Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Emobicity - ομάδα εργασίας για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης

Μια νέα ομάδα εργασίας, η «Emobicity», δημιουργήθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), με σκοπό την ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Το αντικείμενό της έχει σχέση με την ανάλυση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση, τον εντοπισμό των προβλημάτων εφαρμογής του, την αναζήτηση καλών πρακτικών, καθώς και προτάσεις βελτίωσης στη νομοθεσία για τον εξηλεκτρισμό των Μεταφορών.

Ελλάδα – τέταρτος γηραιότερος στην Ευρώπη ο στόλος των αυτοκινήτων της

Στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) ο στόλος στην Ελλάδα εκτιμάται κατά προσέγγιση στα 5.150.000 επιβατικά οχήματα στα τέλη του 2018, με υπολογιζόμενη αύξηση κατά 920.000 των οχημάτων κατά το έτος 2030, εφόσον υφίσταται κάποιος έλεγχος εισόδων και εξόδων. Δηλαδή εκτιμάται ότι σε σύνολο περίπου 2,3 εκατομμυρίων νέων οχημάτων, έως το 2030 θα αποσυρθούν 1,4 εκατ. οχήματα. Για να επιτευχθεί αυτή η υπόθεση και δεδομένου ότι οι ετήσιες αποσύρσεις σήμερα είναι περίπου 40.000-45.000 οχήματα, θα πρέπει να ληφθούν σημαντικά μέτρα για την επιτάχυνση της ανανέωσης του στόλου.

ΚΤΕΟ – εντατικοποίηση ελέγχων στα παλαιότερα οχήματα

Το εθνικό σύστημα για την υποχρεωτική περιοδική τεχνική επιθεώρηση οχημάτων μέσω των Κέντρων Τεχνικής Επιθεώρησης Οχημάτων (ΚΤΕΟ) εισήχθη στη δεκαετία του 1980 ενώ στο πλαίσιο της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014 (L 127/51) έχει εκδοθεί η απόφαση σχετικά με την περιοδική τεχνική επιθεώρηση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, ετησίως ή ανά διετία ανάλογα με την κατηγορία τους. Η σωστή και συστηματική συντήρηση των οχημάτων σχετίζεται με τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών ρύπων.

Tαξί – προδιαγραφών ως Εuro 3 το 60% του συνόλου

Με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία ο στόλος των αθηναϊκών συμμετέχει σχεδόν κατά 50% στην κυκλοφοριακή επιβάρυνση της πρωτεύουσας, ενώ είναι σαφώς γερασμένος, με το 60% του συνολικού τους αριθμού να είναι προδιαγραφών εκπομπών ρύπων από Euro 0 έως Euro 3. Σ'υμφωνα με τους υπολογισμούς, τα περίπου 17.000 οχήματα ταξί εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της ζωής τους περίπου 46.000 τόνους αιωρούμενα σωματίδια και 600.000 τόνους οξείδια του αζώτου.

Hλεκτροκίνηση - ποια είναι τα κίνητρα στην Ελλάδα

Τα κίνητρα για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων μπορούν να περιλαμβάνουν μείωση φόρων και τελών ή επιδότηση της τιμής αγοράς, καθώς και πρόσθετα κίνητρα για την διευκόλυνση της χρήσης τους, όπως δωρεάν στάθμευση σε ελεγχόμενους χώρους, μειωμένα τέλη στα διόδια και έκπτωση στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας: εξετάζει τα κίνητρα για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα

Κίνητρα για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με μείωση φόρων και τελών ή επιδότηση της τιμής αγοράς, καθώς και πρόσθετα κίνητρα για την διευκόλυνση της χρήσης τους, όπως δωρεάν στάθμευση σε ελεγχόμενους χώρους, μελετά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως ανέφερε η γενική γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών κ. Αλεξάνδρα Σδούκου. Η ομιλήτρια σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης η δημιουργία δικτύου σημείων φόρτισης, τόσο μέσα στις πόλεις, όσο και στους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για το τετ-α-τετ στελεχών της Tesla με τον Γ. Σταθάκη

Η Tesla κατέθεσε σήμερα σε συνάντηση στελεχών της με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, ένα αναλυτικό σχέδιο που περιλαμβάνει το σύνολο των ελληνικών νησιών που είναι μη διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό δίκτυο και προβλέπει για κάθε ένα λύσεις που συνδυάζουν την εξάλειψη της ενεργειακής τους εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα μέσω της χρήση ανανεώσιμων πηγών.

 

Κατηγορία άρθρου