ΕΛΙΖΑ

LeasePlan Hellas - ενισχύει το έργο του Υπουργείου Παιδείας και της ΜΚΟ «ΕΛΙΖΑ»

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία προχώρησε σε προσφορά 80 tablets τελευταίας τεχνολογίας στο Υπουργείο Παιδείας, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εθνική προσπάθεια για την ομαλή διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ώστε κάθε μαθητής και μαθήτρια να έχουν πρόσβαση στα διαδικτυακά μαθήματα, και μέσω του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, με την προσφορά αυτή, ενισχύει το έργο των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ενώ συμβάλλει και στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

 

Κατηγορία άρθρου