Ποιοι κατασκευαστές και όμιλοι «πιάνουν» τον περιβαλλοντικό στόχο της ΕΕ για το 2020

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, για κάθε γραμμάριο που υπερβαίνει τον στόχο των 95 gr CO2/χλμ. οι κατασκευαστές θα κληθούν φέτος να καταβάλουν πρόστιμα ύψους 95€ ανά αυτοκίνητο που έχει ταξινομηθεί. Ως αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής, πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες προχώρησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς στη διακοπή διάθεσης ορισμένων μοντέλων τους – ιδιαίτερα εκδόσεων με υψηλές εκπομπές και μειωμένη ζήτηση στις κατά τόπου αγορές.

ΕΕ: Από 40% στο 55% ο στόχος μείωσης των εκπομπών αερίων για το 2030

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, η Ευρωπαϊκή Ένωση σκέφτεται να αναθεωρήσει το στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων από 40% που είναι σήμερα σε τουλάχιστον 55% με χρονικό ορίζοντα το 2030.

Ο νέα πρόταση της Κομισιόν για στόχο που θα κυμαίνεται «τουλάχιστον στο 55%» (σ.σ.: η σύγκριση γίνεται με τα επίπεδα εκπομπών του 1990), εφόσον τελικά υιοθετεί και επισήμως, απαιτεί έγκριση τόσο από τις εθνικές κυβερνήσεις των χωρών μελών της ΕΕ όσο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

 

Κατηγορία άρθρου