Την οδηγήσαμε στο εξωτερικό, την απολαύσαμε σε οδηγοκεντρικές διαδρομές της Νότιας Αττικής, ήταν θέμα χρόνου να βρει το δρόμο της για την πίστα των Μεγάρων...