Ταξί - ελεύθερη η κυκλοφορία τους στις λεωφορειολωρίδες της Θεσσαλονίκης

Ελεύθερη είναι ως τις 31 Οκτωβρίου 2020 η κυκλοφορία σε καθημερινή βάση και σε όλο το εικοσιτετράωρο αυτοκινήτων ταξί, που εκτελούν διαδρομή με επιβάτη στις ειδικές λωρίδες αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων, οι οποίες έχουν διατεθεί για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη. Η στιγμιαία στάση των ταξί εντός των ειδικών λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας θα εκτελείται στις ειδικές εσοχές επιβίβασης–αποβίβασης οχημάτων.

Hλεκτροκίνητα οχήματα για τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο στόλος οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης εκσυγχρονίζεται με την προμήθεια 50 ηλεκτροκίνητων δικύκλων και αυτοκινήτων, με στόχο την καλύτερη και σαφώς οικολογική λειτουργία της δημοτικής αστυνομίας και των υπηρεσιών καθαριότητας. Για τον σκοπό αυτό εγκρίθηκε η προέγκριση δημοπράτησης, ενώ η δαπάνη που εκτιμάται στο ποσό των 560.000 ευρώ περίπου θα καλυφθεί από πιστώσεις του προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Παράλληλα, θα εξασφαλιστεί και η προμήθεια για τρεις σταθμούς φόρτισης.

 

Κατηγορία άρθρου