top icon
Eλληνικοί αγώνες

Στο δρόμο τον σωστό

Μετά τις «υποδείξεις» του ΣΟΑΑ, όπως άλλωστε αναμενόταν, η ΟΜΑΕ ανακοίνωσε διευκρινίσεις σε σχέση με τα αιτήματα και τους λόγους αποχής των αγωνιζομένων.

Με γεγονός τη σοβαρή τους τοποθέτηση σε σχέση με την Κατηγορία Ε, είναι σαφές πλέον πως το λόγο έχουν οι «5» που εκπροσωπούν τους αγωνιζομένους.

Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής έχουν ακυρωθεί δεκαπέντε αγώνες._ 4T

Παρακάτω θα βρείτε την ανακοίνωση της ΟΜΑΕ η οποία δημοσιεύθηκε το Σάββατο 14 Μαΐου.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται αναταραχή στις τάξεις κάποιων μορφών αγώνων, και συγκεκριμένα στους αγώνες Αναβάσεων και Rally. Σε συνέχεια αυτών, η Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος αναφέρει τα εξής:

1. Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε επανειλημμένα κατά το προηγούμενο διάστημα διευκρινίσεις σε σχέση με τους τεχνικούς κανονισμούς και τους κανονισμούς διεξαγωγής των αγώνων, πάντα με τη συνεργασία του ΣΟΑΑ και του ΣΟΑΑΒΕ.

2. Άκουσε τις απόψεις και συζήτησε με τους συνδέσμους οδηγών αγώνων, δεδομένου ότι εκπρόσωποί τους συμμετέχουν στο ΔΣ και την ΕΠΑ της ΟΜΑΕ.

3. Ανέστειλε χρονικά την εφαρμογή των κανονισμών, προκειμένου οι όποιες αλλαγές να γίνουν ομαλά για αγωνιζόμενους και μηχανικούς.

Αποτέλεσμα όλων των συζητήσεων της ΟΜΑΕ-ΕΠΑ με τους Συνδέσμους ΣΟΑΑ και ΣΟΑΑΒΕ, το διάστημα των προηγούμενων μηνών, είναι οι παρακάτω τροποποιήσεις οι οποίες αποτυπώνονται με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια.

Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΨΙΛΟΝ 
Με κίτρινο όσα ισχύουν στον τεχνικό κανονισμό της Ομάδας Ε 2022 με μπλε οι τροποποιήσεις

Αρθρο 1, Παράγραφος 2
Η μετάβαση ενός αυτοκινήτου από τις ομάδες Α ή / και Ν στην ομάδα Ε επιτρέπεται (δεν επιβάλλεται όμως) όταν το αυτοκίνητο συμπληρώσει δεκατέσσερα δεκαοκτώ (14) (18) έτη από την έκδοση του βασικού Δ.Α. της ομάδας Α (λαμβανομένης υπόψιν της 31/12 του έτους συμπλήρωσης δηλ. αν το βασικό Δ.Α. έχει εκδοθεί στις 1/4/2000 η μετάβαση στην ομάδα Ε επιτρέπεται από την 1/1/2015 2019). Αυτό ασχέτως αν το βασικό Δ.Α. έχει πάρει παρατάσεις ισχύος του από τη FIA, που αυξάνουν την ισχύ του πέραν των 14 18 ετών.

Έλεγχος της τεχνικής λίστας μοντέρνων αυτοκινήτων Α,Ν,Ε,R,Rally,T 2022, σύμφωνα με τις λίστες παρατάσεων των Δ.Α. της FIA.

Άρθρο 1, Παράγραφος 4
Δεν επιτρέπεται η μετάβαση ενός αυτοκινήτου στην ομάδα Ε εφόσον το Δ.Α. έχει λήξει μετά την 31/12/2020 περιλαμβανομένης και της όποιας παράτασης.

Εξαιρούνται όσα αυτοκίνητα έχουν ήδη τροποποιήσει τα αυτοκίνητα τους και έχουν μεταβεί στην ομάδα Ε. Δίνεται η δυνατότητα δήλωσής τους έως 30/6/2022, πχ Opel Astra opc, Honda Civic Type R.  

Άρθρο 2, παράγραφος 3
Επίσης, δεν επιτρέπεται η μετάβαση στην ομάδα Ε των ακόλουθων αυτοκινήτων:

Όλα τα αυτοκίνητα > 1600 cc και  ≤ 2000 cc που το δελτίο αναγνώρισής τους συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων έχει λήξει μεταξύ 01/01/2015 και 31/12/2020. 

