Όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ - τα αποτελέσματα του 2019

Τα μικτά κέρδη του Ομίλου για το 2019 ανήλθαν σε 49,9 εκατ. ευρώ έναντι 44,4 εκατ. το 2018 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18,3 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. το 2018. Αντίστοιχα τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του Ομίλου (EBT) παρέμειναν στα 4,3 εκατ. ευρώ του 2018, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 2,8 εκατ.

Ελινόιλ - προσφέρει 25.500 λίτρα πετρέλαιο στο Δήμο Αθηναίων

Η εταιρεία Ελινόιλ σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία στέκεται στο πλευρό της Πολιτείας και των Αρμόδιων Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζοντας έμπρακτα τον Δήμο Αθηναίων και για χρονικό διάστημα 30 ημερών καλύπτει τις ανάγκες του σε πετρέλαιο κίνησης για ενέργειες που αφορούν στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, προσφέρει 25.500 λίτρα πετρελαίου για τον εφοδιασμό των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, ενισχύοντας έτσι το δύσκολο έργο της απολύμανσης των δημόσιων χώρων σε μια χρονική περίοδο που η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί προτεραιότητα.

Νέα εποχή ΕΛΙΝΟΪΛ

Τη στρατηγική της Ελινόϊλ, που τη βοήθησε να ξεπεράσει τα δύσκολα χρόνια της κρίσης και με την οποία θα πορευτεί στα επόμενα χρόνια, εξήγησε σε Συνέντευξη Τύπου ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Γιάννης Αληγιζάκης.

 

Κατηγορία άρθρου