Πως γίνεται η κινηματογράφηση των crash test

Οι κάμερες, ο φωτισμός και οι γωνίες λήψεις σε ένα πολύ κατατοπιστικό video.