Democritus Racing Team

Democritus Racing Team: Επιστρέφοντας από Ιταλία

Στην Ιταλία, λοιπόν, βγήκαν 20οί ανάμεσα σε 52 ομάδες στην κατηγορία μονοθεσίων εσωτερικής καύσης, ενώ η κατάταξη στα επιμέρους αγωνίσματα είχε ως εξής:

Στατικά αγωνίσματα:

  • Business Plan 17

  • Cost Event 11

  • Design Event 33

Δυναμικά αγωνίσματα:

  • Autocross: 22

  • Endurance: 14

  • Efficiency: 2

Democritus Racing Team: 1η συμμετοχή σαν ομάδα στην Ιταλία!

Στην συγκεκριμένη διοργάνωση, έλαβαν μέρος συνολικά 73 ομάδες από όλο τον κόσμο και με δεδομένο ότι το μονοθέσιο της Democritus Racing Team δεν είναι έτοιμο, τα μέλη της είχαν επιλέξει να διαγωνιστούν στην Class 3, στα στατικά αγωνίσματα δηλαδή, όπως παρουσίαση του business plan, όπου έλαβαν τη 2η θέση, την ανάλυση του κόστους και την παρουσίαση των σχεδίων, όπου και στα δύο αυτά κατέκτησαν την 8η θέση, ενώ μία θέση πιο πάνω, στην 7η, τερμάτισαν στην γενική κατάταξη της κατηγορίας τους.

Democritus Racing Team: Κάτι νέο γεννιέται!

Τον Οκτώβρη του 2015 την ομάδα αποτελούσαν αρχικά, 8 ιδρυτικά μέλη. Τον Φεβρουάριο του 2016, έφτασε η στιγμή για την συμπλήρωση του δυναμικού της Democritus Racing Team με την ένταξη των νέων μελών. Η ομάδα πλέον αποτελείται από 30 μέλη-φοιτητές, στην πλειοψηφία τους, από την Πολυτεχνική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.