Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων»

Η έναρξη των μαθημάτων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος θα γίνει τον Οκτώβριο του 2019. Για το κύκλο που ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το πρόγραμμα προσφέρεται σε μορφή μερικής φοίτησης και περιλαμβάνει έξι (6) διδακτικά εξάμηνα. Ειδικότερα, στα τέσσερα πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα και το πέμπτο και έκτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Τι προσφέρει το Π.Μ.Σ.