Τα ΚΤΕΟ ξεμένουν από κάρτες καυσαερίων

Τα ΚΤΕΟ ξεμένουν (κάποια έχουν ήδη ξεμείνει) και από κάρτες ελέγχου καυσαερίων. Έτσι, αν έχει φτάσει ο χρόνος να ανανεώσετε την κάρτα σας προκειμένου να ελέγξετε τους ρύπους του οχήματός σας και να αποφύγετε τα πρόστιμα που κυμαίνονται από 35 έως 200 ευρώ, είναι πιθανό να έρθετε αντιμέτωποι με την άρνηση του ΚΤΕΟ να σας εκδώσει την απαραίτητη κάρτα. Πόσο θα διαρκέσει αυτό; Μέχρι… νεωτέρας καθώς η έλλειψη φαίνεται να συνδέεται με την μεταφορά της αρμοδιότητας έκδοσης των σχετικών καρτών.

ΚΤΕΟ – εντατικοποίηση ελέγχων στα παλαιότερα οχήματα

Το εθνικό σύστημα για την υποχρεωτική περιοδική τεχνική επιθεώρηση οχημάτων μέσω των Κέντρων Τεχνικής Επιθεώρησης Οχημάτων (ΚΤΕΟ) εισήχθη στη δεκαετία του 1980 ενώ στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014 (L 127/51) έχει εκδοθεί η απόφαση σχετικά με την περιοδική τεχνική επιθεώρηση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, ετησίως ή ανά διετία ανάλογα με την κατηγορία τους. Η σωστή και συστηματική συντήρηση των οχημάτων σχετίζεται με τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων.

KTEO - εξαίρεση για τους ιδιοκτήτες οχημάτων που εμφανίζονται εκπρόθεσμα λόγω απουσίας στο εξωτερικό

Στο ενδεχόμενο που ο ιδιοκτήτης του οχήματος κατά την ημερομηνία υποχρέωσης του οχήματος για Τεχνικό Έλεγχο βρίσκεται σε χώρα του εξωτερικού και φέρει αποδεικτικά στοιχεία τελωνειακής ή άλλης αρμόδιας ημέδαπης ή αλλοδαπής αρχής, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής πρόσθετου τέλους.

KTEO – ετήσιοι έλεγχοι για τα αυτοκίνητα άνω των 10 ετών

Για την ακρίβεια, δεν πρόκειται για ενδεχόμενο, αφού η αυστηροποίηση και η αύξηση της συχνότητας των ελέγχων από τα Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων είναι βέβαιη. Οι αρμόδιοι δεν έχουν ακόμη καταλήξει αν οι ετήσιοι έλεγχοι θα ξεκινήσουν από τα αυτοκίνητα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν το 2010 ή από τα οχήματα με πρώτη άδεια κυκλοφορίας πριν το 2005 (δηλαδή από την ηλικία των 10 ή των 15 χρόνων.

KTEO – η εγκύκλιος που καθορίζει τη λειτουργία τους για το επόμενο χρονικό διάστημα

Πιο αναλυτικά, η εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών επιβάλει τα ακόλουθα αρχής γενομένης από 4 Μαΐου 2020 (που θα τα βρείτε και σε μορφή pdf στα επισυναπτόμενα αρχεία, στο τέλος του αρθρου, αν θέλετε να τα κατεβάσετε και στον υπολογιστή σας): Η άρση της απαγόρευσης λειτουργίας των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ ισχύει αναλογικά και για τα Δημόσια ΚΤΕΟ. Όπου παρακάτω αναφέρεται η ημερομηνία λήξης της ισχύος Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), λογίζεται η αναγραφόμενη επί αυτού δίπλα στον ενωσιακό κωδικό 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ δηλ.

 

Κατηγορία άρθρου