort. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ως τις 30 Ιουνίου να επισκεφθούν ένα κατάστημα του δικτύου Citroen με το παλιό τους αυτοκίνητο για να πετύχουν την καλύτερη δυνατή ανταλλαγή και να φύγουν με το Citroen που τους ταιριάζει. Περισσότερες πληροφορίες, στο επίσημο δίκτυο διανομέων Citroen ή την ιστοσελίδα Citroen Reverse Sales._Δελτίο Τύπου