Συνεργασία Nissan και Uber στην ηλεκτρική κινητικότητα στην Ευρώπη

Σε πρώτη φάση, οι εταιρείες θα διερευνήσουν την ανάπτυξη μια ισχυρής συνεργασίας για να παρέχουν στους συνεργάτες οδηγούς στην εφαρμογή Uber, προσιτά ηλεκτρικά οχήματα στις ευρωπαϊκές αγορές, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και την Πορτογαλία. Το όλο εγχείρημα ακολουθεί έναν επιτυχημένο «πιλότο» μεταξύ της Nissan και της Uber στο Ηνωμένο Βασίλειο.

 

Κατηγορία άρθρου