(Δίνεται η δυνατότητα να εκδώσουν Δ.Τ.Τ με τις παραπάνω προϋποθέσεις έως 31/08/2022)

Όλα τα αυτοκίνητα ομάδας R δηλ. που διαθέτουν επέκταση “VK-R” του Δ.Α.
Όλα τα αυτοκίνητα Kit Car > 1400 cc και ≤ 1600 cc και τα αυτοκίνητα που
είναι όμοιο μοντέλο με τα Kit Car (π.χ. Peugeot 106), που διαθέτουν επέκταση “VK” του Δ.Α και το αρχικό Δ.Α. έχει εκδοθεί μετά την 01/01/1997. Τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα μπορούν να συμμετέχουν στην κατηγορία Ε με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :
α) Πρέπει να είναι σύμφωνα με τον αντίστοιχο τεχνικό κανονισμό της ομάδος Α και το Δ.Α. .
β) Αυτοκίνητα για τα οποία εκδόθηκε ΔΤΤ έως 31/12/2021 και συμμετείχαν σε αγώνες με τις ελευθερίες του Τ.Κ. ομάδος Ε 2021 συνεχίζουν και συμμετέχουν στην ομάδα Ε αλλά με την προϋπόθεση να είναι σύμφωνα με τον τεχνικό κανονισμό της ομάδος Α ως προς το ελάχιστο βάρος και την διάσταση των ελαστικών. Δίνεται η δυνατότητα να εκδώσουν Δ.Τ.Τ με τις παραπάνω προϋποθέσεις από 01/01/2022 έως 28/02/2022. 

(Δίνεται η δυνατότητα να εκδώσουν Δ.Τ.Τ με τις παραπάνω προϋποθέσεις  έως 31/08/2022)

Από την 01/03/2022 δεν θα εκδίδεται ΔΤΤ στα ανωτέρω αυτοκίνητα που να αφορά την ομάδα Ε.

Από την 1/9/2022 δεν θα εκδίδεται ΔΤΤ στα ανωτέρω αυτοκίνητα που να αφορά την ομάδα Ε.

Από 1/1/2024 δημιουργείται η F2/Ε για τα δικίνητα αυτοκίνητα έως 2000 cc της Ομάδας ΕΨΙΛΟΝ, έως τότε προσμετρούν στην F2 όπως ισχύει.

Β. ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Εκπρόσωποι των Ιστορικών αυτοκινήτων θα είναι τα δύο μέλη των Επιτροπών Ράλλυ και Αναβάσεων με την προσθήκη ενός επιπλέον έμπειρου προσώπου που θα χαίρει της εκτίμησης του χώρου των Ιστορικών.

Γ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ–ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Τα θερμαντικά μέσα των ελαστικών επιτρέπονται για το έτος 2022. Θεσπίστηκε το warm up ως χώρος διαδρομής και με μέτρα ασφαλείας αγωνιστικής διαδρομής, για να διευκολύνει τους αγωνιζόμενους. Η αποσαφήνιση της διαδικασίας εκκίνησης θα συζητηθεί εκ νέου με τους συνδέσμους ΣΟΑΑ και ΣΟΑΑΒΕ εντός των επόμενων τριών μηνών και σίγουρα μετά από δύο τουλάχιστον αναβάσεις. Η εμπειρία διοργανωτών και αγωνιζόμενων θα θέσει τις βάσεις της συζήτησης. Ό Αλυτάρχης του αγώνα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Δ. ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Η Ομοσπονδία έκανε αποδεκτό το αίτημα των συνδέσμων ΣΟΑΑ και ΣΟΑΑΒΕ και μείωσε την αύξηση των παραβόλων κατά το ήμισυ. Στόχος της Ομοσπονδίας είναι να περιφρουρήσει την ασφάλεια των αγώνων και να στοχεύσει δυναμικά στην προβολή τους.

Η ΟΜΑΕ-ΕΠΑ θεωρεί παράγοντες του μηχανοκίνητου αθλητισμού τους αγωνιζόμενους, την πολιτεία, τα σωματεία-μέλη της, τους μηχανικούς, τους εμπόρους αγωνιστικών ειδών, τους χορηγούς, τους φίλους και θεατές, τις εκατοντάδες των στελεχών των αγώνων, τις τοπικές κοινωνίες, τους δημοσιογράφους, τους φωτογράφους, τις περιφέρειες και τους Δήμους.

Με σεβασμό στο σύνολο των 3.141 ενεργών αγωνιζόμενων, στο θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό ορίζεται από τους νόμους και τις διατάξεις της χώρας μας, στους κανονισμούς της FIA, κυρίως στα μέτρα ασφαλείας αγωνιζομένων και θεατών και πάνω από ΟΛΑ, στην ιδανική συγκυρία για το μηχανοκίνητο αθλητισμό, όπως αυτή εκφράσθηκε από την πολιτεία με τις παρεμβάσεις και τις πρωτόγνωρες επιτυχίες σε διεθνές επίπεδο στην ιστορία του motorsport στη χώρα μας, ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ να δώσουν όλη τους την ενέργεια και να συμμετάσχουν όλοι, από το δικό τους τομέα, στους αγώνες Αναβάσεων και Rally.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

  • OMAE
  • ΣΟΑΑ
  • Ακολουθήστε το 4troxoi στο Google News και μάθετε πρώτοι όλα τα νέα!

    ΤΙΜΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΑