Σύμφωνα με την εταιρεία, η συγκεκριμένη τεχνολογική κατάκτηση είναι δυνατό να μειώσει τις εκπομπές σωματιδίων των θερμικών κινητήρων έως και 50% σε σχέση με τα υφιστάμενα επίπεδα.

Στην έκθεση International Vienna Motor Symposium οι κατασκευαστές, αλλά και όλοι σχεδόν οι ανεξάρτητοι προμηθευτές της παγκόσμιας αυτοκινητικής σκηνής, παρουσιάζουν κάθε χρόνο τις νέες τεχνολογικές τους κατακτήσεις δίνοντας το στίγμα των επερχόμενων εξελίξεων σε μία σειρά τομέων και εξαρτηάτων, όπως οι κινητήρες, τα συστήματα μετάδοσης κοκ. Μία από τις εταιρείες αυτές είναι και η Delphi Automotive, η οποία μας αποκαλύπτει σήμερα πως ετοιμάζει ένα νέο σύστημα έγχυσης καυσίμου το οποίο θα είναι σε θέση να λειτουργεί με πίεση που θα υπερβαίνει τα 500 bar. Λύση που θα επιφέρει, όπως επικαλούνται οι εμπνευστές της, μείωση των εκπομπών σωματιδίων έως και 50% σ σχέση με τα σημερινά επίπεδα.

«Η μείωση του αριθμού των σωματιδίων που εκλύονται, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι μικρότερα των 23 nm, θα βοηθήσει τους κατασκευαστές να ανταποκριθούν στα ολοένα και αυστηρότερα μελλοντικά πρότυπα εκπομπών», αναφέρει χαρακτηριστικά στις επίσημες ανακοινώσεις της η Delphi Automotive.

Σε πρακτικό επίπεδο, η μεγάλη πρόκληση για την Delphi Technologies ήταν να επιτευχθούν υψηλές πιέσεις χωρίς όμως να αυξηθούν τα φορτία από την αντλία. Καθώς οι περισσότεροι κινητήρες τροφοδοτούν την αντλία μέσω του εκκεντροφόρου, μια συμβατική προσέγγιση στο όλο θέμα θα απαιτούσε τον δαπανηρό επανασχεδιασμό και την περαιτέρω ενίσχυση του μηχανισμού του εκκεντροφόρου σε καίρια-δομικά σημεία του. Ως απάντηση στη δύσκολη αυτή εξίσωση, οι ιθύνοντες της εταιρείας πρόκριναν το σχεδιασμό ενός καινοτόμου συστήματος στεγανοποίησης για την αντλία του συστήματος άμεσου ψεκασμού, με μειωμένη διάμετρο εμβόλου, που εμποδίζει την αύξηση των φορτίων στο μηχανισμό κίνησης.

Σύμφωνα με την Delphi Technologies, η εγκατάσταση-προσαρμογή του νέου συστήματος GDi (Gasoline Direct Injection) των 500+ δεν απαιτεί κοστοβόρες μετατροπές ή αλλαγές στους κινητήρες.

Όπως ανακοινώθηκε, η πρόταση της εταιρείας θα είναι έτοιμη προς διάθεση από το 2022 και μετά.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε πως στα τέλη του 2016 η Delphi Delphi Technologies παρουσίασε για πρώτη φορά ένα σύστημα έγχυσης του καυσίμου το οποίο λειτουργούσε στα 350 bar επιφέροντας μείωση των εκπομπών σωματιδίων κατά 70% σε σχέση με τις αντίστοιχες διατάξεις των 200 bar._X.A.